Пошук

Комплексна програма профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2021-2025 роки

Дата: 20.09.2021 14:33
Кількість переглядів: 254

Фото без описуДодаток 1

до рішення VІІI сесії VIII скликання

Великомостівської міської ради

  № 167  від  20 травня 2021 року

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА

ПРОФІЛАКТИКИ ПРАВОПОРУШЕНЬ ТА БОРОТЬБИ ІЗ ЗЛОЧИННІСТЮ НА ТЕРИТОРІЇ ВЕЛИКОМОСТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2021-2025 РОКИ

Розділ 1. Склад проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Останні події 2015-2020 років, що розгортаються на теренах нашої держави, пов’язані із суттєвим збільшенням криміногенних загроз громадській безпеці та громадського порядку і зумовлюють необхідність формування принципово нових підходів до розв’язання цієї проблеми, прийняття системних різнопланових профілактичних заходів соціального характеру, спрямованих на усунення причин вчинення правопорушень та зменшення кількості скоєних злочинів.

Зниження рівня зайнятості населення, скорочення кількості робочих місць негативно позначається на рівні злочинності, призводить до збільшення кількості випадків шахрайського заволодіння коштами пенсіонерів, одиноких громадян та людей похилого віку, крадіжок з офісів і помешкань громадян, розповсюдження наркоманії, пияцтва, протиправних проявів у молодіжному середовищі та серед неповнолітніх, інших правопорушень та злочинів.

Питання ефективності заходів, які вживаються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування для забезпечення публічної безпеки і порядку, дієвої протидії злочинності та правопорушенням, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, завжди були першочерговими.

У зв’язку із зазначеним, розроблено комплексну програму профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2021-2025 роки (далі – Програма).

Розділ 2. Мета та завдання Програми

Метою цієї Програми є підвищення рівня довіри населення до правоохоронних органів, забезпечення узгоджених заходів, спрямованих на забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, усунення причин та умов вчинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади.

Основними завданнями Програми є:

удосконалення системи оперативного реагування на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення;

упровадження сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів екстреного виклику поліції тощо);

залучення громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

удосконалення форм і методів профілактики правопорушень у місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;

підвищення рівня дорожньої дисципліни;

виявлення фактів домашнього насильства, за ознакою статі, насильства стосовно дітей та своєчасне реагування на них, вжиття заходів для надання допомоги постраждалим;

проведення профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями, а також, розроблення механізму екстреного реагування на факти бездоглядності дітей з метою недопущення їх втягнення у злочинну діяльність;

провадження просвітницької діяльності, спрямованої на виховання негативного ставлення до протиправних діянь;

інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності різнопланових заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень.

Розділ 3. Ресурсне забезпечення Програми.

          Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів місцевого бюджету Великомостівської міської ради Львівської області та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

          Обсяги коштів, необхідних на фінансування заходів Програми є орієнтовними і в ході виконання можуть уточнюватися.

Фінансове забезпечення комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2021 - 2025 роки затверджується рішенням міської ради.

Контроль за цільовим використанням коштів з місцевого бюджету здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Розділ 4. Очікувані результати реалізації Програми

Реалізація Програми сприятиме:

- підвищенню рівня довіри населення до роботи правоохоронних органів;

- ефективності діяльності правоохоронних органів щодо захисту прав і свобод людини;

- оперативному реагуванню на заяви та повідомлення про скоєні правопорушення;

- упровадженню сучасних технічних засобів, що сприятимуть профілактиці правопорушень та протидії злочинності (засобів відеоспостереження, систем швидкого реагування, засобів екстреного виклику поліції тощо) у місцях масового перебування громадян, на автошляхах та у місцях концентрації ДТП;

- залученню громадськості до проведення заходів щодо забезпечення громадського порядку та громадської безпеки;

- запобіганню порушенням громадського порядку й ослабленню дії криміногенних факторів;

- якісна взаємодія поліцейського офіцера громади з населенням, своєчасне реагування на заяви й повідомлення про вчинені правопорушення, прибуття на місце події у найкоротший термін;

- виявленню фактів домашнього насильства, за ознакою статі, насильства стосовно дітей та своєчасному реагуванню на них, вжиття заходів для надання допомоги постраждалим;

- забезпеченню екстреного реагування на факти бездоглядності дітей, у тому числі, здійсненню профілактичної роботи з неблагополучними сім’ями;

- інформаційно-аналітичному та матеріально-технічному забезпеченню профілактичної діяльності, форм і методів профілактики правопорушень, підвищення ефективності різнопланових заходів у сфері протидії злочинності та правопорушень;

- поліпшенню соціально-економічної та морально-психологічної ситуації в населених пунктах сільської ради.

V. Координація та контроль за ходом виконання Програми

          Організація виконання Програми покладається на апарат виконавчого комітету Великомостівської міської ради та Головне управління Національної поліції у Львівській області.

          Контроль за виконанням Програми покладено на голову міської ради.

 

Міський голова                                                         Ярослав РОЙКО


Додаток до програми

ПАСПОРТ

«Комплексної Програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Великомостівської міської ради Львівської області

 на 2021-2025 роки»

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області, Великомосівська ТГ Львівської області,

2. Дата, номер документа про затвердження програми «20» травня 2021 року № 167

3. Розробник програми Відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області Львівської області

4. Відповідальний виконавець програми Великомосівська ТГ Львівської області

5. Учасники програми Відділення поліції №2 Червоноградського районного відділу поліції ГУНП у Львівській області, Великомосівська ТГ Львівської області

6. Термін реалізації програми  _____________2021 рік _________

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, тис.грн, всього 700 тис. грн.

у тому числі:

8.1. Коштів міського бюджету       ______________________

8.2. Коштів інших джерел (вказати) __________________________

 

Міський голова                                                                Ярослав РОЙКО


Додаток 2

до рішення VІІI сесії VIII скликання

Великомостівської міської ради

 № 167 від 20 травня 2021 року

 

ЗАХОДИ

комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2021-2025 роки

 

1. Провести детальний аналіз криміногенної ситуації та визначити населенні пункти для відкриття поліцейських станцій.

Головне управління Національної поліції у Львівській області, виконавчий комітет територіальної громади

2021-2025 роки

2. З метою створення належних умов для діяльності поліцейського офіцера громади, закріпленого за територією ТГ, сприяти, в межах чинного законодавства, у вирішенні питання щодо створення належних умов для служби та відпочинку (виділення відповідних приміщень), а також придбання меблів та оргтехніки

Головне управління Національної поліції у Львівській області, Великомостівська міська рада 2021-2025 роки

3. З метою забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, закріпленого за територією ТГ, сприяти, в межах компетенції, виділенню паливно-мастильних матеріалів на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади

Головне управління Національної поліції у Львівській області, Великомостівська міська рада 2021-2025 роки

4. З метою забезпечення діяльності поліцейського офіцера громади, закріпленого за територією ТГ, сприяти, в межах компетенції, виділенню канцелярських товарів (папір, ручки, олівці, папки тощо).

Великомостівська міська рада  2021-2025 роки

5. Сприяти, в межах чинного законодавства, у виготовленні та розміщенні наочних агітаційно-профілактичних, інформаційних матеріалів, зокрема у місцях масового перебування громадян, громадському транспорті тощо

Великомостівська міська рада

Головне управління Національної поліції у Львівській області 2021-2025 роки

6. З метою своєчасного реагування на зміни в дорожній обстановці та підвищення рівня дорожньої дисципліни, сприяти в межах чинного законодавства, проведенню робіт із облаштування систем відеоспостереження місць концентрації дорожньо-транспортних пригод, виїздах та в’їздах у населені пункти територіальної громади та місцях масового скупчення громадян

Великомостівська міська рада

Головне управління Національної поліції у Львівській області   2021-2025 роки

 

Міський голова                                             Ярослав РОЙКО


 

Додаток 3 до рішення VІІI сесії VIII скликання

Великомостівської міської ради

 № 167 від  20 травня 2021 року

 

Фінансове забезпечення комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби із злочинністю на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2021 - 2025 роки

 

№ з/п

Зміст заходу

Обсяг запланованих коштів

(тисяч гривень)

2021

2022

2023

2024

2025

1.

Виділення паливно-мастильних матеріалів на службовий автотранспорт поліцейського офіцера громади, закріпленого за територією ТГ

60,000

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

2.

Виділення канцелярських товарів (папір, ручки, олівці, папки тощо) для діяльності поліцейського офіцера громади, виготовлення агітаційно-профілактичних та інформаційних матеріалів

15,00

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

3.

Ремонт службового приміщення поліцейського офіцера громади, закріпленого за територією ТГ, закупівля меблів та оргтехніки, технічні умови на електропостачання

425,00 (350,0

45,0

30)

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

4.

Облаштування- систем відеоспостереження в місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод, виїздах та в’їздах у населенні пункти ТГ та місцях масового скупчення громадян

200,000

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

 

Всього

700,000

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

В межах фінансових призначень

 

 

Міський голова                                                      Ярослав РОЙКО


Рішення сесії №167 від 20.05.2021р. Про затвердження комплексної програми профілактики правопорушень та боротьби зі злочинністю на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2021-2025 роки


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень