Пошук

Бюджет Великомостівської міської ради на 2021 рік

Пояснювальна записка

до бюджету Великомостівської міської ради

 на 2021 рік

13532000000

І. Дохідна частина бюджету

Дохідна частина бюджету Великомостівської міської ради на 2021 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин.

Формування доходів  бюджету здійснено з врахуванням встановлених нормативів відрахувань податку на доходи фізичних осіб (бюджети міст обласного значення та  ОТГ –  60% ).

В основу розрахунків доходів загального фонду  бюджету на 2021 рік покладено:

вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України;

вимоги статей 64 та 101 Бюджетного кодексу України

прогнозовані показники надходжень Великомостівської міської ради за 2020 рік.

У процесі визначення доходів загального фонду Великомостівського міського бюджету враховані динаміка та тенденції виконання показників надходження податків, зборів, обов’язкових платежів за попередні роки.

Прогнозний показник надходження доходів до  бюджету на 2021 рік порівняно з очікуваним показником на 2020 рік збільшується на 1,28 відсотка (відповідно росту мінімальної заробітної плати)

Виходячи з вимог Бюджетного кодексу України, що закладені в основу формування доходів загального фонду бюджету Великомостівської міської ради  на 2021 рік, найбільшу питому вагу в доходах Великомостівського міського  бюджету становлять відрахування від податку з доходів фізичних осіб (60% код 11010000), який сплачують платники міста та сіл.

Обсяг податку з доходів фізичних осіб для Великомостівського бюджету визначено в сумі 50 362 573 гривень, або 78,25 % відсотків від загальної суми  надходжень, який розрахований згідно розділу IV Податкового кодексу України «Податок на доходи фізичних осіб» за № 2756-VІ від 2 грудня 2010 року.

Прогнозний показник надходження податку з доходів фізичних осіб до бюджету на 2021 рік порівняно з очікуваним показником на 2020 рік збільшується на 1,28 відсотка ( ріст мінімальної заробітної плати)

Стосовно податку на прибуток підприємств комунальної власності та частини прибутку зазначених підприємств надходження прогнозується на основі фактичного їх виконання за попередні роки .

 Доходи загального фонду Великомостівського міського бюджету   

на 2021 рік становить 64 460 490 гривень

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Загальний фонд (грн.)

1

2

3

10000000

Податкові надходження

63 862 813

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки  на збільшення ринкової вартості

50 067 963

11010000

Податок та збір на доходи фізичних осіб

50 067 963

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, з доходів платника податку у вигляді заробітної плати

34 977 288

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

829 749

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

1 122 713

14021900

Пальне

176 000

14031900

Пальне

624 000

18000000

Місцеві податки

11 448 208

20000000

Неподаткові надходження

597 677

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

23 805

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

516 187

22010000

Плата за надання адміністративних послуг

151 941

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

136 496

22080401

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

359 849

22090100

Державне мито,що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів

4 397

24060300

Інші надходження

57 685

 

РАЗОМ  ДОХОДІВ

64 460 490

 

1. Спеціальний фонд 

Спеціальний фонд Великомостівського міського бюджету на 2021 рік сформовано в сумі  4 031 100 грн., за рахунок екологічного податку - 16 000 грн., грошових стягнень за шкоду заподіяну порушенням законодавства - 13 200  грн., власних та благодійних надходжень бюджетних установ  в тому числі по галузях: освіта – 3 681 400  грн.,  культура – 32 500 грн., управління -160 000  грн., терцентр – 5 000 грн. До власних надходжень бюджетних установ належать плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, надходження бюджетних установ від додаткової діяльності, плата за оренду майна бюджетних установ.

 2. Міжбюджетні трансферти

Міжбюджетних трансфертів з Державного бюджету передбачено у сумі 59 093 600 грн., в тому числі: освітня субвенція – 50 592 500 грн.,  додаткова дотація  – 1 387 400 грн. та  базова дотація – 7 113 700 грн.,

 Проєкт доходів Великомостівського міського бюджету на 2021 рік додається (додаток 1).

ІІ. Видатки Великомостівського міського бюджету на 2021 рік

Видатки по галузях бюджетної сфери, заплановані на підставі вимог чинного Бюджетного кодексу України, з урахуванням засад та принципів формування бюджетів, які закладені в проекті основних напрямів бюджетної політики на 2021 рік та динаміки соціальних стандартів, виходячи з розмірів мінімальної заробітної плати з 01 січня – 6 000 грн., з 01 грудня – 6 500 грн.  та посадового окладу першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки з 01 січня – 2 670 грн.  та з 01 грудня – 2 893 грн.

При цьому, обсяги освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, базової дотації та додаткової дотації  розраховані по формулі відповідно до к-сті дітей та населення ОТГ.

Видатки на інші статті розраховані виходячи з фінансових можливостей Великомостівського міського бюджету, враховуючи мінімальну потребу галузей.

Видаткову частину  бюджету на 2021 рік сформовано в сумі 127 585 190 грн., у тому числі видатки загального фонду – 119 071 840   грн., спеціального – 8 513 350 грн в т.ч. бюджет розвитку -  4 482 250 грн. (додаток 2)

1. Загальний фонд

     Управління

В  бюджеті на 2021 рік на забезпечення роботи апарату Великомостівської міської ради передбачені видатки в сумі 10 817 380 грн.  

У структурі видатків на утримання апарату Великомостівської міської ради складова оплати праці працівників з нарахуваннями становить 10 247 680  грн.(94,73%). На розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 311 700 грн. або 2,52 відсотка.

  Місцевий фінансовий орган

У структурі видатків на утримання  фінансового відділу Великомостівської міської ради складова оплати праці працівників з нарахуваннями становить 893 530  грн. (94,02%). На розрахунки за комунальні послуги та енергоносії – 6000 грн.

  Освіта

Видатки на освіту в  бюджеті на 2021 рік передбачені у сумі – 93 884 600 грн. В тому числі:

Видатки установ, які утримуються за рахунок освітньої субвенції –  50 592 500 грн. Вказана субвенція спрямовується на заробітну плату педагогічним працівникам загальноосвітніх шкіл Великомостівської міської ради.

Видатки установ, які утримуються за рахунок додаткової дотації з державного бюджету –  1 087 400  грн. Додаткова дотація передбачена на енергоносії  та оплату праці обслуговуючого  персоналу загальноосвітніх шкіл.

Видатки установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету – 42 204 700 грн., що  спрямовуються на дошкільні заклади освіти – 10 883 800 грн.,  НВК , загальноосвітні школи – 20 738 400 грн. та позашкільні заклади освіти –1 955 500 грн., 1 дитячу школу мистецтв м. В.Мости – 8 587 400  грн., інші заходи у сфері освіти (обдаровані діти) – 39 600 грн

За рахунок цих коштів будуть утримуватись 4 дошкільних заклади освіти з кількістю дітей – 362, 10 загальноосвітніх шкіл (з них 6 шкіл–дитячих садків) з кількістю учнів – 2184  од., к-сть дітей НВК– 164 .

Видатки на оплату праці обраховані в сумі  86 066 350 грн., питома вага в структурі складає 91,67%. На оплату комунальних послуг та енергоносії видатки обраховані у сумі  4 026 500 грн., що складає  4,37% в структурі видатків галузі.

  Охорона здоров’я

Розрахунковий обсяг видатків на заклади охорони здоров’я з її структурними підрозділами на 2021 рік складає 2 215 910 грн. В тому числі: які утримуються за рахунок додаткової дотації з державного бюджету – 300 000  грн. кошти місцевого  бюджету на функціонування галузі «Охорона здоров’я» 340 000  грн.

Затверджені асигнування будуть направлені на фінансування комунальних послуг та енергоносії первинної медичної допомоги  з його структурними підрозділами в сумі 190 000  грн., та вторинної медичної допомоги  в сумі  450 000  грн. підтримка медичних закладів по програмі в сумі 1 575 910 грн.

  Соціальний захист та соціальне забезпечення

Видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення населення (крім державних програм) в Великомостівському  міському бюджеті на 2021 рік передбачені у сумі 2 491 100 грн.

Видатки на утримання територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)  передбачені в сумі 1 815 000 грн.

Відповідно до ст. 89 Бюджетного кодексу України у складі видатків міського бюджету передбачені видатки на виконання  програм по соціальному захисту населення у сумі – 676 100 грн.

   Культура і мистецтво

Загальна сума видатків Великомостівського міського бюджету на 2021 рік  на фінансування установ культури і мистецтва та культурно-мистецьких заходів передбачені у сумі  4 050 590 гривень.

Затверджені асигнування будуть направлені на утримання 11 бібліотек у сумі 1 775 440  грн. та  11 будинки культури та  клуби – 1 775 150 грн. .

Значну питому вагу в структурі витрат загального фонду займає оплата праці з нарахуваннями – 3 421 490 грн., що складає 96,36 % від загального обсягу видатків.

Розрахунки по оплаті комунальних послуг та енергоносії заплановані у сумі 108 900 грн., що складає 3,07 %.

 Передбачені кошти для співфінансування мікропроектів  по Народних Домах  та програми розвитку закладів культури в сумі 500 000 грн.

  Фізична культура і спорт

Загальна сума видатків Великомостівського міського бюджету на проведення заходів та утримання  футбольно-спортивних клубів у 2021 році передбачена у сумі – 751 330  грн.

    Благоустрій міст, сіл, селищ

         Запланована сума видатків становить – 3 153 400 грн.

  Будівництво та регіональний розвиток

      Реконструкція водопровідної мережі по вул. Б.Хмельницького – Шевченка - 1 117 250 грн., вул. освітлення с. Волиця – 200 000,00 грн.;

  Утримання та розвиток інфраструктури доріг

          Капітальні видатки по даній галузі складають – 2 650 000 грн.

  Видатки, не віднесені до основних груп «Інші видатки»

У складі видатків Великомостівського міського бюджету передбачено інші видатки на суму  273 000 грн.,

 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій

 Загальна сума видатків становить – 100 000 грн.

 Інші заходи у сфері громадського порядку та безпеки

         Відшкодування комунальних послуг – 50 000 грн.

 

2. Резервний фонд

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України на здійснення непередбачених видатків, що не мають постійного характеру і не можуть бути передбачені при складанні  бюджету, сформовано резервний фонд у сумі – 100 000 грн..

Порядок використання коштів з резервного фонду визначено постановами Кабінету Міністрів України.

Резервний фонд не може перевищувати 1 відсотка обсягу загального фонду бюджету.

3. Спеціальний фонд 

На 2021 рік видатки спеціального фонду плануються в сумі – 8 513 350  грн.

Власні надходження бюджетних установ в сумі – 3 878 900 грн., з них: 

- управління – в сумі 160 000 грн

- освіта –  3 681 400  грн.

- культура –  34 500  грн.

- соцзахист – 5 000 грн.

 

Видатки розвитку – 4 525 250 грн. з них:

Бюджет розвитку – 4 482 250 грн.

    в т.ч.  будівництво  – 1 317 250 грн.

   транспорт – 1 750 000 грн.

   містобудівна документація – 600 000 грн.

   капремонт міської лікарні – 615 000 грн

   придбання майданчиків – 200 000 грн

  інші послуги – 29 200 грн.  

 

                                         Начальник фінансового

відділу - головний бухгалтер                            Надія ЯцишинРішення сесії №60 від 11.01.2021р. Про міський бюджет Великомостівської міської ради (ТГ) на 2021 рік 13532000000

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Додаток №5

Додаток №6

Додаток №7

Додаток №8


Рішення сесії №159 від 20.05.2021р. Про внесення змін та доповнень до рішення Великомостівської міської ради «Про міський бюджет Великомостівської міської ради (ТГ)  на 2021рік» від 11.01.2021р. №60

Додаток №1

Додаток №2

Додаток №3

Додаток №4

Пояснення

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень