Пошук

Бюджет Великомостівської міської ради на 2022 рік

Фото без описуДодаток до рішення

Великомостівської міської ради

Львівської області

№ 298 від 28.12.2021 року

 

 

Пояснююча записка

до рішення про міський бюджет на 2022 рік

Показники дохідної частини місцевих бюджетів на 2022 рік розроблені на базі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України із застосуванням норм чинних Бюджетного та Податкового кодексів України.

При прогнозуванні дохідної частини місцевих бюджетів на 2022 рік було враховано:

 • статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, очікувані макропоказники Мінекономрозвитку на 2021 рік та прогнозні на 2022 рік, затверджені постановою КМУ від 31.05.2021 р. № 586;
 • фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2019- 2020 років та 9 місяців 2021 року.

В цілому, показник доходів місцевих бюджетів на 2022 рік обраховано в сумі 71087,62тис. грн, у тому числі:

 •  загальний фонд – 66906,96тис. грн;
 • спеціальний фонд – 4180,66тис. грн.

Прогнозні показники доходів місцевих бюджетів на 2022 рік, у порівнянні до плану зі змінами на 2021 рік, збільшено на 2596,03тис. грн або на 3,79% (до очікуваних на 8700,92тис. грн або на 13,94%), у тому числі по:

 • загальному фонду – збільшується на 2446,47 грн або на 3,79% (до очікуваних на 7006,96тис. грн або на 11,69%);
 • спеціальному фонду – збільшується на 149,56тис. грн або на 3,71% (до очікуваних на 1693,96тис. грн або на 68,12%).

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи фізичних осіб, що становить 76,51% від показника доходів загального фонду 2022 року.

Прогнозні показники розраховані та базуються на використанні залежностей, що виявлені методами регресійного аналізу, між фактичними надходженнями податку та середньою заробітною платою штатних працівників, кількістю працюючих, ставкою податку, а також з урахуванням змін в обліку статистичних показників заробітної плати штатних працівників.

  Враховані в бюджеті показники податку та збору на доходи фізичних осіб на 2022 рік, становлять:

 • до місцевого бюджету – 51191,9тис. гривень.

Ріст надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб у 2022 році становить 14,89% до очікуваного показника 2021 року. Значне зростання показника відбудеться за рахунок збільшення розподілу надхожень до місцевого бюджету з 60% до 64%,зростання мінімальної заробітної плати з 01.12.2021 до 6500 грн та з 01.10.2022 до 6700 грн, що в свою чергу призведе до зростання фонду оплати праці на 13,3 відсотка (за даними Мінекономіки).

 • Розрахунок показника рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2022 рік здійснено із врахуванням очікуваних надходжень (нарахувань) такої рентної плати у поточному році, термінів сплати, а також аналізу динаміки надходжень у попередніх періодах та без застосування індексації ставок, визначених в абсолютних значеннях.

Об’єктом оподаткування рентною платою за спеціальне використання лісових ресурсів є: деревина, заготовлена в порядку рубок головного користування; деревина, заготовлена під час проведення заходів щодо поліпшення якісного складу лісів, використання корисних властивостей лісів та інше.

Починаючи з 01.01.2019 року, рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів зараховується 37% - до доходів місцевого бюджету.

Показники рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів до місцевих бюджетів на 2022 рік складають 840,3тис. грн., що більше на 62.19тис.грн.або 7,99% від очікуваного показника 2021 року.

 • Розрахунок рентної плати за видобування корисних копалин загальнодержавного (крім видобування нафти, природного газу та газового конденсату) та місцевого значення на 2022 рік здійснено із врахуванням очікуваних надходжень (нарахувань) відповідної рентної плати у поточному році,а також аналізу динаміки надходжень у попередніх періодах. До діючих ставок рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, визначених в абсолютних значеннях, індексація не застосовувалась.

Прогнозний обсяг надходжень рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату із врахуванням очікуваних надходжень (нарахувань) відповідної рентної плати у поточному році.

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (вуглеводні) зараховується починаючи з 2018 року у наступних пропорціях: 95% - до доходів державного бюджету і 5% - до доходів місцевих бюджетів.

Показник рентної плати за користування надрами до місцевого бюджету на 2022 рік становить 1,2тис. грн, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік, збільшується на 0,1тис. грн або на 0,01 відсотка.

Прогнозний показник рентної плати за користування надрами з видобутку природного газу, нафти та газового конденсату на 2022 рік становить 82,23тис. грн, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік, збільшуються на 6,09тис. грн або на 7,99 відсотка.

 • Показник надходжень акцизного податку на 2022 рік становить 1869,55тис. гривень.

Прогнозні надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів визначені по діючому законодавству, що передбачає зарахування надходжень з алкогольних напоїв та тютюнових виробів до бюджетів місцевого самоврядування в обсязі 952,64тис. грн, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік збільшуються на 70,57тис. грн або на 8,00 відсотка.

Починаючи з 01.01.2017 року 13,44% акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального зараховуються до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування.

Прогнозні показники акцизного податку з пального на 2022 рік визначені на основі прогнозних обсягів виробництва, імпорту та реалізації пального на 2022 рік.

  Показники акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального на 2022 рік, порівняно із очікуваними надходженнями 2021 року, збільшуються на 15,77тис. грн або на 7,99 відсотка, та на 46.15тис. грн або на 7,02 відсотка відповідно.

    Динаміка надходжень акцизного податку до місцевого бюджету

(акцизний податок з пального(виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України)

та з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі

підакцизних товарів до місцевого бюджету)

 • Розрахунок податку на майно, зокрема, плати за землю на 2022 рік проведено у розрізі юридичних та фізичних осіб за видами земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності, а також без врахування індексації нормативно грошової оцінки земельних ділянок.

     Прогнозний показник податку на майно (плата за землю) до місцевих бюджетів на 2022 рік становить 4210,29 тис. грн на 161,93 тис.грн.більше  очікуваного показника 2021 року.

З 2019 року запроваджено земельний податок за лісові землі та встановлено ставки податку за один гектар лісових земель відповідно до статей 274 та 277 Податкового кодексу України.

Починаючи з 2021 року за земельні ділянки (крім земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що використовуються для ведення сільськогосптоваровиробництва), в тому числі за земельні ділянки сільськогосподарського призначення, що не використовуються для ведення сільськогосптоваровиробництва, юридичні особи – платники єдиного податку IV групи сплачують земельний податок на загальних підставах.

 • Розрахунок показника суми податку на майно (податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) на 2022 рік проведено у розрізі об’єктів житлової та комерційної нерухомостей, юридичних та фізичних осіб, а також з урахуванням площі об’єктів, і становить 1219,9тис. гривень. , що на 90,3тис.грн. більше очікуваного показника 2021року.
 • Прогнозна сума єдиного податку на 2022 рік становить 6800,61 тис. грн, і збільшується порівняно із очікуваним показником у 2021 році на 618,21тис. грн, або на 9,99 відсотка.

У 2019 році до четвертої групи (сільськогосподарські товаровиробники) віднесені фізичні особи - підприємці, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до Закону України «Про фермерське господарство», за умови виконання сукупності вимог, визначених податковим законодавством.

З 23 травня 2020 року Законом України від 16.01.2020 № 466-IX збільшено граничний обсяг доходу для платників, що перебувають на спрощеній системі оподаткування та сплачують єдиний податок: І групи – з 300 тис. грн до 167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року (далі – МЗП); ІІ групи – з 1,5 млн грн до 834 розмірів МЗП; ІІІ групи – з 5 млн грн до 1167 розмірів МЗП.

На збільшення надходжень єдиного податку у 2022 році має також вплив зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 9,3% (для платників І групи), мінімальної заробітної плати на 8,3% (для платників ІІ групи), індекс споживчих цін на 6,2% (для платників ІІІ групи) та не застосування індексації до нормативно грошової оцінки сільськогосподарських угідь (для платників IV групи).

Довідково: мінімальна заробітна плата станом на 01.01.2022 року – 6500 грн, прожитковий мінімум для працездатних осіб станом на 01.01.2022 року – 2481 гривень.

 • Показник адміністративні штрафи та інші санкції  до місцевого бюджету на 2022 рік, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік, збільшується на 5,0тис. грн або на 9,94 відсотка.
 • Показник плати за надання інших адміністративних послуг   до місцевого бюджету на 2022 рік, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік, збільшується на 2,6тис. грн або на 10,0 відсотка.
 • Показник плати адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень   до місцевого бюджету на 2022 рік, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік, збільшується на 53,12тис. грн або на 170,2 відсотка.
 • Показник надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном,що перебуває в комунальній власності   до місцевого бюджету на 2022 рік, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік, збільшується на 43,6тис. грн або на 10,0 відсотка.
 • Показник надходжень від державного мита та інших неподаткових надходжень   до місцевого бюджету на 2022 рік, порівняно із очікуваним показником на 2021 рік, збільшується на 2,4тис. грн або на 5,9 відсотка.
 • Показник надходжень офіційних трансфертів до місцевого бюджету на 2022рік становить 67691,6тис.грн.,порівняно з плановим показником 2021року збільшено на 6826,79 тис. грн., у тому числі: базова дотація – 8190,4 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету–1516,7тис. грн; освітня субвенція з державного бюджету– 57 775,5 тис грн.; субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок  відповідної субвенції з державного бюджету- 209,0 тис.грн.

Основними платежами спеціального фонду є власні надходження бюджетних установ, екологічний податок, кошти від оренди майна, що перебуває в комунальній власності ,благодійні внески ,від реалізації майна (крім нерухомого),що відповідно становлять 92,0%, 0,7%, 5,1%, 1,9% та 0,3% від показника доходів спеціального фонду місцевих бюджетів на 2022 рік.

 • Показник суми власних надходжень місцевого бюджету на 2022 рік (із врахуванням відновлення економіки країни) становить 3846,32тис. гривень.
 • Показник суми екологічного податку,надходження від скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти,від розміщення відходів,грошові стягнення за шкоду на 2022 рік становить 29,2 гривень.
 • Показник суми коштів від оренди майна  на 2022 рік становить 215,14 грн (за даними місцевих фінансових органів).
 • Показник суми благодійних внесків на 2022 рік становить 77,0тис. грн (за даними місцевих фінансових органів).
 • Показник суми надходжень від додаткової діяльності та від реалізації майна (крім нерухомого на 2022 рік становить 13,0тис. грн (за даними місцевих фінансових органів).

ІІ. Видатки Великомостівського міського бюджету на 2022 рік

Видатки по галузях бюджетної сфери, заплановані на підставі вимог чинного Бюджетного кодексу України, з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проєкті основних напрямів бюджетної політики на 2022 рік та динаміки соціальних стандартів, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати з 01 січня – 6 500 грн. , з 01 жовтня – 6 700 грн.  та посадового окладу першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 2 893 грн.  та з 01 жовтня – 2982 грн.

При цьому, обсяги освітньої  субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, базової дотації та додаткової дотації  розраховані по формулі відповідно до к-сті дітей та населення ТГ.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей Великомостівського міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей.

В цілому, показник видатків місцевих бюджетів на 2022 рік обраховано в сумі 138779,22тис. грн, у тому числі:

 • загальний фонд – 129 461,70ис. грн;
 • спеціальний фонд – 9317,52тис. грн.

в т.ч. бюджет розвитку 5136,86 тис.грн.

 1. Загальний фонд

     Управління

В  бюджеті на 2022 рік на забезпечення роботи апарату Великомостівської міської ради передбачені видатки в сумі 9 572 ,46 тис.грн.  

У структурі видатків на утримання апарату Великомостівської міської ради складова оплати праці працівників з нарахуваннями становить   8 880 ,8тис.грн.(92,77%). На розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 418,5тис. грн. або 4,37 відсотка.

Керівництво і управління у сфері служба у справах дітей

Видатки на утримання відділу служби у справах дітей в бюджеті на 2022рік передбачено в сумі 422,44тис.грн. в тому числі на оплату праці працівників з нарахуванням становить 385,46тис.грн.(91,25%).

На розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 31,6тис. грн.(8,2%).

 Місцевий фінансовий орган

Видатки на утримання фінансового відділу Великомостівської міської ради в бюджеті на 2022рік передбачено в сумі 958,89тис.грн.

У структурі видатків на утримання  фінансового відділу Великомостівської міської ради складова оплати праці працівників з нарахуваннями становить 918,9тис.грн.(95,83%). На розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 22,74тис. грн. (2,37%).

  Освіта, культура, мистецтво

Видатки на освіту в  бюджеті на 2022 рік передбачені у сумі – 109217,74тис. грн.   В тому числі:

Керівництво і управління у сфері освіти(централізована бухгалтерія)

Видатки на утримання відділу освіти в бюджеті на 2022рік передбачено в сумі 3397,77тис.грн. в тому числі на оплату праці працівників з нарахуванням становить 2566,5тис.грн.(75,67%).

На розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 21,7тис. грн.(0,6%).

Видатки установ, які утримуються за рахунок освітньої субвенції –  57 775,5тис. грн. Вказана субвенція спрямовується на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл Великомостівської міської ради.

Видатки установ, які утримуються за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 1216,7 тис.  грн.  Додаткова дотація передбачена на енергоносії  та оплату праці обслуговуючого  персоналу загальноосвітніх шкіл. Видатки установ, які утримуються за рахунок субвенції для підтримки особам з особливими освітніми потребами з державного бюджету –  209,0тис.  грн

Видатки установ освіти та мистецтва, які утримуються за рахунок коштів місцевого  бюджету –42479,52тис. грн., що спрямовуються на дошкільні заклади освіти–11513,95тис. грн.,  НВК та загальноосвітні школи – 21580,58тис.грн., позашкільні заклади освіти –1986,69тис.грн., 1 дитячу школу мистецтв м. В.Мости –7318,3тис.  грн., інші заходи у сфері освіти (обдаровані діти) – 80,0тис.грн.

За рахунок цих коштів будуть утримуватись 4 дошкільних заклади освіти з кількістю дітей – 362 , 10 загальноосвітніх шкіл (з них 6 шкіл–дитячих садків) з кількістю учнів –2184  од., к-сть дітей НВК– 164 .

Видатки на оплату праці в даних закладах обраховані в 29032,11тис. грн., питома вага в структурі складає 26,01%. На оплату комунальних послуг та енергоносії видатки обраховані у сумі 4497,65тис. грн., що складає  4,11% в структурі видатків галузі.

Загальна сума видатків Великомостівського міського бюджету на 2022рік  на фінансування установ культури і мистецтва та культурно-мистецьких заходів передбачені у сумі  4139,25тис. гривень.

Затверджені асигнування будуть направлені на утримання 1 бібліотеки та 10 її філій  у сумі 1941,1тис.грн. та  11 будинки культури та  клуби 2198,15тис. грн. .

Значну питому вагу в структурі витрат загального фонду займає оплата праці з нарахуваннями – 3457,62тис. грн., що складає 83,00 % від загального обсягу видатків.

Розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносії заплановані у сумі 140,32тис. грн., що складає 3,5 %.

  Охорона здоров’я

Розрахунковий обсяг видатків на заклади охорони здоров’я з її структурними підрозділами на 2022 рік складає 1485,0тис.грн. В тому числі: які утримуються за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 3 00,00тис.  грн. кошти місцевого  бюджету на функціонування галузі «Охорона здоров’я» 1185, 00тис. грн.

Затверджені асигнування будуть направлені на фінансування комунальних послуг та енергоносії первинної медичної допомоги  з його структурними підрозділами в сумі 720,00тис.  грн., та вторинної медичної допомоги  в сумі  765,00 тис.  грн. 

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (крім державних програм) в Великомостівському  міському бюджеті на 2022 рік передбачені у сумі 2499,3 тис.грн.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  передбачені в сумі  1829,30тис. грн.

Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України у складі видатків міського бюджету передбачені видатки на виконання  програм по соціальному захисту населення у сумі – 670,00тис. грн.

     Фізична культура і спорт

Загальна сума видатків Великомостівського міського бюджету на проведення заходів та  утримання  футбольно-спортивних клубів у 2022 році передбачена у сумі – 719,67тис.  грн.

  Благоустрій міст, сіл, селищ

         Запланована сума видатків становить – 4300,00тис. грн.

Заходи із землеустрою

      Запланована сума видатків становить –200,00тис. грн.

Інші заходи у сфері громадського порядку та безпеки

Окремі заходи по реалізації програм – 70,00тис. грн.

Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування- 16,2 тис.грн.

2. Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні  бюджету, сформовано резервний фонд    у сумі – 0тис.грн..

Порядок використання коштів з резервного фонду визначено постановами Кабінету Міністрів України.

Резервний фонд не може перевищувати 1 відсотка обсягу загального фонду бюджету.

3. Спеціальний фонд 

На 2022 рік видатки спеціального фонду плануються в сумі –9317,52тис.грн.

Видатки за рахунок власних надходженнь бюджетних установ в сумі – 4151,46тис. грн., з них: 

- управління – в сумі 185,00тис. грн

- освіта –  3909,36тис.грн.

- культура –  52,10тис. грн.

- соцзахист – 5 ,0тис.грн.

Видатки розвитку – 5166,06тис. грн. з них:

Бюджет розвитку –5136,86 грн.

    в т.ч.  будівництво  – 3586,86тис. грн.

   містобудівна документація – 450.00тис. грн.

         капітальний ремонт даху міської лікарні-1 000,0тис.грн

         співфінансування на капітальний ремонт

         приміщень закладів освіти-100,00тис.грн.

Інші послуги – 29,20тис. грн.  

  Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

  Загальна сума видатків становить – 29.20тис. грн. Видатки передбачені на оплату послуг по ліквідації стихійних сміттєзвалищ.

Прогноз  бюджету  Великомостівської міської ради

(територіальної громади) на наступні за плановим два бюджетні періоди 2023-2024 роки

1. Загальна частина

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні.

Середньострокове бюджетне планування має на меті, зокрема, підвищення ролі і відповідальності головних розпорядників бюджетних коштів щодо визначення пріоритетів своєї діяльності та ефективного використання таких коштів для їх досягнення, проведення аналізу доцільності та ефективності видатків.

Прогноз бюджету Великомостівської міської ради ( територіальної громади) на наступні за плановим два бюджетні періоди 2023-2024 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, основними прогнозними макропоказниками економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 № 671,  а також на основі фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери Великомостівської міської ради (територіальної громади) .

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.

2. Основні індикативні прогнозні показники бюджету Великомостівської міської ради ( територіальної громади)

При цьому, відповідно до ч.2 ст.751 Бюджетного кодексу України, показники прогнозу місцевого бюджету можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом міського бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, у разі:

1) відхилення оцінки основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території від прогнозу, врахованого при складанні прогнозу міського бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді;

2) відхилення бюджетних показників, визначених рішенням про міський бюджет, від аналогічних показників, визначених у прогнозі міського бюджету, схваленому у попередньому бюджетному періоді;

3) прийняття нових законодавчих та інших нормативно-правових актів, рішень місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, що впливають на показники місцевого бюджету у середньостроковому періоді.

           Індикативними показниками соціально-економічного розвитку, які використовуються при складанні Прогнозу, є основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, зокрема:

Показники

2023 рік

  2024 рік

Валовий внутрішній продукт,

відсотків до попереднього року

5689,7

104,7

5689,7

105,0

Індекс споживчих цін, грудень до грудня попереднього року, відсотків

105,3

105,0

Розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня року, грн.

7176

7665

Розмір посадового окладу працівника I тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 1 січня року, грн

3193

3411

3. Дохідна спроможність Великомостівської міської ради  (територіальної громади)

Дохідна частина міського бюджету на 2023-2024 роки сформована на основі планових уточнених показників бюджету Великомостівської міської ради (територіальної громади) ради  на 2021 рік, проєкту бюджету Мостиської міської ради (територіальної громади) на 2022 рік, з урахуванням норм чинного Бюджетного та Податкового кодексів України, інших законодавчих актів.

При плануванні доходів на 2023 - 2024 роки враховано наступні суттєві зміни:

- застосування індексу споживчих цін за 2017-2024 роки, який використовується для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової

оцінки земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення.

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Прогноз видатків бюджету на 2023 – 2024 роки розроблено на основі відповідних показників доходної частини бюджету та пріоритетних напрямків розвитку Великомостівської міської ради ( територіальної громади).

        Фінансування бюджетних видатків здійснюватиметься в рамках жорсткої економії бюджетних коштів. В цих умовах визначальним стане підвищення ефективності та результативності видатків, що відбуватиметься на основі їх пріоритезації та оцінки ступеня досягнення очікуваних результатів.

        У середньостроковому періоді бюджетна система України функціонуватиме на засадах Податкового і Бюджетного кодексів України в умовах реформи міжбюджетних відносин, побудованих на принципах децентралізації фінансів та зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування, підвищення відповідальності учасників бюджетного процесу.

        За видами діяльності головними завданнями бюджетної політики будуть

такі:

державне управління:

  пріоритетним завданням є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими законами. У 2023 та 2024 роках передбачається здійснити заходи щодо: організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності міської ради, забезпечення повноцінного виконання повноважень міської ради,  згідно з чинним законодавством;

   освіта:

    в умовах розробки на державному рівні подальших кроків реформування галузі “Освіта” та запровадження на місцевому рівні системи її модернізації пріоритетними завданнями розвитку галузі на 2023 – 2024 роки є:

забезпечення стабільного функціонування галузі;

посилення відповідальності навчальних закладів за якість надання освітніх послуг;

- розвиток і підтримка системи роботи з обдарованою і талановитою молоддю, різнобічний розвиток індивідуальності дитини, її задатків і здібностей;

 • створення належних умов для здобуття високоякісної освіти;
 • надання навчальним закладам більшої економічної самостійності, розширення переліку платних освітніх послуг з метою раціонального
 • поєднання та ефективного використання бюджетних ресурсів;
 • створення умов для діяльності позашкільних навчальних закладів як координаційних центрів виховної та організаційно-методичної роботи в громаді

Основними результатами, яких планується досягти, є:

 • збільшення рівня охоплення дітей дошкільною освітою;
 • 100-відсоткове охоплення дітей повною загальною середньою освітою;

соціальний захист та соціальне забезпечення:

    пріоритетними напрямками у галузі є впровадження нових механізмів посилення адресності надання послуг, підтримки ветеранів війни, соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших пільгових категорій громадян, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального захисту.

        передбачається виконання таких завдань:

-забезпечення своєчасності отримання громадянами державних соціальних гарантій, надання державних гарантій ветеранам війни, учасникам АТО та особам, постраждалим внаслідок ліквідації аварії на ЧАЕС;

основні результати, яких планується досягти:

-підвищення рівня соціального захисту найбільш соціально незахищених верств населення та ефективності використання бюджетних коштів соціального спрямування;

-забезпечення права дитини на сімейне виховання, розвиток сімейних форм виховання дітей, позбавлених батьківського піклування.

культура і мистецтво:

    головними пріоритетами галузі будуть:

    забезпечення на території громади реалізації державної політики у сфері культури і мистецтва, бібліотечної політики;

    реалізація прав громадян на свободу літературної та художньої творчості, вільного розвитку культурно-мистецьких процесів, доступності всіх видів культурних послуг для кожного;

      розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення умов для відродження і розвитку української культури, культурної самобутності корінних народів і національних меншин;

   збереження, відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського народу.

   передбачається виконання таких завдань:

-зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури;

-зміцнення кадрового потенціалу працівників галузі “Культура і мистецтво” громади шляхом підвищення їх фахового рівня та проведення інноваційних семінарів, курсів підвищення кваліфікації тощо;

-забезпечення поповнення бібліотечних фондів;    результативні показники, яких планується досягти:

-збільшення чисельності читачів, відвід, обсягу примірників бібліотечного фонду та книговидач;

-забезпечення проведення культурно-освітніх та мистецьких заходів на належному рівні, збільшення їх кількості;

фізична культура і спорт, молодіжні програми:

  пріоритетами розвитку галузі будуть всебічне фізичне виховання та становлення здорової нації;

    передбачається виконання таких завдань:

-підвищення рівня залучення населення до занять фізичною культурою та масовим спортом, удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних спортивних споруд;

-створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці шляхом розвитку інфраструктури для занять спортом та активного відпочинку;

-розширення можливостей та активізація участі молоді в життєдіяльності територіальної громади;

комунальне господарство:

 пріоритетними завданням реформування комунального господарства у прогнозному періоді буде надання населенню якісних комунальних послуг, передбачається підвищення рівня благоустрою, забезпечення належної та безперебійної роботи об’єктів комунального господарства.

будівництво:

 напрями видатків на інвестиційні проекти (програми) у 2023 – 2024 роках,

визначені стратегією соціально-економічного розвитку громади та затвердженими програмами, передбачають продовження реалізації інвестиційних проектів, що надають можливість поетапно завершити та ввести в експлуатацію об’єкти;

у прогнозний період буде продовжено реалізацію інвестиційних проектів будівництва (реконструкції) об’єктів соціально-культурної сфери, будівництво вуличного освітлення.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 2023– 2024 роки визначатиметься відповідно до зростання соціальних стандартів та з урахуванням необхідності виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 № 1088 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами».

Основні показники бюджету Великомостівської міської ради(територіальної громади) на 2023–2024 роки

 тис.грн

Показник

2023 рік

2024 рік

Доходи (з трансфертами)

142124,2

152859,7

Загальний фонд

138890,3

1149399,54

Спеціальний фонд

3233,9

3460,3

Видатки (з трансфертами)

142124,2

152859,7

Загальний фонд

138363,8

148846,575

Спеціальний фонд

3760,4

4013,125

 

 

Начальник фінансового відділу

Великомостівської міської ради                                                     Надія ЯЦИШИНРішення сесії №598 від 22.12.2021р. Про міський бюджет Великомостівської міської ради (ТГ) на 2022 рік 13532000000

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток №5

Додаток №6

Додаток №7

Пояснення

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень