Пошук

Картування Великомостівської міської ради

Фото без опису

КУ «Центр надання соціальних послуг Великомостівської міської ради»

Картування Великомостівської міської ради

СОЦІАЛЬНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ

КУ "Центр надання соціальних послуг" Великомостівської міської ради

Соціальна підтримка самотніх людей похилого віку та непрацездатних громадян, соціальне обслуговування на дому: догляд вдома; консультування; представництво інтересів; соціально-економічні послуги (у формі надання натуральної допомоги)

вул. Базарна 5, м. Великі Мости

Підтримка сімей з дітьми 

Центр надання соціальних послуг Великомостівської міської ради

Надання соціальних послуг сім’ям відповідно до виявлених потреб, консультування, соціальний супровід та представництво інтересів сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація дозвілля для дітей, соціальне супроводження прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, надання соціальної підтримки учасникам АТО та членам їхніх сімей, консультативна допомога учасникам АТО.

вул. Базарна 5, м. Великі Мости


ЗАКЛАДИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Великомостівської міської  ради

КНП «Великомостівська міська лікарня»

Забезпечує медичне обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників.

м. Великі Мости, вул. Сагайдачного, 39

КНП «Центр первинної медичної допомоги»

-Надання первинної медико - санітарної допомоги та здійснення управління медичним обслуговуванням населення;
- Вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я;
-Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною, ефективною первинною медико-санітарною допомогою;
-Забезпечення керованості та безперервності медичної допомоги.

м. Великі Мости, вул. Львівська, 25

Фельдшерсько-акушерський пункт

Веде приймання населення амбулаторно і вдома, може призначати лікування в межах компетенції фельдшера та акушерки, здійснює патронаж дітей до 3 років, забезпечує консультації з фахівцями й виконує лікарські приписи. Виконує медичне обслуговування дитячих дошкільних установ, які не мають у своєму складі медпрацівників. ФАП надає невідкладну медичну допомогу на долікарському етап

 с. Куличків, вул. Ващишина

 с. Борове, вул. Піщана, 14а

 с. Пристань, вул. Свободи, 32

 с. Реклинець, вул. Нова, 10

 с. Стремінь, вул. Шкільна, 17

Амбулаторія загальної практики—сімейної медицини

 Забезпечує проведення комплексу профілактичних заходів з попередження і зниження захворюваності, інвалідності і смертності, раннього виявлення захворювань, надає прикріпленому за сімейно-територіальним принципом населенню кваліфіковану первинну лікувально-профілактичну допомогу, здійснює його диспансеризацію та моніторинг за станом здоров'я.

 с. Двірці, вул. Незалежності, 8

с. Бутини, вул.  Травнева, 22

КЗ Львівської обласної ради «Великомостівський геріатричний пансіонат»

Забезпечення належних умов для проживання, соціально-побутового обслуговування, надання медичної допомоги громадянам похилого віку та інвалідам, які потребують стороннього догляду і допомоги.

с. Волиця, вул. Шевченка, 1а


МІСЦЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ

Народні доми

 • організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань, в тому числі і з реалізацією квитків на такі заходи;
 • організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
 • організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі проведення вечорів відпочинку, дискотек, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків тощо;
 • організація кіносеансів та кінофестивалів;
 • організація театральних гуртків;
 • проведення лекцій та семінарів культурно-мистецької тематики;

м. Великі Мости, вул. Шевченка, 9

с. Борове, вул. Сонячна, 14

с. Куличків

с. Бутини вул. Травнева, 31

с. Пристань вул. Свободи, 40

с. Двірці, площа Миру, 38

с. Волиця, вул. Шевченка, 3

с. Реклинець, вул. Нова, 12

с. Стремінь, вул. Шкільна, 17

Бібліотеки

- виховання культури читання;
- патріотичне виховання, як основа духовного розвитку особистості;
- навчання спілкування ;
- прививати любов до книжки, щоб читання стало внутрішньою потребою;
- формування у молодого покоління гуманістичних , екологічних цінностей;
- сприяння реалізації державної політики в галузі освіти, розвитку навчально-виховного процесу;
- виховання у користувачів культури, національної свідомості, шанобливе ставлення до книги, як головного  джерела знань;
- сприяння різними формами і методами бібліотечної роботи самоосвіті користувачів-дітей та організаторів дитячого читання, забезпечення літературою їх соціальних і культурних потреб

м. Великі Мости, вул. Базарна, 5

с. Борове

с. Куличків

с. Пристань, вул. Свободи, 38

с. Бутини, вул. Травнева, 27

с. Двірці, вул. Незалежності, 12

с. Волиця, вул. Шевченка, 3

с. Реклинець, вул. Нова, 12

с. Стремінь, вул. Шкільна, 17

Церкви та релігійні організації

Вплив пастирів, професійних працівників, катехізаторів, парафіяльної громадськості на людину з метою надання їй допомоги у самокеруванні, осмисленні свого місця у світі та у віднайденні векторів власної місії в земному бутті.  Вплив на мотивацію, виховання, освіту, професійну діяльність, родину, бізнес, культуру, побудову образів майбутнього.

УГКЦ- м. Великі Мости, вул. Шептицького, 1

ПЦУ- м. Великі Мости, вул. Шевченка, 10

РКЦ- м. Великі Мости вул. Шептицького, 11

Міжконфесійний храм- м. Великі Мости, вул. Львівська, 166

ЦХВЄ- м. Великі Мости

УГКЦ- с. Куличків, вул. Весняна,34

УГКЦ- с. Борове,  вул. Травнева, 39

УГКЦ-с. Бутини

ПЦУ-с. Бутини

УГКЦ-с. Пристань вул. Січових Стрільців, 40

ПЦУ-с. Пристань

ПЦУ-с. Шишаки, вул. Гайова

УГКЦ-с. Піддовге, вул. Лісна,8а

ПЦУ-с. Двірці, вул. Польова,1

УГКЦ-с. Реклинець

ПЦУ- с. Реклинець

ЦХВЄ-с. Стремінь

ЦХВЄ-с. Куличків,  вул. Шкільна, 17


НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

Шкільна освіта

формування повновартісної, індивідуально вираженої, всебічно розвинутої особистості.

- розвиток здібностей дитини;
-  виховання гідного громадянина, формування   духовних цінностей;
- розвиток індивідуальних здібностей учнів, формування вмінь та навичок;
- адаптація до життя в суспільстві;
-  доступність знань та інформації для  різних верств населення.

Великомостівський ОЗЗСО І-ІІІст. м. Великі Мости, вул. Шевченка, 30а

Борівська філія Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІст. ЗО Іст. с. Борове, вул. Піщана, 14

Куличківська філія Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІст. ЗЗСО І-ІІст. с. Куличків, вул. Ващишина, 1

Бутинський ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Бутини, вул. Травнева, 22

Пристанський ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Пристань, вул. Свободи, 32

Двірцівський ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Двірці, вул. Незалежності, 10

Стремінський ЗО І ст. с. Стремінь, вул. Шкільна, 12а

Реклинецький ЗЗСО І-ІІІст. с. Реклинець, вул. Нова, 6

Боянецький ЗЗСО І-ІІст. с. Боянець, вул. І. Франка, 3

Купичвільський ЗЗСО І-ІІст. с. Купичволя, вул. Свободи, 13

Дошкільна освіта

Збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини; виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної мови, регіональних мов або мов меншин та рідної мови, національних цінностей Українського народу, а також цінностей інших націй і народів, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; здійснення соціально-педагогічного патронату сім'ї.

Борівська філія Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІст. ЗО Іст. с. Борове, вул. Піщана, 14

Куличківська філія Великомостівського ОЗЗСО І-ІІІст. ЗЗСО І-ІІст. с. Куличків, вул. Ващишина, 1

Великомостівський ЗДО «Соняшник» м. Великі Мости, вул. Базарна, 3

Бутинський дитячий садок с. Бутини, вул. Травнева, 22

Пристанський дитячий садок с. Пристань, вул. Свободи, 32

Двірцівський дитячий садок с. Двірці, вул. Незалежності, 10

Стремінський дитячий садок с. Стремінь, вул. Шкільна, 12а

Реклинецький ЗДО «Веселка» с. Реклинець, вул. Нова, 6

Боянецький ЗДО с. Боянець, вул. І. Франка, 3б

Купичвільський ЗДО с. Купичволя, вул. Свободи, 40

 

Позашкільна освіта

Виховання громадянина України;
вiльний розвиток особистостi та формування її соцiально-громадського досвiду;
виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв поваги до Конституцiї України, прав i свобод людини та громадянина, почуття власної гiдностi, вiдповiдальностi перед законом за свої дiї;
виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв патрiотизму, любовi до України, поваги до народних звичаїв, традицiй, нацiональних цiнностей Українського народу, а також iнших нацiй i народiв;
виховання у вихованцiв, учнiв i слухачiв шанобливого ставлення до родини та людей похилого вiку;
створення умов для творчого, iнтелектуального, духовного i фiзичного розвитку вихованцiв, учнiв i слухачiв;
формуванння у вихованцiв, учнiв i слухачiв свiдомого й вiдповiдального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих, навичок безпечної поведiнки;
задоволення освiтньо-культурних потреб вихованцiв, учнiв i слухачiв, якi не забезпечуються iншими складовими структури освiти;
задоволення потреб вихованцiв, учнiв i слухачiв у професiйному самовизначеннi i творчiй самореалiзацiї;
пошук, розвиток та пiдтримка здiбних, обдарованих i талановитих вихованцiв, учнiв i слухачiв;
вдосконалення фiзичного розвитку вихованцiв, учнiв i слухачiв, пiдготовка спортивного резерву для збiрних команд України з рiзних видiв спорту;
органiзацiя дозвiлля вихованцiв, учнiв i слухачiв, пошук його нових форм; профiлактика бездоглядностi, правопорушень;
виховання в учасникiв навчально-виховного процесу свiдомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;
формування здорового способу життя вихованцiв, учнiв i слухачiв;
здiйснення iнформацiйно-методичної та органiзацiйно-масової роботи.

Великомостівський центр дитячої та юнацької творчості м. Великі Мости, вул. Базарна, 3

Великомостівська дитяча школа мистецтв

Корпус №1 м. Великі Мости, вул. Львівська, 42

Корпус №2 м. Великі Мости, вул. Шевченка, 8

Перелік соціальних послуг, які надаються КУ «Центр надання соціальних послуг»

Великомостівської міської ради

 • Соціальний супровід
 • Соціально-педагогічні послуги
 • Інформаційні послуги
 • Соціально-економічні послуги
 • Соціально- медичні послуги
 • Соціальна допомога вдома

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень