Пошук

Програма інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на 2021 рік

Дата: 20.09.2021 14:26
Кількість переглядів: 288

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Рішенням 

 Великомостівської міської ради

 від 20.05.2021 року  № 164

Фото без опису ПРОГРАМА

Інформаційного забезпечення діяльності

Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

  1. 1. Загальна частина

1.1. Програма інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на 2021 рік (надалі – Програма) розроблена на виконання Програм розвитку Великомостівської міської ради та реалізацію вимог Законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про інформацію», «Про місцеве самоврядування в Україні» з метою забезпечення прозорості та відкритості Великомостівської міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.

1.2. Засобами інформаційного забезпечення та висвітлення діяльності Великомостівської міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів є офіційний сайт міської ради https://vmgromada.gov.ua сторінка у соціальній мережі Фейсбук «Великомостівська міська рада» та інші засоби масової інформації.

  1. Мета програми

2.1. Метою Програми є:

          2.1.1. створення і забезпечення умов для всебічного висвітлення діяльності Великомостівської міської ради у сфері соціально – економічних відносин, культури, спорту, молодіжної політики тощо;

         2.1.2. забезпечення відкритості і доступності до інформації про роботу виконавчого комітету, посадових осіб і депутатів міської ради;

     2.1.3. підвищення рівня поінформованості громадськості про зміст і шляхи реалізації заходів Плану соціально – економічного розвитку та цільових програм Великомостівської міської ради;

        2.1.4. сприяння безперешкодній реалізації гарантованого права на інформацію;

    2.1.5. визначення перспектив подальшого вдосконалення  і розвитку інформаційного забезпечення діяльності міської ради;

      2.1.6. розробка та просування бренду громади з метою створення позитивного іміджу та впізнаваності громади.

3. Завдання Програми

3.1. Основними завданнями Програми є:

          3.1.1. інформування жителів громади про роботу виконавчого комітету, посадових осіб і депутатів міської ради, через інформаційні бюлетені, офіційний сайт міської ради, сторінку у соціальній мережі Фейсбук та інші засоби масової інформації (газету, радіо, місцеве телебачення);

        3.1.2. забезпечення подання своєчасної, систематичної, повної та об’єктивної інформації;

        3.1.3. забезпечення реалізації конституційного права громадян на вільний доступ до інформації шляхом впровадження нових ефективних форм взаємодії міської ради з представниками громади;

      3.1.4. забезпечення реалізації заходів у сфері інформаційно – роз’яснювальної роботи з питань діяльності та повноважень міської ради;

        3.1.5. забезпечення надання інформації та роз’яснень громадянам щодо їх прав, обов’язків та участі у вирішенні питань місцевого значення, ознайомлення їх з організаційно-правовою, матеріальною і фінансовою основами місцевого самоврядування;

       3.1.6. розробка та просування бренду громади з метою створення позитивного іміджу та впізнаваності громади.

4. Предмет та основні засади інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради

4.1. Предметом висвітлення є діяльність Великомостівської міської ради, депутатів міської ради, міського голови, виконавчого комітету і посадових осіб міської ради.

4.2. Обов’язковими та пріоритетними темами для висвітлення є:

          4.2.1. проекти та прийняті рішення міської ради та виконавчого комітету;

    4.2.2. інформація про структуру міської ради, виконавчого комітету, депутатського корпусу, склад депутатських комісій;

          4.2.3. бюджет громади і зміни до нього, цільові програми;

          4.2.4. генеральні плани населених пунктів громади;

          4.2.5. оприлюднення подій, які стосуються життя громади і його мешканців;

          4.2.6. інформування про підготовку сесій міської ради;

          4.2.7. інформування та анонси заходів, що відбуваються за підтримки міської ради;

          4.2.8. інформування про реалізацію на території громади інфраструктурних та інших проектів;

          4.2.9. оприлюднення інформації про офіційні візити депутатів та посадових осіб міської ради, участь у семінарах, конференціях, форумах, у тому числі за кордоном;

          4.2.10. інформування про діяльність міських комунальних підприємств.

4.3. Оприлюднення інформації, висвітлення діяльності міської ради здійснюється українською мовою.

5. Заходи з інформаційного забезпечення діяльності

Великомостівської міської ради

5.1. Випуск інформаційного бюлетеня «Наша громада» і розміщення у ньому інформації про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів, органів самоорганізації населення, подій та новин громади.

5.2. Виготовлення та розміщення матеріалів про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів, органів самоорганізації населення у мережі Інтернет на офіційному сайті міської ради та у соціальній мережі Фейсбук. Обслуговування сайту міської ради.

5.3. Вдосконалення та оновлення матеріально – технічної забезпеченості міської ради для висвітлення її діяльності.

5.4. Убезпечення інформаційної діяльності міської ради (придбання програм, антивірусів).

5.5. Оновлення існуючих та встановлення нових інформаційних стендів у визначених громадських місцях.

5.6. Розробка та просування бренду громади з метою створення позитивного іміджу та впізнаваності громади.

6. Механізм висвітлення діяльності міської ради, її виконавчого комітету,

депутатів та посадових осіб у засобах масової інформації

6.1. Реалізація завдань Програми покладається на виконавчий комітет Великомостівської міської ради.

6.2. Особи, які забезпечують виконання Програми є штатними одиницями апарату Великомостівської міської ради або такі, що працюють через укладення договорів про надання послуг з висвітлення діяльності міської ради, обслуговування сайту.

7. Очікувані результати виконання Програми

7.1. У результаті виконання Програми очікується:

     7.1.1. налагодження ефективної системи інформування громади про роботу міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб і депутатів;

     7.1.2. запровадження постійного діалогу міської влади з громадою, з метою залучення широких верств населення до обговорення та участі у вирішенні питань місцевого значення;

  7.1.3. підвищення результативності виконання міською владою своїх завдань та збільшення відповідальності  у її представників перед громадою;

  7.1.4. створення об’єктивної суспільної думки і підвищення рівня довіри до органу місцевого самоврядування на основі отримання повної та всебічної інформації про її діяльність.

      7.1.5. створення позитивного іміджу та впізнаваності громади з метою залучення інвесторів.

8. Обсяги та джерела фінансування Програми

8.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених на відповідний рік, інших передбачених законом джерел. Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку.

9. Прикінцеві положення

9.1. Координація діяльності з виконання Програми покладається на виконавчий комітет міської ради.

9.2. Контроль за виконанням Програми здійснюють постійні комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та з питань освіти, культури, туризму, спорту, духовного розвитку, охорони здоров'я та соціального захисту.


Додаток №1

до Програми інформаційного

забезпечення діяльності

Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

ПАСПОРТ

Програми інформаційного забезпечення діяльності

Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

 

Ініціатор розроблення Програми

 

Великомостівська міська рада

 

Підстава розроблення Програми

 

На виконання Плану соціально-економічного розвитку та інших цільових Програм міської ради

 

Розробник Програми

 

Великомостівська міська рада, депутат Гриців В. Р.

 

Учасники Програми

 

Великомостівська міська рада, мешканці громади, користувачі Інтернету

 

Термін реалізації Програми

 

2021 рік

 

Джерело фінансування Програми

 

Міський бюджет

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 

20 000 грн.

 

 


Додаток №2

до Програми інформаційного забезпечення діяльності

Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

Орієнтовні обсяги фінансування

Програми інформаційного забезпечення діяльності

Великомостівської міської ради на 2021 рік

 

 

 

Назва заходу

 

Обсяги фінансування, грн.

 

1

 

Випуск інформаційного бюлетеня «Наша громада» та інформаційних буклетів та розміщення у них інформації про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів, органів самоорганізації населення, подій та новин громади

 

0

 

2

 

Розробка та просування бренду громади з метою створення позитивного іміджу та впізнаваності громади. Виготовлення брендованої продукції громади.

 

0

 

3

 

Оплата хостингу офіційного веб сайту та технічна підтримка, терміном на 1 рік.

 

Розміщення матеріалів про діяльність міської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб та депутатів, органів самоорганізації населення в мережі Інтернет на офіційному сайті та сторінці у соціальній мережі Фейсбук

 

0

 

4

 

Вдосконалення та оновлення матеріально – технічної забезпеченості міської ради (придбання відеокамери)

 

20 000

 

5

 

Оновлення існуючих та встановлення нових інформаційних стендів у визначених громадських місцях

 

0

 

 

 

ВСЬОГО

 

20 000


Рішення сесії №164 від 20.05.2021р. Про затвердження Програми Інформаційного забезпечення діяльності Великомостівської міської ради на 2021 рік

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень