Пошук

Програма розвитку закладів культури

Дата: 14.09.2021 11:58
Кількість переглядів: 306

Фото без описуПрограма розвитку закладів культури 

І. Склад проблеми та обґрунтування її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Програма розвитку закладів культури (далі – Програма) розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2016 року № 119 – р «Про схвалення довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» у напрямку Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ.

Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної гідності та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє розвитку економіки, інноваційної політики та активної участі громадськості в побудові сучасної та демократичної держави.

Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації особистості. Зокрема, йдеться про доступність нових технологій та сучасних форм культурного самовираження незалежно від місця проживання, статусу, приналежності до певної соціальної чи етнічної групи; майнового статусу, походження, статі.

Аналіз соціокультурної ситуації на території Великомостівської міської ради  Сокальського району Львівської області (далі – Великомостівська міська рада)  свідчить про необхідність збереження мережі установ культури, забезпечення підтримки діяльності аматорських колективів ОТГ в існуючих економічних умовах.

Для розв’язання проблем, пов’язаних з розвитком культури, необхідна регіональна підтримка та комплексний підхід до координації діяльності закладів культури, взаємодія з органом місцевого самоврядування та міжгалузева координація.

Разом з тим, є необхідним регіональне регулювання та фінансова підтримка закладів культури, які є основними центрами розвитку культури на території  Великомостівської міської ради.

У рамках Програми планується поступове вирішення таких питань:

проведення капітальних ремонтів будинків культури та сільських клубних закладів;

заміна, придбання та відновлення матеріально-технічної бази закладів культури;

комплектування, збереження, передплата періодичних видань та оновлення читацьких ком’ютерних місць бібліотек Великомостівської міської ради;

створення сприятливих умов для проведення гастрольної діяльності колективів;

Вищезазначені питання можливо вирішити завдяки послідовному спрямуванню коштів на створення сприятливих умов з метою проведення іміджевих для Великомостівської міської ради культурно-мистецьких заходів обласного  рівня.

Реалізація Програми дозволить досягти розв’язання проблем, що накопичились у сфері культури, вона покликана закласти надійне підґрунтя сталого інноваційно-культурного розвитку Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

II. Мета Програми

Основною метою Програми є створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадянського суспільства, економічних, соціальних і культурних прав громадян, засвоєння та використання новітніх знань та технологій, збереження безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, а також сприяння якісній професійній освіті талановитої мистецької молоді, підтримка аматорських творчих колективів з обміну мистецькими здобутками, реалізація освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, створення сучасних центрів культури на базі закладів культури.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми:

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

забезпечення збереження мережі закладів культури, поліпшення умов її функціонування;

зміцнення та збереження наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням автентичності національних традицій, економічних факторів;

визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професійності;

поліпшення стану збереження історико-культурної спадщини;

сприяння гастрольній діяльності закладів культури ОТГ;

проведення капітальних ремонтів  будівель закладів культури;

участь у обласних та районних  конкурсах, фестивалях, семінарах;

підтримка заходів з популяризації Петриківського розпису, включеного до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО.

IV. Строки та етапи виконання Програми

Початок дії Програми: 2020 рік, закінчення: 2020 рік.

V. Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення капітальних вкладень у заклади культури Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області  для їх функціональної спроможності;

надання фінансової підтримки колективам районних закладів культури, збереження культурної спадщини Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, інформаційного забезпечення галузі.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 1.

VI. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів державного, обласного, селищного бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VII. Організація управління та контролю

за ходом виконання Програми

Замовник Програми: виконавчий комітет Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

Відповідальні за виконання: Великомостівська міська рада, відділ  освіти, культури, туризму, молоді, спорту та соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді виконавчого комітету Великомостівської міської ради, та заклади культури Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області територіального устрою.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу протягом 2020 року :

здійснювати регулювання фінансової підтримки закладів культури, які є основними центрами розвитку культури Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області;

розширити доступ до історико-культурних цінностей Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області;

підняти рівень культурного обслуговування населення;

активізувати участь Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області в обласних культурних проектах, культурно-інформаційному обміні з іншими територіальними громадами області;

забезпечити подальший розвиток аматорського мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;

вдосконалити бібліотечну справу та розвиток читання шляхом технічного та програмного формування бази та мережевого доступу для читачів  Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області, здійснювати інформаційну підтримку бібліотечних фондів, популяризувати літературні видання та новітні твори;

задовольняти творчі потреби громадян, їх естетичне виховання, розвиток, збагачення духовного потенціалу через проведення масових, концертних і культурологічних заходів Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.Додаток 1 до Програми

Завдання та заходи

Програми розвитку закладів культури

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Зміст заходів

Програми з виконання завдання

1.Удосконалення бібліотечної справи та розвиток читацтва

1.1.Формування електронних каталогів. Оновлення  бібліотечних фондів

2.Підтримка та розвиток мистецької освіти

Упровадження ефективної роботи з підвищення кваліфікації працівників

3.Модернізація мережі закладів культури

3.1.Оновлення технологічного та технічного стану закладів культури ОТГ (придбання сцени, апаратури, компютерів, ремонт народного дому, бібліотек).

 

3.2.Участь мистецьких колективів в обласних та районних фестивалях та конкурсах.

3.3.Основні культурно-мистецькі заходи: щорічні масові концертні заходи за участю керівництва ОТГ, що мають представницький конкурси, фестивалі, характер або присвячені знаменним датам, річницям; державні та регіональні свята, інші культурні заходи.

4. Участь у конкурсах мікропроектів

Участь у обласному конкурсі мікропроектів місцевого розвитку у Львівській області галузь культури.

 ПАСПОРТ

Програми розвитку закладів культури

1. Назва: Програма розвитку закладів культури

2. Підстава для розроблення: Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про культуру»,  «Про охорону культурної спадщини», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про охорону археологічної спадщини», Указ Президента України від 21 березня 2000 року № 485/2000 «Про державну підтримку клубних закладів», а також розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 лютого 2016 року № 119 - р «Про схвалення Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ».

3. Замовник Програми або координатор: виконавчий комітет Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

4. Відповідальні за виконання: Великомостівська міська рада, відділ освіти, культури та туризму, сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики виконавчого комітету Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області, та заклади культури Великомостівської міської ради.

5. Мета: створення економічних та організаційних умов для подальшого збереження і розвитку культурно-мистецької сфери Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області.

6. Початок: 2019 рік, закінчення: 2020 рік.

7. Загальні обсяги фінансування:

Джерела фінансування

Обсяг фінансування усього, тис. грн

 
 

Державний бюджет

-

 

Обласний бюджет

-

 

місцевий бюджет

0

 

 

 

 

   Міський голова                                                     Я. Г. РойкоРішення сесії №843 від 12.12.2019р. Про затвердження Програми розвитку закладів культури 

Рішення сесії № 857 від 18.12.2019р. Про внесення змін та доповнень до Програми розвитку закладів культури 

Рішення сесії №1117 від 03.07.2020р. Про затвердження Програми розвитку закладів культури 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень