Програма забезпечення проведення заходів на території Великомостівської міської ради на 2023 рік

Керуючись Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру», «Про охорону культурної спадщини», «Про державний бюджет України на 2021 рік», Бюджетного кодексу України, Указами Президента України від 02.12.1995р. №1116 «Про впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв» та від 17.12.1999р. №1583 «Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення пам’ятних дат і ювілеїв», з метою пропаганди та широкого впровадження української національної ідеї, консолідації суспільства, виховання у громадян почуття патріотизму, глибокого і всебічного аналізу успіхів, проблем і перспектив економічного розвитку розроблена Програма забезпечення проведення заходів на території Великомостівської міської ради.

Програма розвитку масових видів спорту територіальної громади Великомостівської міської ради на 2023 рік

Велике значення в фізичному та соціальному розвитку підростаючого покоління молодих людей завжди відігравали заняття масовими видами спорту. Заняття командними видами спорту підвищує здатність людей адаптуватись до оточення, сприяє якісному налагодженню відносин в команді та подальшому підвищенню соціальної активності і відповідальності громадян.