Пошук

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2021 рік

Дата: 20.09.2021 14:22
Кількість переглядів: 475

Фото без описуЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії Великомостівської міської ради 

№ 163 від 20.05.2021 р.                                        

 

ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради

на 2021 рік

 

ПАСПОРТ

міської цільової програми

 

1.Назва: Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2021 рік

2.Розробник програми: Сокальський РС ГУ ДСНС України у Львівській області, постійна комісія з питань комунальної власності, Великомостівської міської ради

3.Мета: Забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, покращення протипожежного захисту підприємств, установ, організацій і населених пунктів.

4. Учасники Програми: Великомостівська міська рада, Сокальський РС ГУ ДСНС України у Львівській області

5. Термін реалізації Програми: 2021 рік

6.  Загальні  обсяги  фінансування, 60 тис. грн.(орієнтовно) у  тому  числі  кошти  міського бюджету (тис. грн.) 60 тис. грн.(орієнтовно).

7. Очікувані результати виконання програми: Програма передбачає комплексне розв'язання у невідкладному порядку проблем створення ефективних сил цивільного захисту для  зменшення  ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків,  передбачається реалізація комплексу заходів щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій.

8.  Установи, уповноважені  здійснювати  контроль за  виконанням, терміни проведення  звітності:        Великомостівська міська рада

 

Керівник Програми  

  Голова                                                                                Ярослав РОЙКО


ЦІЛЬОВА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА

розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

І.Обгрунтування необхідності прийняття програми.

Правові підстави

Цільову соціальну програму розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2021 рік (далі – Програма) розроблено на виконання Указу Президента України від 19 грудня  2003 р. №1467/2003 „Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005 року” (Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента  N 1270/2005 від 14.09.2005 та N 1810/2005 від 19.12.2005); Постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 р. №1943 „Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення” (Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 83 (83-2000-п) від 21.01.2000, та N 2030 (2030-2003-п) від 26.12.2003, та N 18 (18-2015-п) від 26.01.2015); з метою забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, покращення протипожежного захисту підприємств, установ, організацій і населених пунктів району.

Загальна частина

Аналіз тенденцій розвитку техногенних аварій, катастроф і стихійних лих,  прогноз можливих небезпек свідчить, що на території Великомостівської міської ради зберігається високий ступінь ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Це пояснюється збільшенням антропогенного впливу на навколишнє середовище, транскордонною діяльністю та економічно-географічним розміщенням області. Небезпеки і загрози сьогодні носять більш комплексний, взаємозв’язаний характер. Розширення транскордонної діяльності, активізація міжнародних перевезень наземним транспортом та антропогенна діяльність веде до збільшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру. Загрози стають джерелом надзвичайних ситуацій у різних сферах життєдіяльності, окрім того, постійно збільшуються їх масштаби. За останні роки все частіше виникають надзвичайні ситуації специфічного характеру, до яких відносяться катастрофи на спеціальних об’єктах. З’явились також нові нетрадиційні види небезпек – в інформаційній сфері, нові види захворювань, тероризм та інші.

З огляду на це стратегічним напрямком повинна стати організація інфраструктури сучасного суспільного функціонування, адаптована до проблем безпеки людини і суспільства, яка має вирішуватися в рамках єдиної  стратегії сталого безпечного розвитку.

Метою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій є забезпечення гарантованого захисту життя, здоров’я людей, земельного, водного, повітряного простору відповідних територій, об’єктів виробничого і соціального призначення в допустимих межах показників ризику, критерії яких встановлюються з урахуванням вітчизняного та світового досвіду.

Тому основними напрямами для запобігання надзвичайним ситуаціям і забезпечення безпеки населення і територій є:

- створення енергозберігаючих та екологічно безпечних технологій, що значно зменшують можливість виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізують їх вплив на навколишнє середовище;

- створення і розвиток науково-методичних засад управління ризиками надзвичайних ситуацій в районі;

- розробка на регіональному рівні економічних механізмів регулювання діяльності щодо зниження ризиків та зменшення масштабів надзвичайних ситуацій на базі нових інформаційних технологій;

- удосконалення матеріально-технічного забезпечення діяльності щодо зниження ризиків і пом’якшення надзвичайних ситуацій, а також підвищення ефективності заходів з їх усунення;

- розвиток і вдосконалення систем моніторингу, спостереження  та лабораторного контролю за станом навколишнього середовища.

Основними завданнями захисту населення і територій під час надзвичайних ситуацій є:

- реалізація нормативно-правових актів, додержання державних технічних норм і стандартів з питань забезпечення захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій;

- забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також реагування на них;

- розробка та забезпечення заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій;

- збирання та аналітичне опрацювання інформації про надзвичайні ситуації; прогнозування й оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах;

- здійснення державної експертизи нагляду та контролю в галузі захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

- оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайної ситуації;

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення;

- навчання, тренування населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Стратегічним завданням Програми є подальше вдосконалення практичної діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування щодо гарантування безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій.

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є створення ефективних сил цивільного захисту для  зменшення  ризику виникнення надзвичайних ситуацій та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків. 

ІІІ. Завдання і заходи Програми

Програмою передбачається реалізація комплексу заходів щодо підвищення ефективності захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, виконання яких дасть змогу:

- створити оптимальну і ефективну систему цивільного захисту;

- забезпечити належний   рівень  безпеки  населення  і  захисту територій, об'єктів підвищеної небезпеки від  загрози  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру; 

- вдосконалити структуру та забезпечити належний рівень оснащеності  аварійно-рятувальних формувань регіонального і місцевого підпорядкування;

- відновити діяльність підрозділів місцевої пожежної охорони та  створити  умови для формування добровільних протипожежних формувань;

- забезпечити матеріально-технічне переоснащення сил цивільного захисту новітнім енергоефективним обладнанням та доукомплектувати підрозділи  ДСНС аварійно-рятувальною, інженерною та спеціальною пожежною технікою, засобами рятування,   індивідуального  спорядження  та  захисту, спеціальним обладнанням і приладами, граничні строки експлуатації яких закінчуються;

- підвищити ефективність використання коштів для здійснення заходів цивільного захисту;

- зменшити кількість постраждалого населення та загиблих  людей від надзвичайних ситуацій.

- удосконалення та підвищення ефективності роботи, пов’язаної із забезпеченням пожежної безпеки на міської ради;

- ефективне вирішення завдань по забезпеченню протипожежного захисту об'єктів різних форм власності на міської ради;

- розроблення організаційних засад діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки в населених пунктах та об'єктах різних форм господарювання та власності, розташованих на території міської ради;

- інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій і населення міської ради з питань пожежної безпеки.

1.Організаційне забезпечення у сфері техногенної та пожежної безпеки

1.1. Систематично аналізувати стан техногенної та пожежної безпеки на території громади, на підприємствах, в установах, організаціях. За результатами аналізу, з урахуванням чинників негативного впливу на стан безпеки довкілля громади, розробляти плани оперативного реагування на прогнозовані загрози або факти виникнення надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, у тому числі пожеж, і загибелі людей.

1.2. Забезпечити чітку взаємодію і сталий зв’язок між суб’єктами державного моніторингу та органами управління цивільного захисту і цивільної оборони з питань оперативного обміну інформацією про провісники надзвичайних ситуацій, а в разі їх виникнення – інформацією, необхідною для якісного планування відповідних заходів, своєчасного прийняття управлінських рішень для забезпечення ефективних спільних дій.

1.3. При виникненні надзвичайної ситуації, інших подій із загрозою для життя та здоров’я громадян здійснювати негайне інформування чергової служби Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області за встановленими каналами зв’язку та оповіщення.

1.4. З метою підвищення рівня готовності органів управління та сил цивільного захисту району щодо здійснення запобіжних заходів, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, а також до виконання аварійно-відновлювальних, інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру організовувати проведення практичних навчань з відпрацюванням на них координації діяльності всіх взаємодіючих структур служб цивільного захисту.

1.5. Забезпечити облік постійної статистичної інформації щодо основних показників надзвичайних ситуацій, пожеж, подій із загрозою для життя і здоров’я людей. Здійснювати на основі цих даних моніторинг оперативної обстановки на території району.

1.6. Здійснювати координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування щодо реалізації державної політики, спрямованої на гарантування безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру.

1.7. Розробити та організувати виконання програм, спрямованих на покращання стану техногенної та пожежної безпеки, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій різного плану, підвищення рівня протипожежного захисту населених пунктів та об’єктів, незалежно від форм власності.

1.8. Уточнити на території громади перелік хімічно-небезпечних підприємств, визначити зони їх впливу та затвердити класифікації на засіданні об’єднаної територіальної громади комісії з питань  техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

1.9. Визначити на місцях перелік наявних автономних джерел енергоживлення, організувати контроль за постійною їх готовністю до забезпечення енергоживленням об’єктів життєзабезпечення громади при виникненні аварійних ситуацій на об’єктах енергетики.

1.10. Визначити перелік інженерної техніки, яка знаходиться на балансі об’єктів господарської діяльності, з метою залучення її до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру, а також своєчасно проводити коригування.

1.11. Проведення профілактичної роботи по попередженню пожеж  та випадків загибелі людей на них, у тому числі:

- організація та проведення щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників;

- організація та проведення змагань із пожежно-прикладного спорту серед юнаків;

- підготовка команди до участі в обласному фестивалі дружин юних пожежних;

- організація та проведення в загальноосвітніх школах конкурсу на кращий дитячий малюнок із протипожежної тематики та про героїчну службу порятунку 101.

- створення при виробничому управлінні житлово-комунального господарства дільниці по перевірці, ремонту та обслуговуванню пічного та газового опалення;

- створення оперативно - виїзної групи для ліквідації надзвичайних подій, затяжних пожеж та пожеж за підвищеним номером виклику.

1.12. Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки, у тому числі:

- виготовлення наочних матеріалів для обладнання в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах куточків щодо навчання дітей правилам безпечної поведінки;

- виготовлення методичних посібників викладачам для проведення «Тижнів знань безпеки життєдіяльності»;

- виготовлення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо дотримання правил безпечної поведінки з послідуючим її розміщенням у громадських місцях;

- виготовлення наочних матеріалів щодо профілактики пожеж та загибелі людей на них.

1.13. Придбання пального для оперативного забезпечення підрозділів оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних формувань, державних і комунальних служб, залучених до локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій (пожежі, катастрофічне затоплення, повені, зсуви, руйнівні наслідки несприятливих гідрометеорологічних умов, руйнування житлових та виробничих будівель і споруд, пожежі, епізоотії та ін.)

2. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного чи природного характеру

2.1. Забезпечити обладнання потенційно небезпечних об'єктів автоматичними системами раннього виявлення загрози надзвичайних ситуацій,  а також системами оповіщення про надзвичайні ситуації працюючого персоналу та населення, що перебуває в зонах можливого ураження небезпечними чинниками.

2.2. Здійснити підготовку та підвищення кваліфікації спеціалістів об’єктових лабораторій районної системи спостереження і лабораторного контролю (ССЛК), які залучаються до діяльності з використанням джерел іонізуючого випромінювання (ДІВ), а також захоронення радіоактивних відходів (РАВ).

2.3. Здійснити накопичення засобів індивідуального захисту та приладів радіаційно-хімічної розвідки.

2.4. З метою оперативної ліквідації наслідків подій пов’язаних з розливом металевої ртуті, на базі місцевих комунальних служб сформувати й укомплектувати необхідним обладнанням ланки демеркуризації.

2.5. Визначити місця для тимчасового зберігання металевої ртуті, зібраної механічним шляхом під час ліквідації наслідків розливу, та  забезпечити її утилізацію.

2.6. Створити запаси дегазуючих та дезактивуючих матеріалів (розчинів) для проведення дегазації і дезактивації місцевості при виникненні радіаційних аварій, надзвичайних ситуацій, пов’язаних із викидом (розливом) хімічно небезпечних речовин.

2.7. Провести інвентаризацію та визначити заходи щодо поетапного вивезення на утилізацію хімічно-небезпечних відходів, які зберігаються на території громади (пестициди, кислі гудрони, нейтралізовані гудрони).

2.8. З метою запобігання виникнення пожеж на торфополях в пожежонебезпечний період, провести комплекс інженерно-технічних заходів щодо створення штучних водойм для  гасіння ймовірних пожеж.

2.9.  З метою ліквідації пожеж на торфополях та торфовищах створювати щорічно у пожежонебезпечний період для гасіння ймовірних пожеж запас пально-мастильних матеріалів.

2.10.  З метою ліквідації лісових пожеж створювати щорічно в пожежонебезпечний період для  гасіння ймовірних пожеж запас пально-мастильних матеріалів.

2.11. Визначити безпечні райони (місця) для знищення виявлених вибухонебезпечних предметів, організувати виконання заходів щодо охорони, вилучення, транспортування та знищення виявлених вибухонебезпечних предметів.

2.12.  Передбачати щороку кошти на утримання захисних споруд.

2.13. Взяти на облік захисні споруди (сховища) які розташовані на ліквідованому підприємстві хімічного волокна, та провести їх технічну інвентаризацію.

2.14. Забезпечити проведення протягом 2019 року технічної інвентаризації захисних споруд цивільного захисту та передбачити під час формування показників бюджетів на 2019 рік кошти на її проведення.

2.15. Здійснити комплекс організаційних і практичних заходів щодо підготовки житлово-комунального господарства громади до його безаварійного функціонування в осінньо-зимовий період та реалізації інженерно-технічних заходів щодо енергозбереження в зазначений період.

2.16. Організувати контроль за технічним станом інженерних споруд, підготовкою гідроспоруд та їх обладнання до пропуску весняних повеней і паводків. Забезпечити виконання програм протипаводкового захисту.

2.17. З метою захисту особового складу пожежно-рятувальних підрозділів під час ліквідації аварійних ситуацій, пов’язаних із виливом (викидом) хімічно небезпечних речовин, забезпечити їх  засобами індивідуального захисту сучасних взірців.

2.18. Відповідно до компетенції та повноважень місцевих органів самоврядування вжити вичерпних заходів щодо забезпечення населених пунктів водою для потреб пожежогасіння відповідно до вимог існуючих нормативних документів, утримання у технічно справному стані існуючих та відновлення пошкоджених, знятих, засипаних, заасфальтованих тощо пожежних гідрантів та пожежних водойм на території населених пунктів.

2.19. Щорічно у квітні – травні та вересні – жовтні здійснювати комісійну перевірку стану протипожежного водопостачання населених пунктів громади із залученням до неї представників Сокальського РС  ГУ ДСНС України у Львівській області,  комунальних підприємств з водопостачання та водовідведення, сектору з питань цивільного захисту райдержадміністрації. 

2.20. При уточненні бюджету на 2021 рік та формуванні  бюджетів на наступні роки передбачити кошти на ремонт, утримання  і розвиток джерел протипожежного водопостачання.

2.21. Забезпечити функціонування системи централізованого пожежного спостереження та виведення сигналів систем автоматичного протипожежного захисту на пункти зв‘язку чергових частин пожежно-рятувальних підрозділів Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області.

         2.22. Організувати страхування членів добровільних пожежних дружин.

2.23. Забезпечити постійну готовність евакоорганів та організувати всебічне життєзабезпечення населення в безпечних районах евакуації в разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

2.24. Сприяти діяльності підрозділів ДСНС при виникненні надзвичайних ситуацій та при виконанні невідкладних аварійно-рятувальних робіт за їх наслідками.

2.25. Планувати і щорічно проводити комплекс заходів щодо попередження загибелі людей на водних об’єктах та об’єктах масового відпочинку.

3. Матеріально-технічне забезпечення у сфері цивільного захисту

3.1. Організувати придбання пожежно-рятувальних автомобілів та запасних частин до них згідно з вимогами чинного бюджетного законодавства.

3.2. Організувати роботу щодо забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області плавзасобами (гумовими надувними човнами), засобами захисту органів дихання та засобами малої механізації для підвищення ефективності проведення аварійно-рятувальних робіт при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, подій, та при наданні допомоги постраждалому населенню.

3.3. Передбачити  в проектах планів та програмах соціально-економічного розвитку громади реконструкцію пожежно-рятувальних підрозділів Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області, а також місцевої пожежної охорони та придбання передового технологічного обладнання для проведення аварійно-рятувальних робіт.

3.4. Вжити заходів щодо укомплектування пунктів зв‘язку пожежно-рятувальних  підрозділів Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області автоматичними визначниками номерів абонентів, цифровими регістрами повідомлень, системами безперебійного живлення апаратури, провести заміну морально застарілих засобів зв’язку та комп’ютерної техніки в межах чинного законодавства.

4 . Удосконалення роботи з персоналом

4.1. Вживати заходів щодо створення належних умов праці для працівників підрозділів Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області та вирішення соціально-побутових питань.

4.2. З метою подальшого зміцнення інформаційного зв’язку з населенням продовжити і поширити практику використання “телефонів довіри” на засадах захисту прав людини (конфіденційність переданої інформації, анонімність авторства тощо). Забезпечити систематичне подання в друковані та електронні засоби масової інформації відомостей про порядок користування “телефоном довіри”.

5. Інформаційне забезпечення у сфері цивільного захисту

5.1. Організувати проведення в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах тижня знань основ безпеки життєдіяльності.

5.2. Взяти участь у розробці сценаріїв театральних вистав і розважальних програм для дітей і юнацтва з тематики безпеки життєдіяльності, ввести їх до програм естрадних концертів, теле- та радіопередач.

5.3. Надавати матеріально-фінансову допомогу місцевим органам Сокальського РС ГУ ДСНС України у Львівській області в організації та проведенні міських, районних та обласного етапів Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежників.

5.4. Виготовлення наочних матеріалів для обладнання в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах куточків щодо навчання дітей правилам безпечної поведінки;

5.5. Виготовлення методичних посібників викладачам для проведення «Тижнів знань безпеки життєдіяльності»;

5.6. Виготовлення зовнішньої та внутрішньої соціальної реклами щодо дотримання правил безпечної поведінки з послідуючим її розміщенням у громадських місцях;

5.7. Виготовлення наочних матеріалів щодо профілактики пожеж та загибелі людей на них.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування заходів Цільової програми здійснюватиметься за рахунок коштів місцевих бюджетів, благочинних надходжень та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.

Розрахунок видатків на реалізацію пунктів програми наведего у додатку 1.

Видатки на виконання заходів  на реалізацію пунктів програми наведего у додатку 2.

 

Голова                                                                                    Ярослав РОЙКО


Додаток 1

до програми розвитку цивільного захисту

Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

Розподіл  фінансування

Програми розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2021 рік за сферами діяльності

 

Обсяг коштів, які

пропонується залучити на виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми,

тис. грн

 
 

Обсяг ресурсів, всього

60,0

 

Виконавчий орган міської ради

0

 

Заклади охорони здоров'я

0

 

Заклади освіти, культури і туризму

0

 

КП «ЖКГ Великомостівської міської ради»

0

 

Сокальський РС ГУ ДСНС України у Львівській області

 (22 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Львівській області)    

60,0

 

 

 

Голова                                                  Ярослав РОЙКО


Додаток 2

до Програми розвитку цивільного захисту

Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

Видатки на виконання заходів, передбачених Програмою розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради

на 2021 рік

 

 

№ п/п

 

Найменування заходів
Програми

Терміни

виконання заходів

 

Виконавці

 

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування, тис. грн, в тому числі

 

Очікувані результати

 

1

2

3

4

5

6

7

  1.  

Проведення заходів по забезпеченню первинними засобами пожежогасіння, проведенню вогнезахисної обробки конструкцій будівель, влаштуванню, ремонту та обслуговуванню систем автоматичного протипожежного захисту, проведенню замірів опору ізоляції електромереж на об'єктах із масовим перебуванням людей

2021 рік

заклади охорони здоров’я

Міський бюджет

0

Забезпечення надійного протипожежного захисту медичних, освітніх закладів, закладів культури

відділ освіти, культури та туризму

Міський бюджет

0

  1.  

Організація та проведення шкільних   турів щорічного Всеукраїнського фестивалю дружин юних пожежних, а також змагань із пожежно-прикладного спорту серед юнаків,

2021 рік

відділ освіти, культури та туризму

Міський бюджет

0

Виховання у дітей культури поводження з вогнем, засвоєння учнями правил пожежної безпеки, можливість неформального спілкування та прояву особистих творчих здібностей дітей та молоді, популяризація пожежно-прикладного спорту та підвищення

рівня спортивної майстерності, пропаганда героїчної служби порятунку

Сокальський РС ГУ ДСНСУ у Львівській області

Міський бюджет

У межах бюджетів виконавців

  1.  

Організація проведення в загальноосвітніх школах конкурсу на кращий дитячий малюнок із протипожежної тематики та про службу порятунку «101»

2021 рік

відділ освіти, культури та туризму

Міський бюджет

0

Формування у дітей культури поводження з вогнем, громадського світогляду та громадянської позиції в сфері пожежної безпеки, залучення підростаючого покоління до дій, спрямованих на попередження пожеж, та навчання діям в умовах виникнення пожежі,попередження пожеж від дитячих пустощів з вогнем

Міська рада Сокальський РС ГУ ДСНСУ у Львівській області, район-на організація ДПТ України

Міський бюджет

У межах бюджетів виконавців

1.4

Виготовлення наочних матеріалів для обладнання в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах куточків щодо навчання дітей правилам безпечної поведінки

2021 рік

відділ освіти, культури та туризму

Міський бюджет

0

Навчання дітей вимогам правил пожежної безпеки

 

Сокальський РС ГУ ДСНСУ у Львівській області

-

-

1.5

Виготовлення методичних посібників для проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах

2021 рік

відділ освіти, культури та туризму

Міський бюджет

0

Формування у підростаю-чого покоління світогляд-них та етичних основ здорового способу життя, усвідомлення необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки у надзвичайних ситуаціях, що виникають у побуті, соціальному середовищі або в ході трудової діяльності.

Забезпечення проведення Тижнів знань безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх школах та дитячих дошкільних закладах

Сокальський РС ГУ ДСНСУ у Львівській області

-

-

ГУ ДСНСУ у Львівській області

-

-

1.6

Створення ремонтних фондів для проведення ремонтних робіт джерел зовнішнього протипожежного водопостачання

2021 рік

Міська рада КП «ЖКГ Великомостівської міської ради»

Міський бюджет

0

Відновлення та підтримка зовнішнього протипожежного водопостачання у належному стані

1.7

Створення та утримання місцевої автоматизованої системи оповіщення населення.

Закупівля блоку  керування сиренами електронни” , скорочено БКСЕ. та  встановлення (монтаж, підключення до живлення та до мережі інтернет)

2021 рік

Міська рада

Міський бюджет

0

 

1.8

Проведення заходів по запобіганню надзвичайних ситуацій на території міської ради. Надання термінової допомоги населенню  із залученням оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, аварійно-рятувальних формувань, державних і комунальних служб, залучених до локалізації та ліквідації надзвичайних ситуацій (пожежі, катастрофічне затоплення, повені, зсуви, руйнівні наслідки несприятливих гідрометеорологічних умов, руйнування житлових та виробничих будівель і споруд, пожежі, епізоотії та ін.)

Покращення  матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу, 52 ДПРП 22 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Львівській області, закупівля  :

- апарату на стиснутому повітрі AIR Expres з функцією Z (вартість 37 тис.грн.)

- напірних пожежних рукавів d 51мм з ГР-50 , загальна вартість 23 тис.грн.

2021 рік

Міська рада, Сокальський РС ГУ ДСНСУ у Львівській області

Міський бюджет

60,0

Забезпечення бойової готовності та своєчасного реагування на виклики. Недопущення нанесення великих матеріальних збитків, своєчасне гасіння пожежі в разі виникнення, рятування людей, ліквідація наслідків аварій

ВСЬОГО КОШТІВ ІЗ МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ

60

 

               

 

Міський голова                                         Ярослав РОЙКО


Рішення сесії №163 від 20.05.2021р. Про затвердження Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2021 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень