Комунальна установа «Спорт для всіх» Великомостівської міської ради

Вдосконалення фiзичного розвитку вихованцiв, учнiв i слухачiв, пiдготовка спортивного резерву для збiрних команд України з рiзних видiв спорту;
- органiзацiя дозвiлля вихованцiв, учнiв i слухачiв, пошук його нових форм; профiлактика бездоглядностi, правопорушень;

- виховання в учасникiв навчально-виховного процесу свiдомого ставлення до власної безпеки та безпеки оточуючих;

- формування здорового способу життя вихованцiв, учнiв i слухачiв,
здiйснення iнформацiйно-методичної та органiзацiйно-масової роботи

Адреса:

80074 Львівська область Червоноградський район

м. Великі Мости, вул. Базарна 5


 

 

 

 

 

 

В.о. директора - Гбур Мирослав Іванович

Статут КУ "Спорт для всіх"