Великомостівська міська рада Львівської області

Оголошує конкурс на:

- заміщення вакантної посади начальника відділу організаційної роботи ради та виконавчого комітету

До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які:

Мають вищу освіту відповідного спрямування, за освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, знання законодавчих та нормативних документів, досвід та вміння  працювати з людьми та в команді, організаторські здібності, виваженість, оперативність, досвід роботи з офісними програмами, стаж роботи за фахом в органах місцевого самоврядування не менше 2-х років, вільно володіють державною мовою.

- заміщення вакантної посади начальника відділу архітектури та просторового планування

До участі у конкурсі допускаються громадяни України, які:

Мають вищу освіту за спеціальністю «Архітектура» за освітньо - кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр, знання законодавчих та нормативних документів, досвід та вміння  організовувати і планувати роботу та працювати з людьми, навики роботи в професійних  програмах для архітектурних груп, стаж організаційної та професійної роботи за фахом не менше 2-х років, вільне володіння державною мовою.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають конкурсній комісії документи:

заяву, особову картку (форма П-2 ДС) з додатками (автобіографія, трудова діяльність), дві  фотокартки розміром 4х6см., копію паспорта, копію ідентифікаційного коду, копії документів про освіту, копію військового квитка (для військовозобов’язаних), декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування у порядку передбаченому Законом України «Про запобігання корупції», заяву в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони визначені ст. 4,6 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікації даного оголошення за адресою: м. Великі Мости вул. Шевченка, 6.

Довідки за тел. 6 – 44 – 91

 

 

 

 

 

 

 

 

.