Пошук

Програма розвитку житлово-комунального господарства комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради»

Дата: 14.09.2021 14:33
Кількість переглядів: 370

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради від 02.07.2020 р. № 1112

  ПРОГРАМА

розвитку житлово-комунального господарства

 Комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради»

Зміст

1. Паспорт Програми.

2. Загальні положення.

3. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

4. Визначення мети та основних завдань Програми.

5. Перелік заходів Програми.

6. Фінансове забезпечення Програми.

7. Організація управління та контролю.

8. Очікувані результати

1. Паспорт Програми

 

 

 

   1.

 

 

 

Ініціатор розроблення Програми

 

 

 

Комунальне підприємство

 

 

 

«Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради»

 

 

 

 

 

 

 

   2.

 

 

 

Розробник Програми

 

 

 

Комунальне підприємство

 

 

 

«Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради»

 

 

 

 

 

 

 

   3.

 

 

 

Співрозробники  Програми

 

 

 

Великомостівська міська рада

 

 

 

   4.

 

 

 

Відповідальний виконавець Програми

 

 

 

Комунальне підприємство

 

 

 

«Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради»

 

 

 

 

 

 

 

   5.

 

 

 

Учасники Програми

 

 

 

Великомостівська міська рада,

 

 

 

Комунальне підприємство

 

 

 

«Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради»

 

 

 

 

 

 

 

   6.

 

 

 

Термін реалізації Програми

 

 

 

2020 рік

 

 

 

   7.

 

 

 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть

 

 

 

участь у виконанні Програми

 

 

 

Міський бюджет, інші

 

 

 

джерела фінансування не

 

 

 

заборонені законодавством

 

 

 

   8.

 

 

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів,

 

 

 

 необхідних для реалізації Програми,

 

 

 

усього:

 

 

 

 

 

 

 

В межах виділених коштів *

     * - Пропозиції щодо обсягів фінансування Програми з міського бюджету щорічно готують у вигляді запитів на фінансування комунального підприємства "Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради" в межах наявних фінансових ресурсів.

2. Загальні положення.

Програма розвитку житлово-комунального господарства Комунального підприємства

«Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради» (далі Програма) розроблена відповідно до Конституції України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України, закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради» (далі – Підприємство) є підприємством спільної власності територіальної громади Великомостівської міської ради, засновником якого є Великомостівська міська рада. 

Основною метою діяльності підприємства є організація благоустрою населених пунктів Великомостівської ОТГ, збирання, транспортування, розміщення побутових відходів належне забезпечення питною водою населення, будівництво  мереж водопроводу. Реконструкція станції другого підйому та станції знезалізнення та знезараження питної води. Належне обслуговування та реконструкція каналізаційних комунікацій, очисних споруд, каналізаційно-насосних станцій, виготовлення дозвільної документації.

Реалізація цієї Програми забезпечить належне вирішення питань, пов’язаних з упорядкуванням дозвільної документації та належним утриманням майна спільної власності територіальної громади Великомостівської міської ради та інших питань, пов’язаних з веденням господарської діяльності підприємства.

     3. Визначення проблеми,  на розв’язання якої спрямована Програма.

На сьогодні комунальне підприємство (далі - КП)  перебуває у кризовому стані, про що, в першу чергу, свідчить збитковість його роботи. Незадовільний фінансовий стан КП не дозволяє своєчасно модернізувати засоби виробництва і забезпечити споживачів якісними послугами, спричиняє погіршення технічного стану виробничих потужностей та підвищення рівня аварійності об’єктів. Внаслідок постійного зростання вартості енергоносіїв і матеріально-технічних ресурсів, які використовує КП у господарській діяльності та обмеженості фінансових ресурсів у потенційних споживачів послуг, виникає заборгованість із заробітної плати та плати за спожиті енергоносії, податкового боргу, та, як наслідок, необхідності додаткової сплати штрафних санкцій та пені.

Тому для стабільного та беззбиткового функціонування,  комунальне підприємства потребує підтримки з боку держави та місцевих органів самоврядування (розроблення та впровадження Програм розвитку КП), залучення додаткового фінансування в т. ч. у вигляді зовнішніх та внутрішніх інвестицій, що сприяє стабілізації  фінансово-господарської діяльності, ефективному використанню, упорядкуванню документації, належному утриманню майна, оновленню виробничих потужностей, технічної бази, забезпеченню повного і своєчасного внесення платежів до бюджету та вирішенню інших питань, пов’язаних з веденням господарської діяльності підприємства.                                                    

З метою забезпечення належної реалізації своїх статутних завдань, посилення фінансово-бюджетної дисципліни, підвищення експлуатаційної привабливості,  збереження майна спільної власності територіальної громади Великомостівської міської ради, вжиття заходів для виробництва та надання якісних, безпечних, послуг, поліпшенню стану фінансово-господарської діяльності Підприємства була розроблена ця Програма.

4. Визначення мети та основних завдань Програми.

Метою цієї Програми є визначення комплексу організаційних та економічних заходів, спрямованих на підтримку діяльності Підприємства, створення сприятливих умов для розвитку і забезпечення його беззбиткової та стабільної роботи, збереження майна спільної власності територіальної громади Великомостівської міської ради шляхом надання фінансової підтримки, спрямованої на виконання наступних завдань:  

- здійснення статутної діяльності Підприємства;

- забезпечення   раціонального   використання,  збереження  та  підвищення експлуатаційної привабливості майна спільної власності територіальної громади Великомостівської  міської ради;

- зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства;

- виготовлення дозвільної документації;

- підвищення якості надання послуг;

- забезпечення беззбиткового, безперебійного функціонування Підприємства;

- покращення технічного оснащення Підприємства й підвищення його виробничої ефективності, упорядкування та належного утримання майна;

- поповнення обігових коштів Підприємства;

5. ЗАХОДИ 

Програми розвитку житлово-комунального господарства Комунального підприємства

«Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради»

 

 

 

 з/п 

 

 

 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

 

 

Перелік заходів Програми 

 

 

 

Строк виконання заходу 

 

 

 

Виконавці

 

 

 

Джерела фінансування 

 

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування

 

 

 

(тис. грн.)
 

 

 

 

Розрахунок, тис. грн.

 

 

 

Очікуваний результат 

 

 

 

Індикатор результативних показників

 

 

 

1

 

 

 

Придбання основних засобів та спецтехніки

 

 

 

Придбання причепа

 

 

 

2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КП ЖКГ «Великомостівської міської ради»

 

 

 

Місцевий бюджет, інші кошти не заборонені законодавством

 

 

 

250,0

 

 

 

 

 

 

 

Покращення якості робіт по благоустрою, забезпечення контролю споживання води та скидання стоків, покращення проведення ремонтних робіт підтримання заданого тиску в мережі, та економія енергоспоживання

 

 

 

Оновлення  матеріально-технічної бази

 

 

 

Придбання резервного  водяного насоса

 

 

 

20,0

 

 

 

 придбання генераторної станції

 

 

 

20,0

 

 

 

Придбання  станції управління насосом з частотним перетворювачем

 

 

 

45,0

 

 

 

Придбання трактора

 

 

 

400,0

 

 

 

Придбання електромеханічної машини для прочистки каналізаційних труб

 

 

 

115,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

850,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми проводиться за рахунок міського бюджету, інших коштів не заборонених законодавством.

Обсяги коштів, необхідних для фінансування заходів Програми є орієнтовними і в ході її виконання можуть уточнюватися.

7. Організація управління та контролю.

Організація та хід виконання заходів Програми покладається на Комунальне підприємство «Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради». Виконавець щорічно звітує про стан виконання Програми на сесії Великомостівської міської ради. У випадку не затвердження звіту про хід виконання програми, фінансування програми на наступний період припиняється або зменшується.

Контроль за виконанням Програми здійснює постійна комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства енергозбереження та транспорту, природокористування та цивільного захисту, за поданням якої після погодження постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва рішенням сесії міської ради може бути збільшено, зменшено або припинено розмір фінансування.

8. Очікувані результати

Виконання Програми дасть можливість забезпечити:

- безперебійне функціонування Підприємства;

- зменшення штрафних санкцій за відсутність дозвільних документів;

- збільшення обсягів та надання якісних послуг за рахунок зміцнення матеріально- технічної бази Підприємства;

-зменшення енерговитрат за рахунок встановлення енергозберігаючого обладнання та впровадження сучасних енергоефективних технологій;

- покращення якості та розширення номенклатури надання послуг;

- покращення екологічної ситуації в громаді та забезпечення додаткових надходжень в місцевий бюджет;

- ліквідацію несанкціонованих звалищ на території громади, організацію роздільного збирання побутових відходів;

- здійснення інноваційного технічного та технологічного оснащення Підприємства;

- підвищення експлуатаційної привабливості та збереження майна, спільної власності територіальної громади Великомостівської міської ради, закріпленого за Підприємством;

- проведення модернізації Підприємства;

- поліпшення умов благоустрою ОТГ.

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ

«Благоустрою населених пунктів Великомостівської міської ради»

1. Ініціатор розроблення програми: КП ЖКГ Великомостівської міської ради

2. Дата, номер і назва документа про затвердження програми: Рішення № 1112 від 02.07.2020 року

3. Розробник програми: Великомостівська міська рада

4. Співрозробники програми: Депутати міської ради

5. Відповідальний виконавець програми: Великомостівська міська рада

6. Термін реалізації програми: 2020 рік.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм):

Місцевий бюджет

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 850 000 грн

                 

Міський голова                                                      Я. Г. РойкоРішення № 1112 від 03.07.2020р. Про затвердження Програми розвитку житлово-комунального господарства комунального підприємства «Житлово-комунальне господарство Великомостівської міської ради» Додаток

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень