Пошук

Бюджетний регламент бюджету Великомостівської міської ради

Дата: 12.11.2019 15:16
Кількість переглядів: 808

Фото без описуДодаток

До рішення XXVIII сесії VIII скликання

Великомостівської міської ради № 780 від

12 листопада 2019 року 

 

 

 

Бюджетний регламент

бюджету Великомостівської міської ради

I. Загальні положення

 1. Цей Бюджетний регламент визначає організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання та звітування про виконання бюджету Великомостівської міської ради .
 2. Метою Бюджетного регламенту   є   упорядкування       процесів

(механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються  Великомостівською міською радою, її виконавчим органом  і підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу.

 1. Бюджетний регламент розроблений з урахуванням норм Бюджетного

кодексу України (далі - Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

 1.  Інформаційне забезпечення бюджетного процесу здійснюється  з використанням веб – сайту Великомостівської громади, де передбачено ведення розділу «Бюджет».
 2. Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється рішенням сесії Великомостівської міської ради.
 3. У цьому Бюджетному регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі та інших нормативно-правових актах.

II. Складання та схвалення прогнозу бюджету Великомостівської міської ради.

 1. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку  Великомостівської міської ради щороку спільно з головним розпорядником коштів складає прогноз бюджету Великомостівської міської ради далі – (Прогноз бюджету).
 2. Прогноз бюджету складається:
 • відповідно до цілей та пріоритетів, визначених у прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку України і відповідної території;
 • з урахуванням Бюджетної декларації, вимог статті 75 Кодексу та організаційно-методичних засад складання прогнозу місцевого бюджету, доведених Міністерством фінансів України;
 • за типовою формою прогнозу місцевого бюджету, визначеною Міністерством фінансів України.
 1. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку :
 • визначає основні організаційні засади процесу підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету;
 • спільно з органом, що контролює справляння надходжень до бюджету, прогнозує обсяги доходів бюджету Великомостівської міської ради на середньостроковий період; 
 • визначає обсяги фінансування бюджету Великомостівської  міської ради, повернення кредитів до бюджету Великомостівської міської ради та орієнтовні граничні показники видатків бюджету Великомостівської міської ради і надання кредитів з бюджету Великомостівської міської ради на середньостроковий період;
 • розробляє та доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та орієнтовні граничні показники видатків та надання кредитів бюджету Великомостівської міської ради на середньостроковий період.
 1. Для забезпечення своєчасного складання Прогнозу бюджету Відділ фінансів та бухгалтерського обліку готує та до 1 травня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Великомостівської міської ради План заходів щодо складання Прогнозу бюджету, в якому визначаються:
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів для складання Прогнозу бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет Великомостівської міської ради щорічно не пізніше 15 травня року, що передує плановому, затверджує План заходів щодо складання Прогнозу бюджету та склад робочої групи з підготовки Прогнозу бюджету. 
 2. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Прогнозу бюджету.
 3. Виконавчий комітет  не пізніше  1 вересня року, що передує плановому, розглядає та схвалює Прогноз бюджету і у п’ятиденний строк подає його разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Великомостівської міської ради
 4. Фінансово-економічне обґрунтування має містити розрахунки і пояснення до положень і показників, визначених Прогнозом бюджету (включаючи пояснення відмінностей від прогнозу, схваленого у попередньому бюджетному періоді, орієнтовні показники витрат бюджету за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету із зазначенням пріоритетних напрямів).
 5. Розгляд Прогнозу бюджету Великомостівської міської ради здійснюється за процедурою, визначеною Регламентом ради.
 6. Начальник відділу фінансів та бухгалтерського обліку , керівники структурних підрозділів Великомостівської міської ради, керівники бюджетних установ та інші учасники бюджетного процесу, відповідальні за підготовку Прогнозу бюджету, беруть участь у розгляді Прогнозу бюджету Великомостівської міської ради та її постійними комісіями.
 7. Відділ фінансів та  бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради забезпечує підготовку матеріалів для оприлюднення інформації про Прогноз бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».

III. Складання проекту міського бюджету Великомостівської міської ради

 1. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку розробляє проект _бюджету Великомостівської міської ради (далі – Проект бюджету), який ґрунтується на показниках Прогнозу бюджету, схваленому у році, що передує плановому.
 2. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку надає необхідну інформацію центральним органам виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідній сфері – для проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету – для розгляду цих розрахунків.
 3. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку визначає основні організаційно-методичні засади формування Проекту бюджету на плановий рік, відповідає за складання Проекту бюджету та підготовку проекту рішення Великомостівської міської ради про проект міського бюджету Великомостівської міської ради об’єднаної територіальної громади (далі – проект рішення про бюджет).
 4. Для забезпечення своєчасного складання Проекту бюджету відділ фінансів, бухгалтерського обліку та ради готує та до 15 серпня року, що передує плановому, подає до виконавчого комітету Великомостівської міської ради План заходів щодо складання Проекту бюджету, в якому визначаються: 
 • конкретні заходи з підготовки матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету;
 • терміни подання матеріалів;
 • відповідальні за підготовку та подання матеріалів.
 1. Виконавчий комітет Великомостівської  міської ради щорічно не пізніше 1 вересня року, що передує плановому,  приймає рішення про заходи щодо підготовки Проекту бюджету, яким:
 • Затверджує План заходів щодо складання Проекту бюджету;
 • затверджує склад робочої групи з питань формування Проекту бюджету (далі – робоча група);
 • врегульовує інші питання з координації учасників бюджетного процесу під час складання проекту бюджету.
 1. Учасники бюджетного процесу, які визначені відповідальними виконавцями, зобов’язані забезпечити своєчасну підготовку та подання матеріалів, необхідних для складання Проекту бюджету.
 2. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України, та з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів на плановий рік розробляє і до 1 жовтня року, що передує плановому, доводить до головного розпорядника бюджетних коштів інструкцію з підготовки бюджетних запитів.
 3. Головний розпорядник бюджетних коштів організовує розроблення бюджетних запитів та їх подання у відділ фінансів та бухгалтерського обліку ради у встановлені ним терміни та порядку.
 4. Головний розпорядник коштів забезпечує  своєчасність, достовірність та зміст поданих бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників Проекту бюджету, згідно з доведеними вимогами.
 5. При підготовці бюджетних запитів головний розпорядник коштів місцевого бюджету у першочерговому порядку враховує потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну  енергію, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.
 6. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради доводить до головного розпорядника коштів в одноденний термін з дня отримання від Міністерства фінансів України інформацію відповідно до частин 1, 8 та 9 статті 75 Кодексу, зокрема:
 • показники міжбюджетних трансфертів на плановий рік та методики їх визначення;
 • текстові статті проекту закону про Державний бюджет України, прийнятому у другому читанні;
 • інші показники та організаційно-методологічні вимоги щодо складання проектів місцевих бюджетів.
 1.  Головний розпорядник коштів забезпечує  звірку вихідних даних, що враховані відповідними центральним органам виконавчої влади при розрахунку обсягів міжбюджетних трансфертів.
 2. Проект рішення про бюджет готується відділом фінансів та бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, та до 17 листопада року, що передує плановому, подається виконавчому комітету Великомостівської міської ради для схвалення.

Разом з проектом рішення про бюджет подаються матеріали, визначені частиною 1 статті 76 Кодексу.

 1. Проект рішення про бюджет схвалюється виконавчим комітетом Великомостівської міської ради до 22 листопада року, що передує плановому.

Протягом двох робочих днів після схвалення проект рішення про бюджет направляється до Великомостівської міської ради

 1. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку , забезпечує підготовку матеріалів та:
 • оприлюднення схваленого проекту рішення про бюджет шляхом розміщення на офіційному веб – сайті Великомостівської громади не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради;
 • проведення публічних заходів щодо представлення Проекту бюджету громадськості (за окремим графіком).

IV. Розгляд проекту рішення про міський бюджет Великомостівської міської ради об’єднаної територіальної громади

 1. Проект рішення про бюджет розглядається Великомостівською міською радою відповідно до її Регламенту (далі – Регламент ради).
 2. Виконавчий комітет Великомостівської міської ради подає проект рішення про бюджет до Великомостівської міської ради не пізніше 27 листопада року, що передує плановому.
 3. Проект рішення про бюджет розробляється відповідно до типової форми, визначеної Міністерством фінансів України.
 4. Пропозиції до проекту рішення про бюджет, надані Великомостівській міській раді опрацьовуються і узагальнюються відділом фінансів, бухгалтерського обліку та звітності Великомостівської міської ради протягом двох днів з дня їх отримання.

Пропозиції до проекту бюджету повинні відповідати наступним вимогам:

 1. пропозиції щодо збільшення видатків, передбачених проектом рішення про бюджет, мають визначати джерела покриття таких видатків, а пропозиції про зменшення доходів бюджету мають визначати джерела компенсації втрат доходів бюджету або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню;
 2. пропозиції до проекту бюджету та пропозиції до текстових статей рішення про бюджет не можуть призводити до збільшення місцевого боргу і місцевих гарантій порівняно з їх граничним обсягом, передбаченим у поданому виконавчому комітеті проекті рішення про бюджет.
 1. Всі пропозиції розглядаються фінансовим органом в межах балансу бюджету на плановий рік.
 2. Виконавчий комітет в трьох денний термін після отримання пропозицій направляє Великомостівській  міській раді доопрацьований проект рішення про бюджет.

Разом з доопрацьованим проектом рішення про бюджет направляється порівняльна таблиця щодо врахування пропозицій, по не врахованих пропозиціях надаються вмотивовані пояснення.

 1. При доопрацюванні проекту рішення про міський бюджет виконавчий комітет враховує інформацію, отриману відповідно до частини дев’ятої статті 75 Кодексу.
 2. Під час розгляду проекту рішення про міський  бюджет Великомостівської міської ради та її постійними комісіями беруть участь представники виконавчого комітету Великомостівської міської ради, відділу фінансів та бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради, керівники бюджетних установ.

V. Затвердження рішення про міський бюджет Великомостівської міської ради .

 1. Великомостівська  міська рада розглядає проект рішення про бюджет на пленарному засіданні не пізніше 25 грудня року, що передує плановому.
 2. Проект рішення про бюджет розглядається на пленарному засіданні Великомостівська міська рада відповідно до її Регламенту ради та з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 3. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, при затвердженні міського бюджету Великомостівської міської ради враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

Місцевий орган виконавчої влади готує та подає раді проект рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет щодо приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Великомостівська міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

 1. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради забезпечує оприлюднення рішення про бюджет на плановий рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття на офіційному веб – сайті Великомостівської громади.

VI. Організація виконання бюджету Великомостівської міської ради

 1. Виконавчий комітет Великомостівської міської ради забезпечує виконання бюджету Великомостівської міської ради.
 2. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради здійснює загальну організацію та управління виконанням бюджету, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету Великомостівської міської ради.
 3. Казначейське обслуговування міського бюджету Великомостівської міської ради здійснюється Управлінням Державної Казначейської служби України у Сокальському районі Львівської області(далі – орган Казначейства) відповідно до статті 43 Кодексу.
 4. Бюджет Великомостівської міської ради виконується за розписом, який затверджує голова Великомостівської міської ради у місячний термін з дня прийняття рішення про бюджет
 5. Порядок складання і виконання розпису бюджету затверджується розпорядженням голови Великомостівської міської ради.
 6. Розпис бюджету повинен бути збалансованим. Збалансування розпису бюджету впродовж року забезпечує відділ фінансів та бухгалтерського обліку.

Для його збалансування можуть отримуватися позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету Великомостівської міської ради за рахунок єдиного казначейського рахунку у порядку, встановленому Кодексом. 

 1. Після затвердження розпису бюджету, але не пізніше ніж через 30 днів після затвердження бюджету Великомостівської міської ради, відділ фінансів та бухгалтерського обліку надає його органу Казначейства на паперових та електронних носіях.
 2. Виконання бюджету здійснюється відповідно до норм Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України, Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджету, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938 та іншого бюджетного законодавства.
 3. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку забезпечує виконання планових показників по надходженнях до бюджету, визначених рішенням про бюджет.
 4. З метою упорядкування процедури розподілу коштів бюджету:
 1. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку готує розпорядження про виділення коштів загального/спеціального фонду -протягом року;
 2. розпорядження про виділення коштів загального фонду місцевих бюджетів для проведення незахищених статей видатків готується лише при відсутності зареєстрованих зобов’язань за захищеними статтями видатків бюджету, які не виплачені у строки, встановлені договорами або іншими актами, в межах залишків невикористаних асигнувань.
 1. Головний розпорядник коштів забезпечує подання органу Казначейства мережі розпорядника коштів місцевого бюджету (реєстру змін до мережі) відповідно до 15 грудня, що передує плановому.
 2. Головний розпорядник коштів бюджету Великомостівської міської ради організовує  складання та затвердження паспортів бюджетних програм відповідно до вимог та в терміни, визначені бюджетним законодавством, забезпечують достовірність і повноту інформації, що в них міститься, а також їх оприлюднення.
 3. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат бюджету Великомостівської міської ради застосовуються норми статті 79 Кодексу та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Кодексу).
 4. Для забезпечення координації дій учасників бюджетного процесу впродовж бюджетного періоду з питань виконання бюджету відділ фінансів та бухгалтерського обліку розробляє, голова Великомостівської міської ради затверджує План заходів з організації виконання бюджету Великомостівської міської ради, у якому визначено терміни та відповідальні за виконання відповідних процедур на стадії виконання бюджету за доходами, видатками та кредитуванням.

VII. Внесення змін до рішення про бюджет

 1. Протягом бюджетного року до рішення про бюджет можуть вноситися зміни з урахуванням вимог статей 78 та 23 Кодексу.
 2.  Зміни до рішення про бюджет можуть вноситися виключно рішеннями про внесення змін до рішення про  бюджет  Великомостівської міської ради.
 3. Внесення змін до рішення про бюджет здійснюється за процедурою, визначеною  Регламентом ради, з урахуванням особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.
 4. Рішення про внесення змін до рішення про бюджет ухвалюється, Великомостівською міською радою на підставі офіційного висновку про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду, про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету Великомостівської міської ради.
 5. Внесення змін до рішення про бюджет, які безпосередньо передбачають внесення змін до інших рішень Великомостівської міської ради, не допускається. У такому разі спочатку вносяться зміни до відповідного рішення і лише після того розглядаються пропозиції про зміни до рішення про бюджет відповідно до положень Кодексу та цього Регламенту.
 6. Будь-яке рішення, що впливає на зменшення надходжень та/або збільшення витрат бюджету Великомостівської міської ради поточного року, не може бути прийняте Великомостівською міською радою,  якщо одночасно з його прийняттям не будуть внесені відповідні зміни до рішення про бюджет на відповідний рік.

VІІІ. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету Великомостівської міської ради

 1. Звітність про виконання бюджету Великомостівської міської ради складає та подає відділу фінансів та бухгалтерського обліку орган Казначейства відповідно до вимог, встановлених статтями 58-61 та 80 Кодексу.
 2. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку забезпечує підготовку та публікацію інформації про виконання бюджету Великомостівської міської ради з урахуванням вимог ст. 28 Кодексу:
 • за підсумками кварталу – не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним;
 • за підсумками року – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Відділ фінансів та  бухгалтерського обліку забезпечує підготовку та формування  звіту по мережі, штатам і контингентам у терміни, визначені Департаментом фінансів.
 2. Для організації роботи з підготовки річної звітності про виконання бюджету Відділ фінансів та бухгалтерського обліку розробляє, а міський голова погоджує, План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання  бюджету Великомостівської міської ради.
 3. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку подає до Великомостівської міської ради звіти про виконання бюджету Великомостівської міської ради:
 • квартальні - у двомісячний строк після завершення відповідного  бюджетного періоду;
 • річний – до 1 березня року, що настає за звітним.
 1. Міська рада розглядає звіти про виконання бюджету відповідно до її Регламенту.
 2. Представники фінансового органу, головні розпорядники коштів беруть участь у розгляді звітів на сесії міської ради та надають відповідну інформацію.
 3. Постійна депутатська комісія з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку здійснює перевірку річного звіту про виконання бюджету Великомостівської міської ради ) (далі – річний звіт).
 4. За результатами розгляду річного звіту міська рада затверджує його або приймає інше рішення з цього приводу.
 5. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку забезпечує оприлюднення та публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм відповідно до норм статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації».
 6. Відділ фінансів та бухгалтерського обліку забезпечує підготовку матеріалів та:
 • публікацію інформації про виконання бюджету Великомостівської міської ради  до  1 березня року, що настає за звітним.
 • публічне представлення інформації про виконання бюджету Великомостівської міської ради до 20 березня року, що настає за звітним;
 • оприлюднення рішення сесії про річний звіт шляхом розміщення його на офіційному веб – сайті  Великомостівської громади не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.

Міський голова                                               Я. Г. Ройко


Рішення сесії № 780 від 12 листопада 2019 року 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень