Додаток до рішення сесії

Великомостівської міської ради

від 12.12.2019р. №834

 

Програма по використанню заходів, пов’язаних з економічною

діяльністю Великомостівської міської ради

1. Загальні Положення та мета Програми.

1.1. Метою Програми є раціональне планування і забудова території міста, покращення використання території для розміщення соціальної і виробничої сфери та житлового будівництва, покращення розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста Великі Мости. Також метою Програми є проведення заходів по покращенню економічної діяльності міської ради, по збільшенню доходів бюджету міста, оприлюднення інформацію в засобах масової інформації.

Головним розпорядником коштів є Великомостівська міська рада. Під реалізацію Програми на 2020р. передбачаються кошти в сумі 5 000.00 грн.

2. Заходи Програми.

2.1. Аналіз існуючої ситуації та схема планування прилеглого району для генерального плану м. Великі Мости.

2.2. Виготовлення генерального плану м. Великі Мости.

2.3. Проведення експертної оцінки нежитлових приміщень, які здаються в оренду, які знаходяться на балансі КП ЖКГ ВМР.

2.4. Оголошення в газеті.

3. Порядок використання коштів.

3.1. Кошти перераховуються на рахунок підрядника згідно укладеної угоди та акту виконаних робіт. Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, достовірність і своєчасність звітності та цільове використання коштів.

 

Міський голова                                                      Я. Г. РойкоПаспорт програми

По використанню заходів, пов’язаних з економічною діяльністю

Великомостівської міської ради

1. Ініціатор розроблення програми

Великомостівська міська рада

2. Дата, номер і назва документа про затвердження програми

Рішення ради від 12 грудня 2019 року № 834

3. Розробник програми

Великомостівська міська рада

4. Співрозробники програми

Депутати міської ради

5. Відповідальний виконавець програми

Великомостівська міська рада

6. Термін реалізації програми

з 01.01.2020 року до 31.12.2020 року

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Місцевий бюджет

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього:

5 000,00 грн

Міський голова                                                       Я. Г. РойкоРішення сесії №834 від 12.12.2019р. Про затвердження Програми по використанню заходів пов’язаних з економічною діяльністю Великомостівської міської ради