Пошук

Програма розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради

Дата: 14.09.2021 14:30
Кількість переглядів: 497

Фото без описуДодаток №1

до Рішення Великомостівської міської ради

№838 від 12.12.2019р.

 

Комплексна Програма

розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради

I. Паспорт програми

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Великомостівська міська рада, комунальна установа Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області «Великомостівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

2.

2.

Правове забезпечення

для розробки Програми

Закон України «Про фізичну культуру і спорт»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки»

3.

3.

Розробник програми

Комунальна установа Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області «Великомостівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; Постійна депутатська комісія міської ради з питань освіти, культури, духовного розвитку, спорту та туризму

4.

4.

Відповідальний      виконавець програми

Комунальна установа Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області «Великомостівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

5.

5.

Замовник програми

Великомостівська міська рада

6.

6.

Учасники програми

Комунальна установа Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області «Великомостівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»; Відділ освіти, культури та туризму, сім’ї, молоді та спорту, соціальної політики Великомостівської міської ради; Громадська організація «Спортивно-оздоровчий клуб «Гепард»; «Шахова академія», Туристичний гурток «Мандри», клуб настільного тенісу  Відділ фінансів та бухгалтерського обліку Великомостівської міської ради

7.

7.

Термін реалізації програми

               2020 рік

8.

8.

Перелік  бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

Фінансування здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у міському бюджеті для виконання заходів з реалізації Програми, а також за рахунок інших джерел, незаборонених чинним законодавством

Обсяг фінансування для реалізації програми на 2020 рік – 176 000 грн

 

 

Передумови розроблення Програми

Фізична культура і спорт  є складовою  частиною культури, пов’язаною з системою фізичного виховання, організації спорту, виховного процесу дітей та  підлітків, учнівської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні  здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей  організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості  активного життя  дорослого населення.

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовлює розширення заходів для позитивних змін у сфері фізичної культури і спорту.

Зокрема, утворення ефективної системи проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед всіх верств населення. Щорічно проводити  комплексні та багатоступеневі спортивні заходи, змагання  міських та обласних рівнів серед всіх верств та груп населення.

В 2018 році створено комунальну установу Великомостівської міської ради Сокальського району Львівської області «Великомостівський міський центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх. Для розвитку дитячо-юнацького спорту необхідно розробити програму співпраці з громадською організацією  «Спортивно-оздоровчий клуб «Гепард», гуртком «Мандри» Великомостівського ЦДЮТ, «Шаховою академією», « Клубом настільного тенісу».

Необхідно створювати приватні структури, спортивні споруди та фізкультурно-оздоровчі об’єкти  для активного відпочинку та дозвілля і активізації самодіяльного масового спорту, основу якого становлять різноманітні фізкультурно-оздоровчі та спортивні секції.

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової активності мешканців впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. До занять масовою фізичною культурою і спортом залучено низьку кількість населення від загальної кількості мешканців.

Фізична пасивність характерна для більшості працездатного та похилого віку. Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я дітей та підлітків, більшість з яких  мають відхилення у фізичному розвитку.

Не задовольняється потреба дітей, учнівської молоді в руховій активності. Як наслідок, збільшується чисельність підготовчих та спеціальних медичних груп в навчальних закладах міста.

Недостатньо ведеться робота щодо створення належних умов для занять масовою фізичною культурою і спортом за місцем проживання,  роботи та в місцях масового відпочинку населення.

Через відсутність стабільних джерел фінансування не відповідає сучасним вимогам рівень матеріально-технічного забезпечення закладів, спортивних споруд і фізкультурно-спортивних об’єктів.  Більшість із них потребують проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва нових сучасних спортивних споруд, багатофункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту з штучним покриттям,  майданчиків з тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки  для потреб масової фізичної культури та спорту вищих досягнень.

Звідси виникає гостра потреба у визначенні концептуальних підходів та   пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури  і спорту, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.

І. Мета Програми

Мета Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради (далі Програма) полягає у створенні необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для:

 • розвитку фізичної культури і спорту та масового спорту;
 • зміцнення здоров’я населення, задоволення його потреб у руховій активності, досягнення високого рівня працездатності та довголіття населення засобами фізичної культури і спорту;
 • залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, на підприємствах, у навчальновиховних та учбових закладах всіх організаційно-правових форм та форм власності;
 • максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячоюнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

IІ. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

 • формування у населення традицій та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
 • удосконалення системи дитячоюнацького спорту;
 • підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • удосконалення системи  підготовки спортсменіврозрядників;
 • сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;
 • удосконалення форм і методів залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом, проведення фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку населення, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;
 • забезпечення проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва нових сучасних спортивних споруд (фізкультурноспортивних об’єктів), багатофункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту з штучним покриттям,  майданчиків з тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки  для потреб масової фізичної культури та спорту вищих досягнень;
 • підвищення рівня нормативноправового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

ІІІ. Напрямки виконання Програми

            Виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

 1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота:
 • фізичне виховання, фізкультурнооздоровча і спортивна робота у навчальних закладах;
 • спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;
 • фізкультурнооздоровча діяльність у виробничій сфері;
 • фізкультурнооздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
 1. Розвиток  пріоритетних видів спорту:
 • дитячий, дитячоюнацький  та резервний спорт;
 • спорт для різних верст населення;
 • спорт ветеранів.
 1. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:
 • кадрове забезпечення;
 • матеріальнотехнічне забезпечення;
 • фінансове забезпечення;
 • медичне забезпечення;
 • інформаційнопропагандистське забезпечення.

ІV.  Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у  міському бюджеті для реалізації заходів Програми,  а  також за рахунок інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування  Програми                  

Джерела фінансування  (тис.грн.)

Обсяг коштів на виконання Програми

2020

Орієнтовний обсяг фінансування усього, у тому числі:

176 000

місцевий бюджет

176 000

інші джерела

 

                

 1.  Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • збільшити кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурнооздоровчої та спортивно-масової роботи, активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;
 • удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у районних та  обласних змаганнях  у складі збірних команд Великомостівської міської ради;
 • підвищити рівень забезпечення населення сучасними спортивними спорудами (фізкультурноспортивними об’єктами), покращити стан існуючої матеріально-технічної забезпеченості галузі;
 • створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
 • запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;
 • збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залученням позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд, фізкультурнооздоровчих об’єктів для розвитку масової фізичної культури,  дитячоюнацького спорту та спорту вищих досягнень.


Розподіл бюджетних асигнувань

Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту

Великомостівської міської ради

І. Фінансова підтримка по реалізації державних програм.

1. Перевезення команд Великомостівської міської ради для участі в XXVIII комплексних іграх Львівщини, в обласній спартакіаді школярів, в регіональних турнірах: 20000 грн.

2. Харчування команд Великомостівської міської ради для участі в XXVIII комплексних іграх Львівщини,  в обласній спартакіаді школярів, в регіональних турнірах: 25000 грн.

3. Придбання спортивного інвентаря для команд  Великомостівської міської ради – 20740 грн.

4. Придбання нагородної атрибутики для проведення турнірів і змагань: 18000грн.

РАЗОМ: 83740 грн.

ІІ. Фінансова підтримка пріоритетних видів спорту.

 1. «Шахової академії»

1.1 Придбання меблів для заняття гуртка: 31500грн

РАЗОМ:31500грн

 1. Туристичний гурток «Мандри»
  1. Придбання спортивного інвентаря – 17000 грн
  2. Харчування – 2250 грн
  3. Перевезення на спортивні змагання – 4000 грн

РАЗОМ:23250 грн

 1. Спортивно-оздоровчий клуб «Гепард»

3.1 Придбання нагородної атрибутики – 18000грн

3.2. Перевезення на спортивні змагання – 5250 грн.

РАЗОМ: 23250 грн

 1. Спортивний гурток настільного тенісу.
  1. Придбання спортивного інвентаря – 14260 грн

РАЗОМ: 14260 грн

РАЗОМ: 92 260 грн

Загальні витрати: 176 000 грн

 

Міський голова                                                       Я. Г. РойкоРішення сесії №838 від 12.12.2019р. Про затвердження Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради Додаток 

Рішення сесії № 1165 від 21.08.2020р. Про внесення змін до Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень