Пошук

Програма соціального захисту населення

Дата: 14.09.2021 14:22
Кількість переглядів: 550

Фото без описуЗагальна характеристика

Програма соціального захисту населення , які проживають на території Великомостівської міської ради (ОТГ) є програмою соціального захисту та підтримки визначених верств населення на 2020 рік.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», інших законодавчих документів.

2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Упродовж останніх років одним з першочергових завдань держави та  органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, при реалізації даної Програми допомогою можуть скористатися батьки (інші законні представники) дітей-інвалідів (з діагнозом дитячий церебральний паралічем ДЦП);  сім’ї, які складаються з двох та більше інвалідів І, ІІ групи та  дітей інвалідів; інваліди по зору І та ІІ групи ; одинокі інваліди І та ІІ групи;  постраждалі в наслідок аварії на ЧАЕС; сім’ї загиблого учасника бойових дій;  учасники бойових дій; ветерани національно-визвольних змагань; громадяни, яким присвоєно звання  « Боєць Доброволець»; громадяни, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Великі Мости (Великомостівської громади); громадяни, які опинилися у безвихідному матеріальному становищі, в екстремальних обставинах спричинені пожежею, повінню ін. стихійними явищами, різким погіршенням стану здоров’я, яке потребує значних фінансових витрат; громадяни, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій.

 3. Мета Програми

Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних та соціальних проблем, створення умов для ефективного соціального захисту окремих верств населення  Великомостівської міської ради (ОТГ).

 4. Перелік заходів та результативність показників Програми

Програма виконується шляхом реалізації заходів:

4.1. Надання грошової допомоги громадянам, які виховують дітей, хворих на ДЦП  та дітей з інвалідністю з дитинства

Реалізується шляхом покриття частини витрат на лікування, реабілітацію, підтримку дітей, хворих на ДЦП та дітей з інвалідністю з дитинства

4.2. Грошова допомога учасникам визвольних змагань.

Реалізується шляхом щомісячної (щоквартальної) грошової допомоги учасникам бойових дій УПА.

4.3. Грошова допомога вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА.

Реалізується шляхом щомісячної (щоквартальної) грошової допомоги вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА.

4.4. Грошова допомога  на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг.

Реалізується шляхом надання щоквартальної грошової допомоги на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг сім’ям, які складаються з двох та більше інвалідів І групи, ІІ групи, дітей інвалідів; інвалідів по зору І групи, ІІ групи; одиноким інвалідам І групи, ІІ групи, особам, які мають почесні звання « БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ»

4.5. Грошова допомога громадянам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги громадян які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС у відповідності до категорії.

4.6. Грошова допомога членам родин військовослужбовців - учасників бойових дій, що загинули під час несення військової служби.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги членам родин військовослужбовців - учасників бойових дій, що загинули під час несення військової служби

 4.7. Підтримка  учасників бойових дій та осіб, які мають почесні звання «БОЄЦЬ - ДОБРОВОЛЕЦЬ», членів їх сімей

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій та особам, які мають почесні звання « БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ»

4.8. Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані

4.9. Надання подарункових наборів учасникам бойових дій, особам, які мають почесні звання «БОЄЦЬ-ДОБРОВОЛЕЦЬ» та сімей, які виховують дітей окремих категорій

4.9.1. Надання подарункових наборів учасникам бойових дій та особам, які мають почесні звання « БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ», які мають дітей віком до 14 років (включно)

4.9.2. Надання подарункових наборів особам, які мають дітей з багатодітних сімей (4 і більше дітей в сім’ї), дітей з обмеженими можливостями, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-напівсиріт

4.10. Одноразова грошова допомога особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, Державної Прикордонної Служби, інших передбачених законом Збройних ( військових) формувань.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги особам, призваним на контракт

4.11. Одноразова грошова допомога громадянам у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат, особам, які  опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги для покриття  частини витрат пов’язаних з покращенням здоров’я та  самопочуття громадянина ( операція, реабілітація та ін.) та часткового покриття витрат на відшкодування шкоди майну, завданого в результаті екстремальної ситуації

4.12. Одноразова грошова громадянам, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги для покриття  витрат на поховання.

4.13. Одноразова грошова допомога особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Великі Мости ( Великомостівської громади)

Реалізується шляхом надання грошової допомоги з нагоди дня міста Великі Мости ( сіл Великомостівської міської ради залежно від місця проживання громадянина)

5. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є бюджетні кошти Великомостівської міської ради,  затверджені рішенням сесії  на відповідний рік.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів.

 6. Порядок реалізації заходів Програми

6.1.   Надання грошової допомоги громадянам, які виховують дітей, хворих на ДЦП  та дітей з інвалідністю з дитинства

Кошти виділяються за розпорядженням  міського голови при умові подання наступних документів:

заяву;

паспорта (копія);

ідентифікаційного коду (копія);

довідку про склад сім’ї;

довідки про доходи членів сім’ї;

акт обстеження житлових умов;

довідку медичної установи про інвалідність та потребу в лікуванні;

інші документи які будуть необхідні для встановлення права на одержання даної допомоги.

Кошти після видачі розпорядження міського голови перераховуються на рахунок Спеціалізованих лікувальних закладів за лікування дітей передбачених розпорядженням.

Виконавець заходу несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність.

6.2. Грошова допомога учасникам визвольних змагань.

6.3. Грошова допомога вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА.

Грошова допомога (надалі – допомога) виплачується щомісячно учасникам визвольних змагань, а саме:

учасникам бойових дій УПА;

вдовам ветеранів УПА;

вдовам політв’язнів УПА;

Допомога призначається за умови реєстрації учасника визвольних змагань .

Допомога призначається  з місяця звернення за нею, при умові подачі наступних документів:

заяви;

паспорта (копія);

ідентифікаційного коду (копія);

довідки про склад сім’ї;

копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;

виписки з номеру особового рахунку.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувач або член сім’ї зобов’язаний у 10- денний термін повідомити про це .

Повернення надмірно виплачених коштів проводиться згідно норм чинного законодавства.

Виплата адресної грошової допомоги припиняється з наступного місяця після виникнення обставин, які є підставою до її припинення.

Сума адресної допомоги, що належала одержувачу і залишилась не отриманою у зв’язку з його смертю (в тому числі у випадку отримання допомоги через відділення зв’язку), членам сім’ї не виплачується і підлягає поверненню.

Міська рада  перераховує місячну суму соціальної допомоги кожному одержувачу на персональний рахунок.

У випадку зміни кількості одержувачів соціальної допомоги за програмою сума коштів на її фінансування уточнюється у встановленому порядку.

Виконавець заходу несе відповідальність за своєчасність подання заявок, достовірність проведення розрахунків та цільове використання коштів.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.

6.4. Грошова допомога  на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг.

Грошова допомога (надалі – допомога) надається:

– інвалідам, які проживають в сім’ях, до складу яких входить двоє і більше інвалідів І та II групи, діти – інваліди;

– інвалідам по зору І та ІІ групи;

– одиноким інвалідам І та ІІ групи, за умов перебування на обліку в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

-  особам, яким  згідно присвоєного звання  «БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ» надано пільги на відшкодування житлово-комунальних послуг.

Допомога нараховується помісячно та виплачується поквартально, у першій декаді місяця, який передує кварталу за який виплачується допомога.

У разі виникнення обставин, що привели до припинення допомоги серед кварталу, допомога виплачується за нараховані місяця.

Якщо інвалід одночасно має право на отримання допомоги по декількох пунктах, то надається (виплачується) одна з них за вибором інваліда.

Допомога призначається за умови реєстрації інваліда на території Великомостівської міської ради ( ОТГ) при умові подачі наступних документів:

заява;

копія паспорту;

копія ідентифікаційного коду;

довідки про склад сім’ї;

копія довідки МСЕК, копії медичного висновку для дітей-інвалідів;

копія посвідчення про присвоєне звання;

особовий рахунок.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувач або член сім’ї зобов’язаний у 10- денний термін повідомити про це  орган , який здійснює виплату вище зазначеної допомоги.

Повернення надмірно виплачених коштів проводиться згідно норм чинного законодавства.

Виплата адресної грошової допомоги припиняється з наступного місяця після виникнення обставин, які є підставою до її припинення.

Сума адресної допомоги, що належала одержувачу і залишилась не отриманою у зв’язку з його смертю (в тому числі у випадку отримання допомоги через відділення зв’язку), членам сім’ї не виплачується і підлягає поверненню.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.

Грошова допомога не призначається на період коли заявник є одержувачем субсидії чи пільги на житлово-комунальні послуги, тверде паливо.

Грошова допомога призупиняється з місяця в якому надійшла заява на призначення субсидії на тверде паливо та скраплений газ.

6.5. Грошова допомога громадянам які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

заяви;

паспорта (копія);

ідентифікаційного коду (копія);

довідки про склад сім’ї;

копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;

виписки з номеру особового рахунку.

Виконавець заходу виплачує кошти одержувачу на особовий рахунок заявника або поштове відділення.

Виконавець заходу несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.

6.6. Грошова допомога членам родин військовослужбовців - учасників бойових дій, що загинули під час несення військової служби.  

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

заяви;

паспорта (копія);

ідентифікаційного коду (копія);

довідки про склад сім’ї;

копії посвідчення, яке підтверджує статус військовослужбовців як учасників бойових дій;

документ, що підтверджує загибель військовослужбовця під час несення військової служби;

виписки з номеру особового рахунку.

Кошти виплачуються одному із осіб таких як дружина (чоловік), повнолітні діти, одному із батьків, рідним братам (сестрам) в порядку черговості лінії споріднення.

Кошти виплачуються через поштове відділення або особовий рахунок отримувача допомоги.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.

6.7. Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій та особам, які мають почесні звання « БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ», які протягом останніх п’яти років (на момент звернення) проживають на території Великомостівської міської ради

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

заяви;

паспорта (копія) або іншого документа, що підтверджує проживання протягом останніх п’яти років на момент звернення проживають на території Великомостівської міської ради

довідки про склад сім’ї;

ідентифікаційного коду (копія);

копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;

особового рахунку.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.

6.8. Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

заяви;

паспорта (копія) або іншого документа, що підтверджує проживання протягом останніх п’яти років на момент звернення проживають на території Великомостівської міської ради

довідки про склад сім’ї;

ідентифікаційного коду (копія);

копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;

особового рахунку.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінювати при прийняті відповідного рішення.

6.9. Надання подарункових наборів учасникам бойових дій, особам, які мають почесні звання «БОЄЦЬ-ДОБРОВОЛЕЦЬ» та сімей, які виховують дітей окремих категорій

6.9.1. Надання подарункових наборів учасникам бойових дій та особам, які мають почесні звання « БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ», які мають дітей віком до 14 років (включно)

6.9.2. Надання подарункових наборів особам, які мають дітей з багатодітних сімей (4 і більше дітей в сім’ї), дітей з обмеженими можливостями, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-напівсиріт

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

Заяви учасника бойових дій або особи, яка має почесне звання « БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ на одержання відповідного подарункового набору;

паспорта (копія) або іншого документа, що підтверджує проживання на момент звернення  на території Великомостівської міської ради;

копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;

копії свідоцтва (свідоцтв) про народження дітей;

Подарункові набори надаються на кожну дитину учасника бойових дій або особи, яка має почесне звання « БОЄЦЬ- ДОБРОВОЛЕЦЬ;

Подарункові набори надаються у день та місці визначеному Великомостівською міською радою, про що ставиться відповідна відмітка на одержаній заяві та розписка у відомості про одержання подарунку

 6.10. Грошова допомога особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, Державної Прикордонної Служби, інших передбачених законом Збройних ( військових) формувань.

Підставою для виплати допомоги є подання Сокальського  районного військового комісаріату, командира військової частини

Кошти виплачуються на особовий рахунок отримувача допомоги.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінюватись при прийняті відповідного рішення.

6.11. Одноразова грошова громадянам у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат, особам, які  опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях 

Для виплати допомоги подається:

заява;

паспорта (копія);

ідентифікаційного коду (копія);

довідки про склад сім’ї;

акт обстеження житлово-побутових умов;

довідки про  доходи членів сім’ї;

довідка про стан здоров’я громадянина , якому надається допомога;

документ, що підтверджує безвихідне матеріальне становище;

документів, які підтверджують факт, що особа опинилася в екстремальній ситуації внаслідок стихійного лиха, непереборної сили, надзвичайних ситуацій, та її майну завдано шкоди;

акт постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту; природокористування та цивільного захисту Великомостівської міської ради про фіксацію завдання шкоди майну, внаслідок екстремальної ситуації, стихійного лиха, непереборної сили, надзвичайних ситуацій.

Розмір допомоги визначається на підставі пропозиції постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, з питань охорони здоров’я та соціального захисту, шляхом прийняття рішення сесії Великомостівської міської ради

особового рахунку.

6.12. Одноразова грошова громадянам, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій.

Для виплати допомоги подається:

Заява про надання допомоги на поховання в якій зазначається про  наявність або відсутність на обліку померлої особи і отримання або неотримання нею пенсії; наявність або відсутність реєстрації у центрі та отримання або неотримання допомоги по безробіттю; що померла особа не була зареєстрована як підприємець;

паспорта (копія);

ідентифікаційного коду (копія);

витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть ( довідку) для отримання допомоги на поховання;

копія свідоцтва про смерть;

копія трудової книжки померлої особи;

довідка про останнє місце реєстрації померлого.

6.13. Одноразова грошова допомога особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Великі Мости (Великомостівської громади)

Для виплати допомоги подається:

Заява про надання допомоги;

паспорта (копія);

ідентифікаційного коду (копія);

копія посвідчення або рішення про присвоєння звання «Почесний громадянин міста Великі Мости (Великомостівської громади)

7. Особливі умови Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів передбачених бюджетом Великомостівської міської ради та може бути змінене (припинене). Виконавець не несе відповідальності за виконання заходів Програми, якщо особами, які звернулися за допомогою подані неточні, неповні дані необхідні для її реалізації або особи не звернулися зі зверненням про надання допомоги.

Великомостівська міська рада оприлюднює рішення про затвердження Програми на офіційному сайті ради, комунальних установах, закладах та не несе зобов’язання щодо особистого повідомлення осіб про дію Програми.

Розмір допомоги по кожному виду встановлюється в залежності від матеріального стану та стану здоров’я громадян.

Допомога встановлюється в фіксованому розмірі та виплачується згідно розпорядження міського голови при умові подачі всіх необхідних документів. Відповідальність за неправдиве подання інформації несуть громадяни, які звернулися за допомогою, згідно чинного законодавства.

Допомога може встановлюватися в  розмірі згідно подання постійної комісії з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, з питань охорони здоров’я та соціального захисту та виплачується на підставі рішення сесії Великомостівської міської ради.

Великомостівська міська рада залишає за собою право відмовити в фінансуванні окремих заходів Програми громадянам, які зловживають алкогольними або наркотичними речовинами, перебувають на обліку як неблагополучні сім’ї, притягувалися до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Особи, які скористалися заходами програми в попередні роки для можливості отримання допомоги подають лише заяву про її отримання за умови якщо їх персональні та раніше подані дані не змінено.

Міський голова                                                     Я. Г. РойкоПАСПОРТ

(загальна характеристика (бюджетної) цільової програми)

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

  1. Ініціатор розроблення програми –  Великомостівська міська рада
  2. Дата, номер документа про затвердження програми –

Рішення Великомостівської міської ради № 837 від 12.12.2019 року

  1. Розробник програми – Великомостівська міська рада
  2. Співрозробники програми – депутати міської ради
  1. Учасники програми – особи, вказані в розділі 2 програми
  1. Термін реалізації програми – 01.01.2020 – 31.12.2020
  1. Етапи виконання програми –  2020
  2. Загальний обсяг фінансових – 600 000,00 грн.
     

    Міський голова                                                     Я. Г. РойкоДодаток 1

до рішення Великомостівської міської ради

№ 837 від 12 грудня 2019 року

   Про затвердження Програми

соціального захисту населення

    

п п

Перелік заходів згідно програми

Сума на 2020 рік, грн.

Кількість осіб, які прогнозовано звернуться по допомогу

Розмір допомоги на одну особу, грн

1

Надання грошової допомоги громадянам, які виховують дітей, хворих на ДЦП та дітей з інвалідністю

 

179 300

 

 

56

 

Визначається індивідуально

2

Надання грошової допомоги учасникам бойових дій УПА

48 000

8

6000,00

3

Надання грошової допомоги вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА

7200

2

3600,00

4

Надання грошової допомоги інвалідам на часткове відшкодування вартості житлово-комунальних послуг

24 000

10

2400,00

5

Надання грошової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС

14000

28

500,00

6

Надання допомоги членам родин військовослужбовців – учасників бойових дій, що загинули під час несення військової служби

5000

1

5000,00

7

Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій та особам, які мають почесні звання « БОЄЦЬ-ДОБРОВОЛЕЦЬ» (крім учасників бойових дій в Афганістані)

110 000

 

220

 

500,00

8

Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані

12 500

25

500,00

9

Надання подарункових наборів учасникам бойових дій, особам, які мають почесні звання «БОЄЦЬ-ДОБРОВОЛЕЦЬ» та сімей, які виховують дітей окремих категорій

 

40 000

 

220

Визначається відповідно до вартості подарунку

10

Надання грошової допомоги особам, які призвані на військову службу за контрактом до Збройних Сил України, Державної Прикордонної Служби, інших передбачених законом Збройних (військових) формувань.

25 000

 

50

 

500,00

 

11

Одноразова грошова громадянам у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат, особам, які  опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях 

100 000

40

Визначається індивідуально

12

Обсяг витрат на надання одноразової грошової допомоги громадянам, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій.

30 000

15

2000,00

13

Одноразова грошова допомога особам, яким присвоєно звання «Почесний громадянин міста Великі Мости ( Великомостівської громади)

5000

1

5000,00

 

Всього

600 000

 

 

Міський голова                           Я. Г. РойкоРішення сесії №837 від 12.12.2019р. Про затвердження Програми соціального захисту населення

Рішення сесії №945 від 23.03.2020р. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту населення Додаток

Рішення сесії №1070 від 02.06.2020р. Про внесення змін та доповнень до Програми соціального захисту населення Додаток


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень