Пошук

Програма «Спортивний майданчик» на території Великомостівської міської ради на 2020 рік

Дата: 14.09.2021 12:08
Кількість переглядів: 463

Фото без описуДодаток 1 до рішення сесії 

Великомостівської міської ради 

від 12.12. 2019р. № 846

  ПРОГРАМА

«Спортивний майданчик» на території

Великомостівської міської ради на 2020 рік

  1. Необхідність прийняття Програми «Спортивний майданчик» на території Великомостівської міської ради на 2020 рік

Програма «Спортивний майданчик» на території Великомостівської міської ради на 2020 рік спрямована на створення умов для більш повного задоволення потреб різних категорій населення в руховій активності, видовищних заходах, фізкультурно-оздоровчих, спортивних послугах, а також на формування здорового способу життя.

На території Великомостівської міської ради (ОТГ) склалася не найкраща ситуація зі станом здоров'я населення. Спостерігається зростання хвороб, пов'язаних з недостатньою руховою активністю, зокрема, серцево-судинних захворювань. Несприятливі природні умови, недостатня фізична активність стали причиною зростання кількості хворих дітей, зменшення  тривалості життя громадян.

Із початку 90-х років чисельність дітей і підлітків, залучених до регулярних занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, підліткових фізкультурно-спортивних клубах за місцем проживання, у спортивних секціях підприємств, установ та організацій, скоротилася, що негативно позначилося на стані здоров'я.

Спортивні споруди в громаді, збудовані ще в 70-тих – 80-тих роках минулого століття, не відповідають сучасним вимогам і потребують значних капіталовкладень для модернізації, оснащення сучасним спортивним інвентарем, обладнанням, а також дотримання вимог правил проведення змагань з окремих видів спорту.

Через відсутність сучасної матеріально-технічної бази молодь змушена проводити ігри та змагання за межами громади або в неналежних умовах. Не задовольняє сучасних потреб і реабілітаційна та профілактична робота серед населення.

  1. Основні завдання Програми.

Основними завданнями Програми є:

-  зміцнення матеріально-технічної бази сфери фізичної культури та спорту в громаді шляхом будівництва сучасних багатофункціональних спортивних майданчиків, збільшення кількості доступних об’єктів для проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед усіх верств населення, створення умов для задоволення потреб кожного мешканця громади у зміцненні здоров’я та фізичного розвитку;

- сприяння духовному і фізичному розвитку молоді, виховання в неї почуття громадянської свідомості та патріотизму, бажання активно сприяти зміцненню державності в Україні;

- розвиток фізкультурно-спортивного руху в громаді з урахуванням змін у всіх сферах суспільного життя;

- забезпечення переорієнтації практичної діяльності галузі на розв'язання пріоритетних проблем-зміцнення здоров'я населення засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту;

- створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у зміцненні здоров'я, фізичному та духовному розвитку;

- виховання у населення активної соціальної орієнтації на здоровий спосіб життя;

3.  Напрямки реалізації Програми

- забезпечення збереження, оновлення, капітального ремонту та приведення до сучасних вимог наявної матеріально-технічної бази, поліпшення умов її ефективного функціонування;

- створення власного спортивного майданчика;

- створення сучасної інфраструктури фізичної культури і спорту з метою проведення місцевих, підготовки до обласних та всеукраїнських змагань;

- будівництво нових сучасних спортивних споруд для більш повного задоволення потреб різних верств населення у фізкультурно-оздоровчих та спортивних послугах;

- облаштування відкритих спортивних споруд (ігрових, тренажерних майданчиків тощо) за місцем проживання та в місцях масового перебування населення;

4.  Очікувані результати Програми

- забезпечення оптимальної рухової активності кожного мешканця протягом усього життя, досягнення кожною людиною достатнього рівня фізичної та функціональної підготовленості, сприяння соціальному, біологічному та психічному благополуччю, поліпшенню стану здоров'я, профілактиці захворювань, фізичній реабілітації, формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту, як важливого чинника забезпечення здорового способу життя;

- збільшення чисельності представників різних верств населення, зокрема підлітків, які регулярно займаються фізкультурою і спортом, що має забезпечити зниження рівня злочинності серед молоді, попередити поширення наркоманії, алкоголізму, тютюнокуріння, підвищити рівень соціальної стабільності в місті;

- активізація процесу залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною культурою і спортом, підвищення якості відбору обдарованих осіб до системного дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, більш повне розкриття потенціалу спортсменів і тренерів, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів;

- зменшення кількості дітей учнівської та студентської молоді, які мають відхилення у фізичному розвитку, підвищення рівня фізичного здоров'я молоді;

- залучення позабюджетних коштів на розвиток фізичної культури і спорту;

- збільшення кількості спортивно-масових заходів у місті;

- формування розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд з урахуванням запитів різних соціальних, професійних, демографічних груп населення, їхніх інтересів та рівня спортивної підготовленості.

5.  Фінансове забезпечення Програми

- забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься в межах асигнувань, які передбачаються за відповідними бюджетними напрямками, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством;

- коштів обласного бюджету в рамках Обласної цільової програми «Спортивний майданчик».

6.  Контроль за виконанням Програми

Контроль за виконанням Програми покладається на першого заступника міського голови Великомостівської міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцевий результат Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми, методи управління за виконанням Програми.

7. Заходи щодо реалізації програми

№ пор.

Заходи Програми

Відповідальні виконавці

Терміни виконання

Орієнтовна потреба в коштах для виконання заходу

1

Замовлення проектно-кошторисної доку­ментації для прове­дення нового будівництва, капітального ремонту та реконструкції спортивних майданчиків за місцем проживання, у місцях масового відпочинку населення

Великомостівська міська рада

2020 рік

Відповідно до чинного законодавства, згідно з бюджетними призначеннями

2

Проведення капіталь­ного ремонту, реконструкції спортив­них майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення

Великомостівська міська рада

2020 рік

В межах коштів, передбачених бюджетом

3

Придбання з можливістю подальшого встанов­лення відповідного інвентарю та облад­нання для майданчиків з ігрових видів спорту та встановлення трена­жерного обладнання

Великомостівська міська рада

2020 рік

В межах коштів, передбачених бюджетом

4

Проведення нового будівництва спортив­них майданчиків за місцем проживання та в місцях відпочинку населення

Великомостівська міська рада

2020 рік

В межах коштів, передбачених бюджетом

 

 Міський голова                               Я. Г. РойкоПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Спортивний майданчик» на території Великомостівської

міської ради на 2020 рік

  1. Ініціатор розроблення Програми:

Великомостівська міська рада.

  1. Дата, номер і виконавець розробленої Програми:

Рішення Великомостівської міської ради

№ 846 від 12.12. 2019р.

Розробник Програми:

Великомостівська міська рада. 

  1. Відповідальний виконавець Програми:   

Великомостівська міська рада

  1. Термін реалізації Програми:

2020 рік.

  1. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь в виконанні Програми: Міський бюджет.
  1. Загальний обсяг фінансування для реалізації Програми: 0 грн.
  1. Коштів міського бюджету на 2020 рік:   0 грн

 

Міський голова                                              Я. Г. РойкоДодаток 2

до ПРОГРАМИ

«Спортивний майданчик» на території

Великомостівської міської ради на 2020 рік

 

Перелік населених пунктів (вулиць) Великомостівської міської ради, які є учасниками програми, та суми коштів  на встановлення спортивних, ігрових майданчиків та тренажерного обладнання на території Великомостівської міської ради на  2020 рік

№ п/п

Населені пункти, вулиці, які беруть участь  у  Програмі

Сума необхідних коштів, грн

1

м. Великі  Мости, в районі буд.1 вул. Б. Хмельницького

85 000,00

 

2

м. Великі  Мости, в районі буд. 117 а-в вул. Львівська

85 000,00

 

3

м. Великі  Мости,  вул. Рудка

85 000,00

 

4

с. Борове

85 000,00

 

5

с. Шишаки

85 000,00

 

6

с. Заріка

85 000,00

 

7

с. Реклинець

85 000,00

 

 

Всього

595 000

 

 

Коштів міського бюджету

0

 

 

Субвенційних коштів інших бюджетів

0

 

 

Разом коштів місцевого бюджету на 2020 рік

0

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                          Я. Г. РОЙКОРішення сесії № 846 від 12.12.2019р. Про затвердження Програми «Спортивний майданчик» на території Великомостівської міської ради на 2020 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень