Пошук

Бюджет Великомостівської міської ради на 2020 рік

Пояснювальна записка

до бюджету Великомостівської міської ради

 на 2020 рік

13532000000

І. Дохідна частина бюджету

Дохідна частина бюджету Великомостівської міської ради на 2020 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Формування доходів бюджету здійснено з врахуванням встановлених нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджети міст обласного значення та  ОТГ –  60% ).

В основу розрахунків доходів загального фонду бюджету на 2020 рік покладено:

- вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України;

- вимоги статей 64 та 101 Бюджетного кодексу України

- прогнозовані показники надходжень Великомостівської міської ради за 2019 рік.

У процесі визначення доходів загального фонду Великомостівського міського бюджету враховані динаміка та тенденції виконання показників надходження податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки.

Прогнозний показник надходження доходів до  бюджету на 2020 рік порівняно з очікуваним показником на 2019 рік збільшується на 1,13 відсотка (відповідно росту мінімальної заробітної плати)

Виходячи з вимог Бюджетного кодексу України, що закладені в основу формування доходів загального фонду бюджету Великомостівської міської ради на 2019 рік, найбільшу питому вагу в доходах Великомостівського міського  бюджету становлять відрахування від податку з доходів фізичних осіб (60% код 11010000), який сплачують платники міста та сіл.

Обсяг податку з доходів фізичних осіб для Великомостівського бюджету визначено в сумі 38 679 630 гривень, або 79,75 % відсотків від загальної суми надходжень, який розрахований згідно розділу IV Податкового кодексу України «Податок на доходи фізичних осіб» за № 2756-VІ від 2 грудня 2010 року.

Прогнозний показник надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету на 2020 рік порівняно з очікуваним показником на 2019 рік збільшується на 1,13 відсотка ( ріст мінімальної заробітної плати)

Стосовно податку на прибуток підприємств комунальної власності та частини прибутку зазначених підприємств надходження прогнозується на основі фактичного їх виконання за попередні роки .

 Доходи загального фонду Великомостівського міського бюджету   

на 2020 рік становить 48 501 010 гривень

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд (грн.)

1

2

3

10000000

Податкові надходження

47 972 960

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки  на збільшення ринкової вартості

38 679 630

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

38 679 630

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, з доходів платника податку у вигляді заробітної плати

26 464 340

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

842 730

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 664 300

18000000

Місцеві податки

6 786 300

20000000

Неподаткові надходження

528 050

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

4 150

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

493820

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

201 170

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

185 880

22080401

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

289 300

22090100

Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів

3 350

24060300

Інші надходження

30 080

 

РАЗОМ  ДОХОДІВ

48 501 010

 

1. Спеціальний фонд 

Спеціальний фонд Великомостівського міського бюджету на 2020 рік сформовано в сумі  3 492 910 грн., за рахунок екологічного податку - 5 090грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства- 10 800 грн., власних та благодійних надходжень бюджетних установ  в тому числі по галузях: освіта – 3 277 520 грн., культура – 34 500 грн., управління - 160 000 грн., терцентр – 5 000 грн. До власних надходжень бюджетних установ належать плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ.

2. Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету передбачено у сумі 43 855 600 грн., в тому числі: освітня субвенція – 35 253 200 грн., медична субвенція – 2 455 800 грн., ( на І кв.2020р КНП «Великомостівська міська лікарня» -вторинка) додаткова дотація  – 2 643 300 грн. та  базова дотація – 3 503 300 грн.,

 Проєкт доходів Великомостівського міського бюджету на 2020 рік додається (додаток 1).

ІІ. Видатки Великомостівського міського бюджету на 2020 рік

Видатки по галузях бюджетної сфери, заплановані на підставі вимог чинного Бюджетного кодексу України, з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті основних напрямів бюджетної політики на 2020-2022 роки та динаміки соціальних стандартів, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати з 01 січня – 4 723 грн. та посадового окладу першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 2 102 грн.

При цьому, обсяги освітньої та медичної субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам, базової дотації та додаткової дотації  розраховані по формулі відповідно до кількості дітей та населення ОТГ.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей Великомостівського міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей.

Видаткову частину  бюджету на 2020 рік сформовано в сумі  95 849 520 грн., у тому числі видатки загального фонду –86 658 610  грн., спеціального – 9 190 910 грн в т.ч. бюджет розвитку -  5 698 000 грн. (додаток 2)

1. Загальний фонд

    Управління

В  бюджеті на 2020 рік на забезпечення роботи апарату Великомостівської міської ради передбачені видатки в сумі 10 268 620 грн.  

У структурі видатків на утримання апарату Великомостівської міської ради складова оплати праці працівників з нарахуваннями становить 9 738 950 тис. грн. (94,84%). На розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 282 430 грн. або 2,26 відсотка.

  Освіта

Видатки на освіту в  бюджеті на 2020 рік передбачені у сумі -66 108 480 грн. В тому числі:

Видатки установ, які утримуються за рахунок освітньої субвенції –  35 253 200 грн. Вказана субвенція спрямовується на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл Великомостівської міської ради.

Видатки установ, які утримуються за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 2 143 300 грн Додаткова дотація передбачена на енергоносії  та оплату праці обслуговуючого  персоналу загальноосвітніх шкіл.

Видатки установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого  бюджету – 28 711 980 грн. ,що  спрямовуються на дошкільні заклади освіти-6 382 550 грн.,  НВК , загальноосвітні школи – 14 271 680 грн. та позашкільні заклади освіти -1 490 900 грн., 1 дитячу школу мистецтв м. В.Мости –6 536 850  грн., інші заходи у сфері освіти (обдаровані діти) – 30 000 грн

За рахунок цих коштів будуть утримуватись 2 дошкільних заклади освіти з кількістю дітей – 217 , 8 загальноосвітніх шкіл (з них 6 шкіл–дитячих садків) з кількістю учнів –1798  од., к-сть дітей НВК– 215 .

Видатки на оплату праці обраховані в сумі  59 269 160 грн., питома вага в структурі складає 89,65%. На оплату комунальних послуг та енергоносії видатки обраховані у сумі  3 880 600 грн., що складає 5,87% в структурі видатків галузі.

  Охорона здоров’я

Розрахунковий обсяг видатків на заклади охорони здоров’я з її структурними підрозділами на 2020 рік складає 3 408 500  грн. В тому числі:

видатки установ, які утримуються за рахунок медичної субвенції  – 2  455 800  грн., які утримуються за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 500 000 грн.

кошти місцевого  бюджету на функціонування галузі «Охорона здоров’я» 452 700  грн.

Затверджені асигнування будуть направлені на фінансування комунальних послуг та енергоносії первинної медичної допомоги  з його структурними підрозділами в сумі 334 100  грн. та вторинної медичної допомоги  в сумі 3 074 400  грн.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (крім державних програм) в Великомостівському  міському бюджеті на 2020 рік передбачені у сумі 1 755 050 грн.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  передбачені в сумі  1 155 050 грн.

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України у складі видатків міського бюджету передбачені видатки на виконання  програм по соціальному захисту населення у сумі - 600 000 грн.

   Культура і мистецтво

Загальна сума видатків Великомостівського міського бюджету на 2020 рік  на фінансування установ культури і мистецтва та культурно-мистецьких заходів передбачені у сумі  2 274 750 гривень.

Затверджені асигнування будуть направлені на утримання 9 бібліотек у сумі   грн. та  9 будинки культури та  клуби.

Значну питому вагу в структурі витрат загального фонду займає оплата праці з нарахуваннями – 2 088 200 грн., що складає 91,80 % від загального обсягу видатків.

Розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносії заплановані у сумі 108 850 грн., що складає 4,78 %.

  Фізична культура і спорт

Загальна сума видатків Великомостівського міського бюджету на проведення заходів та  утримання  футбольно-спортивних клубів у 2020 році передбачена у сумі  648 110 грн.

    Благоустрій міст, сіл, селищ

Запланована сума видатків становить – 1 800 000 грн.

  Утримання та розвиток інфраструктури доріг

Поточні видатки  по даній галузі складають – 0,00 грн.

  Видатки, не віднесені до основних груп «Інші видатки»

У складі видатків Великомостівського міського бюджету передбачено інші видатки на суму  345 000 грн.,

 в т.ч. поточні трансферти (повернення  за пролікованих хворих – 180 000 грн.)

 2. Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні  бюджету, сформовано резервний фонд у сумі 50 000 грн..

Порядок використання коштів з резервного фонду визначено постановами Кабінету Міністрів України.

Резервний фонд не може перевищувати 1 відсотка обсягу загального фонду бюджету.

3. Спеціальний фонд 

На 2020 рік видатки спеціального фонду плануються в сумі – 9 190 910грн.

Власні надходження бюджетних установ в сумі – 3 475 910 грн., з них: 

- управління – в сумі 160 000 грн

- освіта –  3 277 520 грн.

- культура –  34 500  грн.

- соцзахист – 5 000 грн.

Видатки розвитку – 5 715 000 грн. з них:

Бюджет розвитку – 5 698 000 грн. в т.ч.

- будівництво  – 300 000 грн.

- капремонт приміщення ЦПМД – 630 000 грн

- транспорт – 3 248 000 грн.

- містобудівна документація – 400 000 грн.

- придбання медичного обладнання для лікарні  – 1 120 000 грн.

- інші послуги – 15 890 грн.  

 

 Начальник фінансового

 відділу-головний бухгалтер

 Великомостівської міської ради                                          Надія ЯцишинРішення сесії № 870 від 17.12.2019р.

Додаток №1 до Рішення сесії № 870 від 17.12.2019р.

Додаток №2 до Рішення сесії № 870 від 17.12.2019р.

Додаток №3 до Рішення сесії № 870 від 17.12.2019р.

Додаток №4 до Рішення сесії № 870 від 17.12.2019р.

Додаток №5 до Рішення сесії № 870 від 17.12.2019р.

Додаток №6 до Рішення сесії № 870 від 17.12.2019р.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень