Пошук

Програма охорони навколишнього природного середовища Великомостівської міської ради на 2020 рік

Дата: 14.09.2021 13:46
Кількість переглядів: 398

Фото без опису(надалі -Програма)

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Збереження та охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів є особливо важливими питаннями і невід’ємною частиною соціального та економічного розвитку міської ради, та забезпечення екологічної безпеки населення.

Сьогоднішня екологічна ситуація, яка склалася на території Великомостівській міської об’єднаної територіальної громади зумовлена як проблемами, які породжені десятками років тому, так і сучасними. Значною мірою стан довкілля Великомостівської міської ради зумовлюється впливом підприємств промисловості, впливом об’єктів муніципальної інфраструктури, особливо КП "Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради", населеними пунктами, в яких відсутня каналізація та методами ведення сільського та лісового господарства.

Серед екологічних проблем району, які підлягають вирішенню в перспективі, слід виділити:

 1. забруднення поверхневих вод внаслідок скидання неочищених або недостатньо очищених стоків, що пов’язано з відсутністю очисних споруд, фізичним і моральним зносом водопровідно-каналізаційних систем, недостатнім фінансуванням їх утримання, ремонту і реконструкції.;
 2. недостатні обсяги утилізації відходів, відсутність обладнаного належним чином сміттєзвалища для захоронення відходів і, як наслідок, забруднення території  (земель, лісів, водоохоронних зон водних об’єктів);
 3. не запроваджено роздільне сортування сміття в населених пунктах громади, що призводить до величезного накопичення сміття на сміттєзвалищі та не сприяє вторинній переробці відходів;
 4. виснажливе використання біоресурсів та зменшення біорізноманіття;
 5. мала площа територій природно-заповідного фонду, відсутні об’єкти природно-заповідного фонду з спеціальними адміністраціями, що не забезпечує достатньої охорони та збереження цінних природних комплексів та видів які є вразливі, рідкісні чи зникаючі, належної екоосвіти дітей та населення;
 6. забруднення повітря та земель внаслідок  діяльності промисловості;

Програма приймається на виконання Указів Президента України № 838/2005 від 23.05.2005 р. «Про заходи щодо дальшого розвитку заповідної справи в Україні», №1129/2008  від 01.12.2008 року «Про розширення мережі території національних природних парків та інших природно-заповідних об’єктів», №381/2017 від 21.11.2017 року «Про додаткові заходи щодо розвитку лісового господарства, раціонального природокористування та збереження об'єктів природно-заповідного фонду», Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом відповідно до яких, розвиток заповідної справи визнано одним із найважливіших пріоритетів довгострокової державної політики. Відповідно до положень Закону України “Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року” відповідно до якої – відсоток територій та об’єктів природно-заповідного фонду області повинен збільшитися більш ніж у 2 рази і становити 19,5 %.

Станом на 01.01.2019 на території області налічується 377 територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальною площею 158,35 тис. га, що становить 7,25 %.

Загальна площа території природо-заповідної фонду Сокальського району станом на 01.01.2019 року складає 3119,6тис. га, що становить 1,99 % від загальної площі (при загальній площі району 157,3 га). Сокальський район, як і Великомостівська міська рада займають одне з останніх місць за площею  природно-заповідних територій Львівщини. У 2018рік площа ПЗФ  збільшилася на 0,01%.

У 2017 році в Сокальському районі утворена перша об’єднана територіальна громада – Великомостівська міська об'єднана територіальна громада (Великомостівська міська рада).

Загальна площа Великомостівської міської об'єднаної територіальної громади становить 24950га,  до складу якої ввійшла територія Великомостівської міської ради, Двірцівської, Бутинської та Реклинецької сільських рад.

Загальна площа природно-заповідного фонду Великомостівської міської об’єднаної територіальної громади станом на 01.01.2019 року становить 52,5га, що складає лише 0,21% від загальної площі, та є критично малою.

Територія Великомостівської міської об’єднаної територіальної громади розміщена в межах однієї природної зони – Малого Полісся.

При цьому на території Малого Полісся в межах району припадає – 202,5га територій, які віднесені до об’єктів природно-заповідного фонду України (0,13% від загальної площі) га. Зрозуміло, що такі площі не дають можливості вберегти види, які є в дуже малій кількості, що знаходяться під загрозою або зникають на території Малого Полісся в межах Сокальського району та Великомостівської міської громади.

Державною стратегією регіонального розвитку на період до 2020 року визначено ключову ціль – підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів. Завданнями для її реалізації є:

- раціональне використання природно-ресурсного потенціалу, збереження культурної спадщини та найцінніших природних територій:

- збереження в регіонах біологічного та ландшафтного різноманіття, відтворення природних комплексів;

- підвищення рівня обізнаності населення щодо цінностей територій та об’єктів природно-заповідного фонду і залучення населення до управління ними.

Згідно із Загальнодержавною програмою збереження біорізноманіття на 2005-2025 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2004 р. № 675-р), Національним планом дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011-2015 роки (розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 577-р), Програмою охорони навколишнього природного середовища Львівської області на 2016-2020роки, Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, Угодою про асоціацію між Україною та ЄС, створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду відповідає завданням щодо максимального зміцнення природної основи біорізноманіття держави.

Створення нових та розширення існуючих територій та об’єктів природно-заповідного фонду визначено також Регіональною програмою розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009-2020 роки, яка затверджена рішенням Львівської обласної ради від 02.12.2008 № 765.

Стратегією розвитку Львівської області на період до 2020 року визначено однією з важливих стратегічних цілей «Якість життя», яка передбачає реалізацію наступних завдань операційної цілі 2.4. «Чисте довкілля»:

2.4.3. Розвиток мережі територій та об'єктів природно-заповідного фонду:

 • Проведення інвентаризації та винесення в натуру меж існуючих територій та об’єктів ПЗФ.
 • Створення нових територій і об’єктів ПЗФ, включаючи транскордонні, та забезпечення їх фінансування.
 • Розвиток інфраструктури природоохоронних об’єктів, в тому числі під’їзних доріг.

Природа і фауна Великомостівської міської ради досить різноманітна, проте потребує охорони. Територія міської ради розташована в зоні мішаних лісів (Мале Полісся).

Мале Полісся – найрівніша територія в межах Сокальського району та Львівської області. Місцями вона настільки плоска, що нахили майже не помітні, а вода після дощу не спливає, як звично, схилами, а застоюється калюжами на місці випадання. В цілому, в межах Малого Полісся діапазон абсолютних висот коливається від 187 до 330 м, що не дозволяє відносити його до низовин. Найбільш вирівняною і плоскою є центральна смуга Малого Полісся.

В адміністративному Сокальському районі знаходиться центральна  та північна частина Малого Полісся. Територія міської ради входить до центральної частини Малого Полісся, де поширена майже плоска поверхня з ледь вираженою хвилястістю і локальними перевищеннями 3-10 м. Річки тут течуть у слабо виражених долинах, а на межиріччях багато майже безстічних заболочених знижень. Вододіли виражені дуже слабо і лише в окремих випадках (між ріками Рата і Болотня) простягаються виразними прямолінійними пасмами.

Дуже цікавими формами рельєфу тут є дюни, що розташовані поодиноко групами чи ланцюгами. Дюни мають відносні висоти 5-10-15 (до 25 м) м, а крутизна їх схилів - 3-7-15 градусів. Смуга Малого Полісся, де дюни є характерним елементом рельєфу території простягаються від державного західного кордону (між м. Угнівом і м. Рава-Руська) до східних меж області в околицях Бродів. На топографічних картах цю смугу можна виділити за скупченням зелених плям лісів, які є індикатором піщаних відкладів і разом з ними - дюн.

Серед дерев на Малому Поліссі - сосна, вільха, береза, ялина, осика. Грабово-дубові лісі ростуть на опідзолених чорноземах, соснові - на піщаних дюнах і торфовищах. У грабово-дубових лісах підлісок багатий на ліщину, крушину, трав'яний покрив досить строкатий. Тут поряд з папороттю і хвощами багато квітів, серед яких - підсніжники, проліски, шафран Гейфеля, конвалія та ін. У хвойних лісах підлісок небагатий - це переважно мохи і лишайники (хвойний мох, оленячий лишайник, чебрець). На території району є великі ділянки, зайняті болотяною рослинністю (осока, хвощ, сфагновий мох тощо).

Лучна рослинність майже винищена, оскільки площі майже всі розорені. Єдине місце де лучна та степова рослинність збереглася в первісному вигляді – це урочище «Кави» загальною площею 261га. З метою збереження цінного природного комплексу ведеться робота по створенню ботанічного заказника місцевого значення «Кави», загальною площею 211га (інші 50 га - станом на сьогодні невідомо як передані в приватну власність 25 фізичним особам під особисте селянське господарство). Невеликі території лучної рослинності також збереглися в заплавах річок.

З огляду на потребу впровадження зазначених вище указів, стратегій, угоди про асоціацію між Україною та ЄС та програм, враховуючи те, що в Сокальському районі відсутній Національний природний парк, Регіональний ландшафтний природний парк, гідрологічні природо-заповідні території та з захисту фауни – розпочата робота по створенню вище вказаних об’єктів (Національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара та Регіонального ландшафтного парку «Сокальський»).

Доцільно також було б розпочати роботу по створенню та будівництву реабілітаційного центру для диких тварин.

Зважаючи, що зубр занесений до Червоної книги України, Червоної книги МСОП, Європейського Червоного списку, з метою збереження та відновлення популяції зубра в фауні України, спільним наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та Державного комітету лісового господарства України  від 08.05.2007 №231/163 затверджено план дій щодо збереження зубра.

Станом на сьогодні ведеться робота з створення зоологічного заказника місцевого значення «Куличківський» на загальній площі 187га, за межами населеного пункту с. Куличків та створення там розплідника для зубра європейського (Bison Bonasus L.).

До природно-заповідного фонду в межах Великомостівської міської ради станом на 01.03.2019 року належать:

Назва об’єкта

ПЗФ

Площа,

га

Адміністративне розташування та місцезнаходження об’єкта ПЗФ

Назва підприємства, установи – землекористувача (землевласника), у віданні котрого знаходиться об’єкт ПЗФ

Рішення, згідно з яким створено об’єкт ПЗФ,  тощо.

Заповідне урочище місцевого значення «Борове»

25,00

Сокальський р-н,

Великомостівське    л-во, кв.16,

в.5,16

ДП «Жовківський лісгосп»*

 

Рішення  виконкому Львівської обласної ради від 09.10.1984р. №495.

Заповідне урочище місцевого значення

«Великомостівське»

27,00

Сокальський р-н, Великомостівське л-во,

кв.20, в.4

ДП «Жовківський лісгосп»*

Дуб Куличків

0,00

с. Куличків, Сокальський р-н.

Великомостівська міська рада

Рішення Львівської обласної ради від 14.07.2011 №206.

Лісовий заказник місцевого значення «Нивки»

0,5

Сокальський район Реклинецьке лісництво

 

Сокальське ДЛГП

«Галсільліс»

Рішення Львівської обласної ради від 25.10.2018р. №760.

ДП «Жовківський лісгосп»* (1984рік) – ДП «Жовківське лісове господарство» (станом на 2019рік);

- місце розташування в таблиці об’єктів ПЗФ  в лісництвах, кварталах і виділах вказано відповідно до лісовпорядкування актуального на 1984рік);

Два найбільших природно-охоронних об’єкти на території теперішньої  Великомостівської міської об’єднаної територіальної громади створено ще в 1984 році. У 2011 одне дерево році було віднесене та оголошене до ботанічної пам’ятки природи місцевого значення. Враховуючи вище наведене, можна зробити висновок, що робота по виявленню і відведенню особливо цінних природно-охоронних об’єктів з метою збереження червонокнижних видів та біорізноманіття на території Великомостівської міської об’єднаної територіальної громади в період з 1984 по 2016 роки практично не проводилась.

У 2016 - 2017 роках вперше розроблена та затверджена на сесії Сокальської районної ради Програма охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки. Відповідно в районі розпочата та проводиться робота з метою створення Національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара.

06.05.2018 року підготовлено клопотання з науковим обґрунтуванням про створення національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара (за безпосередньої участі: Сороки М.І. професора кафедри ботаніки, деревинознавства та недеревних ресурсів лісу Національного лісотехнічного університету України, доктора біологічних наук, Сенюка А.І. – депутата, голови профільної комісії з питань АПК, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій).

17 травня 2018 року Великомостівська міська рада водночас з Сокальською районною радою підтримала клопотання та створення Національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара в межах Сокальського району Львівської області з підпорядкуванням Міністерству екології та природних ресурсів України.

01.06.2018 Великомостівська міська рада та Сокальська районна рада спільним листом (№ 863 та № 803/01-18  відповідно) звернулися до Міністерства екології та природних ресурсів України (надалі – Мінприроди), щодо підтримки клопотання про створення національного природного парку Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара на території Сокальського району Львівської області в структурі Міністерства екології та природних ресурсів України.

Мінприроди погодило клопотання (лист від 04.06.2018 № 5/4.1-8/5527-18).

У 2018 році Сокальською районною радою прийнята нова редакція Програми охорони навколишнього природного середовища Сокальського району на 2016-2020 роки, якою було передбачене фінансування природоохоронного заходу «Розроблення проекту створення національного природного парку "Надбужжя" імені Блаженнішого Любомира Гузара в межах Сокальського району».

На виконання доручення Міністерства екології та природних ресурсів України департаментом екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації спільно з управлінням екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації 19.06.2018 року проведено робочу нараду щодо створення об’єктів природно-заповідного фонду на території Львівської та Волинської областей за участю голів райдержадміністрацій, районних рад та голів і представників об’єднаних територіальних громад, міських, селищних та сільських рад. За підсумками наради вирішено пришвидшити роботи, щодо створення національних природних парків «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара на території Сокальського району Львівської області та «Західне Побужжя» на території Іваничівського, Володимир-Волинського та Любомильського районів Волинської області, а також розпочати роботи з створення біосферного резервату з подальшою перспективою створення міжнародного біосферного резервату на території України та Республіки Польща.

09 серпня 2018 року в Мінприроди України відбулася нарада, щодо створення національного природного парку «Надбужжя» імені Блаженнішого Любомира Гузара. Під час наради розглянули питання необхідності збільшення територій природно-зоповідного фонду в межах Сокальського району, Великомостівської міської ради, майбутнє підпорядкування Парку, функціонування та його фінансування.

Заступник Міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко наголосив, що Парк має бути створений та підпорядкований Міністерству і вже в 2019 році Мінприроди планує виділити 20 млн гривень для функціонування Парку та будівництва еколого-просвітницького центру імені Блаженнішого Любомира Гузара в м. Великі Мости Сокальського району Львівської області.

Під час наради розглянули впровадження заходів з метою забезпечення гідрологічного балансу та збереження унікального верхового болота, яке знаходиться в межах ботанічного заказника загальнодержавного значення “Волицький” на території Хлівчанської сільської ради Сокальського району. Це болото займає площу 150га, є найбільшим у Львівській області, що збереглося у природному стані, та має ввійти в склад майбутнього Парку.

Участь у нараді від Сокальщини взяли: настоятель церкви УГКЦ Благовіщення Пресвятої Богородиці в м. Великі Мости Володимир Юськів, голова Сокальської районної ради Микола Пасько, начальник управління охорони природних ресурсів та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, голова постійної комісії з питань АПК, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради Андрій Сенюк, керівник апарату Сокальської райадміністрації Віра Білець, голова Великомостівської ОТГ Ярослав Ройко, депутат Сокальської районної ради, редактор районного часопису Голос з над Бугу Василь Сорочук лікар комунальної установи “Сокальської ЦРЛ” Олег Фенчин. Всі представники району висловили підтримку створення Парку в структурі Міністерства екології та природніх ресурсів України.

Лісівників на засіданні представляли заступник начальника управління - начальник відділу лісового господарства Держлісагенства України Василь Матейчик, перший заступник начальника управління Львівського ОУЛМГ Ярослав Целень, головний лісничий ДП “Рава-Руське лісове господарство” Михайло Музика, головний лісничий ДП “Радехівське лісомисливське господарство” Степан Андрейців.

Національний природний парк створюється з метою збереження, відтворення, ефективного та різнобічного використання природних комплексів та об'єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну цінність.

У 2018році відділом агропромислового розвитку Сокальської районної адміністрації розроблено технічне завдання та оголошено процедуру допорогової закупівлі із використанням електронної системи закупівлі Prozorro, на виконання природоохоронного заходу «Розроблення проекту створення національного природного парку "Надбужжя" імені Блаженнішого Любомира Гузара в межах Сокальського району», укладено договір на виконання природоохоронного заходу та відповідно був розроблений Проект створення національного природного парку "Надбужжя" імені Блаженнішого Любомира Гузара в межах Сокальського району».

Великомостівська міська рада у 2018 році виділила кошти на розроблення детального плану території, де планується будівництво еколого-просвітницького центру імені Блаженнішого Любомира Гузара в м. Великі Мости.

Незважаючи на те, що в Сокальському районі затверджені найбільші запаси питної води в порівнянні щодо інших районів Львівської області, якщо терміново не впровадити відповідних заходів щодо збереження лісів, боліт, луків, заплав, рік вже сьогодні, ситуація буде погіршуватися з кожним роком, оскільки відбувається потепління клімату, що спричинює різке пониження ґрунтових вод та зменшення наявності води в річках та болотах. Єдиний вихід – збереження боліт, лісів, луків, створення нових природо-заповідних об’єктів, збільшення лісистості, будівництво нових каналізаційних очисних споруд, встановлення фільтрів на підприємствах, забезпечення роздільного сортування сміття, що має позитивно  вплинути та стабілізувати екологічну ситуацію як в громаді так і в районі, області. 

З метою збереження цінних природних комплексів на території теперішньої Великомостівської міської об’єднаної громади, постійною комісією з питань АПК, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій Сокальської районної ради у 2017-2018 роках розпочаті роботи по створенню наступних нових об’єктів природно-заповідного фонду, а саме:

- ботанічного заказника загальнодержавного значення «Малополіський шафран», розміщеного в Великомостівському лісництві (Чорний ліс) ДП «Жовківське лісове господарство»;

- ботанічного заказника місцевого значення «Двірцівський», розміщеного в Реклинецькому лісництві Сокальського ДЛГП «Галсільліс»;

- лісового заказника місцевого значення «Нивки», розміщеного в Реклинецькому лісництві Сокальського ДЛГП «Галсільліс»;

- ботанічного заказника місцевого значення «Кави», розміщеного за межами населеного пункту с.Бутини;

- зоологічного заказника місцевого значення «Куличківський», розміщеного за межами населеного пункту с. Куличків.

У 2017 - 2018 році департаментом екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації за рахунок коштів обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Львівської області на території Великомостівської об’єднаної територіальної громади були виділені кошти та проведені наступні роботи:

- розроблено документацію щодо встановлення та винесення меж в натуру заповідного урочища  місцевого значення «Борове», загальною площею 25га;

- розроблено документацію щодо встановлення та винесення меж в натуру заповідного урочища  місцевого значення «Великомостівське», загальною площею 27га;

- виділено кошти на придбання сміттєзбиральної машини;

- виділено кошти на ремонт та реконструкцію очисних споруд в м. Великі Мости (роботи проведені частково, відповідно кошти не використані та повернуті);

- розроблено проект створення лісового заказника місцевого значення «Нивки» загальною площею 0,5га, розміщеного в урочищі Чорний ліс Реклинецького лісництва Сокальського ДЛГП «Галсільліс»;

- розроблено проект створення ботанічного заказника місцевого значення «Двірцівський», загальною площею 63,9га, який знаходиться за межами населеного пункту с. Двірці в Реклинецькому лісництві Сокальського ДЛГП «Галсільліс»;

- розроблено проект створення ботанічного заказника загальнодержавного значення «Малополіський шафран», загальною площею 624га, який розміщений в Великомостівському лісництві (Чорний ліс) ДП «Жовківське лісове господарство»;

У 2020 році Програмою передбачені наступні заходи:

- Розробка проекту створення дендропарку місцевого значення "Великомостівський дендропарк ім. Тараса Шевченка" (орієнтовна площа парку 4га) з метою впорядкування міського парку та можливості в подальшому залучення коштів обласного фонду ОНПС для його впорядкування;

- Розробка проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення "Звивний" (річка Свиня з заплавами та прибережною охоронною зоною - орієнтовна площа 25 -30 га) – основна мета вберегти в природному стані річку та забезпечити збереження цінного природного комплексу та біорізноманіття, сприяти розвитку та популяризації сплавів на байдарках;

- Розробка проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення "Ратинський" (територія річки Рата з прибережною зоною та заплавами, орієнтовна площа 300-500га) - основна мета вберегти в природному стані річку та забезпечити збереження цінного природного комплексу та біорізноманіття, створити умови щодо можливості в подальшому залучення коштів обласного фонду ОНПС для впорядкування річки;

- Розробка проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення "Мармашеве болото" (Бутинське лісництво Жовківський ДЛГ -територія болота та ліс навколо болота  -  основна мета заходу вберегти та відновити в природному стані озеро та болото, яке в останні роки пересихає, забезпечити збереження цінного природного комплексу та біорізноманіття, створити умови щодо можливості в подальшому залучення коштів обласного фонду ОНПС для його збереження. Орієнтовна площа гідрологічного заказника – 92 га з прилеглим лісом навкруги;

- Розробка проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення "Біле болото" (болото розміщене по дорозі до с. Боянець з правої та лівої сторони біля дороги Р-15 Бутинське лісництво Жовківський ДЛГ - орієнтовна площа 15 га) - основна мета заходу вберегти в природному стані болото, забезпечити збереження цінного природного комплексу;

- Розробка проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення "Болото біля частини" (Бутинське лісництво Жовківський ДЛГ – орієнтовна площа 55га) - основна мета заходу вберегти та відновити в природному стані болото, забезпечити збереження цінного природного комплексу та біорізноманіття, створити умови для залучення коштів обласного фонду ОНПС з метою підтримання відповідного гідрологічного режиму;

- Розробка проекту створення гідрологічного заказника місцевого значення "Болото на межі з землями Боянецької сільської ради" (Бутинське лісництво Жовківський ДЛГ – лісові землі між Мостами та с. Боянець - орієнтовною площею 30 га) - основна мета заходу вберегти та відновити в природному стані болото, забезпечити збереження цінного природного комплексу та біорізноманіття.

Мета та головні завдання Програми

Головна мета:

Основною метою програми є реалізація екологічної політики, спрямованої на стабілізацію та поліпшення стану навколишнього природного середовища на території Великомостівської міської ради (Великомостівської міської об’єднаної територіальної громади), оцінки і виявлення унікальних природних комплексів з метою їх заповідання.

Основні напрямки та головні завдання:

 1. зменшення обсягів скидання неочищених та недостатньо очищених стоків у водні об’єкти та поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік Рата, Болотня, та ін.;
 2.  вирішення основних проблем, пов’язаних з екологічно безпечним збором,  зберіганням, утилізацією, переробкою та захороненням твердих побутових і промислових відходів;
 3. охорона і раціональне використання земель;
 4. розвиток та збільшення площ природно-заповідного фонду, впровадження заходів з збереження біологічного та ландшафтного різноманіття;
 5. організація системи екологічного моніторингу та інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності і впровадження новітніх технологій в даній галузі;
 6. еколого - просвітницька діяльність;
 7. розвиток та поглиблення міжнародного співробітництва в природоохоронній сфері

Програмою планується  фінансувати заходи, які перелічені у переліку заходів що належать до природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1147.

Шляхи реалізації Програми

Реалізація Програми передбачає наступні заходи:

 • будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них;
 • проведення заходів щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходів для боротьби з шкідливою дією вод; благоустрій водойм;
 • будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів;
 • рекультивація порушених земель та територій полігонів твердих побутових відходів (сміттєзвалищ);
 • реалізація заходів із розвитку та розширення територій природнозаповідного фонду;
 • проведення заходів, спрямованих на запобігання знищенню чи пошкодженню природних комплексів територій та об’єктів природнозаповідного фонду;
 • здійснення заходів, пов’язаних із відтворенням та охороною природних ресурсів;
 • організація моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації;
 • організація і здійснення робіт з екологічної освіти, проведення науковопрактичних конференцій і семінарів, конкурсів та інших заходів щодо пропаганди екологічних знань, видання поліграфічної продукції з екологічної тематики;
 • забезпечення участі міжнародних природоохоронних організацій із залученням коштів, міжнародної технічної допомоги та ін.. іноземних інвестицій;
 • оцінку природних комплексів сформованих в межах Сокальського району,  з метою їх подальшого заповідання;
 • співфінансування грандів та програм, метою яких є оцінка перспектив збереження, збагачення та організації моніторингу біорізноманіття екосистем Сокальщини та формування природнозаповідних об’єктів для покращення екологічного стану навколишнього природного середовища;
 • фінансування мікропроектів з охорони навколишнього природного середовища;
 • обґрунтування та створення НПП, РЛП інших об’єктів природнозаповідного фонду в межах  Сокальського району, зокрема в заплавах рік Рата, Болотня та інших річок з переходами до заплав Західного Бугу, з включенням уже діючих природозаповідних територій, та нових масивів, виявлених під час обстеження території району;
 • обґрунтування створення нових лісових масивів на території Сокальського району на  малопродуктивних, еродованих землях, в тому числі що вийшли з ужитку в промисловості;
 • обґрунтування пропозицій щодо створення екологічних стежок з урахування розміщення культурно-історичних об’єктів.
 • інші заходи, які вище не перелічені, проте належать до природоохоронних заходів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996р. №1147.

Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких буде здійснюватися з міського бюджету, та за рахунок змін до нього, погоджується постійною комісією з питань комунальної власності, ЖКГ, енергозбереження, транспорту, природокористування та цивільного захисту.

 Перелік природоохоронних заходів, співфінансування яких буде здійснюватися відповідно до даної програми з обласного бюджету, а саме з фонду охорони навколишнього природного середовища у складі обласного бюджету та зміни до нього, затверджується Львівською обласною радою за погодженням постійної комісії з питань екології, природних ресурсів та рекреації обласної ради.

На конкурсній основі проводиться відбір заходів за напрямком «будівництво, реконструкція чи ремонт споруд для очищення стічних вод, системи роздільної каналізації, каналізаційних мереж і споруд на них».

Критеріями відбору заходів на конкурсній основі є:

 1. державне та регіональне значення об’єкту (заходу);
 2. наявність проектно-кошторисної документації;
 3. висока ступінь готовності об’єкту (робіт) до проведення заходу;
 4. співфінансування за усіма джерелами акумулювання коштів збору за забруднення довкілля (Державний бюджет, Державний фонд ОНПС, обласний бюджет, районний бюджет, місцевий бюджет, інші кошти не заборонені законодавством);
 5. - обсяг недостатньо очищених стічних вод.

За напрямком «будівництво, реконструкція та облаштування полігонів твердих побутових відходів, здійснення заходів щодо мінімізації, утилізації та переробки промислових і побутових відходів» в частині «придбання машин для збору, транспортування та складування твердих побутових відходів» можливе застосування механізму екологічного лізингу.

Для подальшого співфінансування заходів, які будуть виконуватися за рахунок коштів з інших джерел (Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, державного та обласного фондів регіонального розвитку тощо), у Переліку природоохоронних заходів можливе передбачення видатків, не розподілених на момент його затвердження.

Головним розпорядником бюджетних коштів по Програмі є Великомостівська міська рада.

Технічні завдання до виконання робіт та послуг по заходах передбачених Програмою попередньо погоджуються головним розпорядником  коштів з постійною депутатською комісією з питань комунальної власності, ЖКГ, енергозбереження, транспорту, природокористування та цивільного захисту. Перелік природоохоронних заходів, фінансування яких здійснюється з міського бюджету у відповідному році додається (Додаток 3).

Фінансування Програми

Головним розпорядником бюджетних коштів є Великомостівська міська рада.

 На 2020 рік обсяг та джерела фінансування будуть визначатись щорічно при затвердженні обласного та місцевого бюджетів на відповідний рік чи при внесенні змін у показники бюджетів.

Фінансування цієї Програми здійснюється Фінансовим управлінням Великомостівської міської ради відповідно до замовлень головного розпорядника коштів.

ВИЗНАЧЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ВИКОНАВЦІВ

Відповідальними виконавцями Програми визначено:

 • відділ містобудування, архітектури та інфраструктури, земельних відносин і охорони навколишнього середовища Великомостівської міської ради;
 • органи місцевої влади;
 • громадські організації;
 • лісогосподарські та сільськогосподарські підприємства різних форм власності;
 • фізичні та юридичні особи;
 • інші замовники заходів, визначені переліком природоохоронних заходів.

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія міської ради з питань з питань комунальної власності, ЖКГ, енергозбереження, транспорту, природокористування та цивільного захисту. Замовники заходів – відповідальні виконавці Програми – щоквартально (наростаючим підсумком) подають в Великомостівську міську раду інформацію про стан виконання заходів Програми.

Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури, земельних відносин і охорони навколишнього середовища Великомостівської міської ради щороку готує звіт про стан виконання Програми та подає його на затвердження на сесії.

Контроль за цільовим та ефективним використанням коштів покладається на розпорядників коштів, замовників заходів та виконавців робіт.ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

охорони навколишнього природного середовища Великомостівської міської ради на 2020 рік

Ініціатор розроблення програми: Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Гриців В.Р. - голова постійної депутатської комісії Великомостівської міської ради з питань комунальної власності, ЖКГ, енергозбереження, транспорту, природокористування та цивільного захисту, Бузівок В.М. – депутат Великомостівської міської ради.

 1. Дата, номер документа про затвердження змін до програми: рішення Великомостівської міської ради № 850 від 12 грудня 2019 року.
 2. Розробник програми: Сенюк А.І. – депутат, голова постійної депутатської комісії Сокальської районної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології, раціонального природокористування та розвитку сільських територій, Гриців В.Р. - голова постійної депутатської комісії Великомостівської міської ради з питань комунальної власності, ЖКГ, енергозбереження, транспорту, природокористування та цивільного захисту, Бузівок В.М. – депутат Великомостівської міської ради.
 3. Співрозробник програми: Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури, земельних відносин і охорони навколишнього середовища Великомостівської міської ради, Великомостівська міська рада.
 4. Відповідальний виконавець програми: Відділ містобудування, архітектури та інфраструктури, земельних відносин і охорони навколишнього середовища Великомостівської міської ради, Великомостівська міська рада, підрядні організації.
 5. Учасники програми: Великомостівська міська рада, лісогосподарські підприємства, сільськогосподарські підприємства, громадські організації, інші замовники заходів, визначені переліком природоохоронних заходів.
 6. Термін реалізації програми: 2019-2020 роки.

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис. грн.: - на 2020 рік – 240,00 тис. грн.

9.  В тому числі коштів місцевого бюджету  –    0    грн.

Міський голова                                                             Я. Г. РойкоРішення сесії №850 від 12.12.2019р. Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Великомостівської міської ради на 2020 рік Додаток


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень