ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення VІІI сесії VIII скликання

Великомостівської міської ради 

                                               № 169 від 20 травня 2021 р.                                        

ПРОГРАМА

сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України), дислокованої на території Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області, на 2021 рік

   

Ініціатори розроблення Програми – військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України.

 1. Дата, номер документа про затвердження Програми

 рішення Великомостівської міської  ради від «20» травня 2021 року № 169.

 1. Розробник Програми – Великомостівська міська рада.
 1. Співрозробник Програми – військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України.
 1. Відповідальний виконавець Програми – військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України.
 1. Учасники Програми – Великомостівська міська рада, військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України.
 1. Термін реалізації Програми – 2021 рік.
 1. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми на 2021 рік – 682,00 тис.грн.
 1. Кошти місцевого бюджету  – 682,00 тис.грн.

 

Керівник Програми  

Голова Великомостівської міської ради                                      Ярослав РОЙКО


ПРОГРАМА

сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України), дислокованої на території Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області, на 2021 рік

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

            Міська програма матеріально-технічної підтримки військової частини 2418 Кінологічного навчального центру  Державної прикордонної служби України на 2021 рік  (далі – Програма) розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну прикордонну службу України» та п. 2 статті 85 Бюджетного кодексу України від 08 липня 2010 року № 2456-VІ (зі змінами і доповненнями, внесеними Законами України).

 1. Мета і основні завдання Програми

 Метою Програми є покращення матеріально-технічної бази військової частини 2418 Кінологічного навчального центру  Державної прикордонної служби України на 2021 рік та здійснення заходів щодо забезпечення  необхідними матеріалами для проведення капітального ремонту (будівництва) дорожнього покриття житлового фонду  Кінологічного навчального центру (військової частини 2418) та поточний ремонт приміщень їдальні.

 3. Визначення відповідальних виконавців Програми

 Головним розпорядником коштів за Програмою визначено Великомостівську міську раду, відповідальними виконавцями заходів Програми – військова частина 2418 (Кінологічний навчальний  центр)  Державної Прикордонної Служби України на 2021 рік.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми

 Програма передбачає комплексне розв’язання у невідкладному порядку проблем поліпшення стану матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Кінологічного навчального центру) Державної прикордонної служби України, яка дислокована на території Великомостівської міської ради та бере участь в Операції Об’єднаних сил  у східних областях України від початку її проведення.

Виконання Програми надасть можливість здійснення заходів щодо забезпечення державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості України, захисту та охорони життя, прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань, охорони громадського порядку та забезпечення громадської безпеки, зокрема сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Кінологічний навчальний центр) Державної прикордонної служби України.

Напрямки фінансування – для сприяння матеріально-технічному забезпеченню військової частини 2418 (Кінологічний навчальний центр Державної прикордонної служби України), дислокованої на території міста Великі Мости Червоноградського району Львівської області.

Головним  розпорядником коштів є Великомостівська міська рада. Кошти на реалізацію Програми виділяються з місцевого бюджету або з інших джерел не заборонених законодавством.

Великомостівська міська рада перераховує кошти на рахунок військової частини 2418 (Кінологічний навчальний  центр) Державної прикордонної служби України відповідно до помісячного розпису асигнувань місцевого бюджету. 

 5. Перелік завдань і заходів Програми

 У Програмі передбачається здійснити ряд завдань та заходів щодо матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Кінологічного навчального центру) Державної прикордонної служби України.

Для реалізації Програми передбачається здійснення нижченазваних заходів:

1. Будівництва (капітального ремонту) дорожнього покриття житлового фонду Кінологічного навчального центру (військової частини 2418):

 • Влаштування дорожнього покриття житлового фонду.
 1. Поточний ремонт приміщень приміщень будівлі Їдальні:
 • Влаштування підвісних стель
 • Влаштування плитки на підлогу

6. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію і контроль за ходом виконання Програми, звітування здійснює комісія Великомостівської міської ради.


                

     Додаток 1

до Програми матеріально-технічної підтримки

військової частини 2418 Кінологічного навчального центру

 

Ресурсне забезпечення

програми матеріально-технічної підтримки військової частини 2418

(Кінологічний навчальний центр) Державної прикордонної служби України

 

Обсяг коштів, які пропонується  залучити на виконання програми

2021 рік

(тис.грн.)

Усього витрат на виконання

програми (тис.грн.)

Обсяг ресурсів усього (тис.грн.), у тому числі:

682,00

682,00

Місцевого бюджет

682,00

682,00

 

 

Голова Великомостівської міської ради                                        Ярослав РОЙКО


  Додаток 2

до Програми матеріально-технічної підтримки

військової частини 2418 Кінологічного навчального центру

 

Перелік напрямів, завдань, заходів і результативних показників

№ з/п

Назва

завдання

Перелік заходів           завдання

Показники виконання заходу, один. виміру

Виконавець заходу, показника

Фінансування

Очікуваний результат

Джерела

Обсяги, тис. Грн

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Сприяння матеріально-технічному    забезпеченню, проведення   капітального ремонту            (будівництва) дорожнього      покриття військової         частини 2418

ДПС України

Влаштування асфальтного   покриття

Затрат:  витрати на придбання будівельних матеріалів:

асфальтне покриття, гравій.

Проведення експертизи, виготовлення проекту

Військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр

Кошти  місцевого бюджету

382,00

Створення належних умов для проживання військовослужбовців та членів їх сімей.

Покращення рівня матеріального забезпечення військової частини, зміцнення престижу військової служби, та залучення громадян на військову службу за контрактом.

Продукту  

Проведення  експертизи – 1 послуга.

Розроблення проекту – 1 послуга

влаштування асфальтного покриття - 300 м.кв. товщиною -5 см., та підстилаючого  шару  з гравію -3 см.

Військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр

Ефективності: середня вартість будівельних матеріалів, послуг:  

Проведення  експертизи – 40,0 тис.грн.

Розроблення проекту – 5,0 тис.грн.

Асфальтобетон  - 332,00 тис.грн.

 Гравій – 55,00 тис.грн

Військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр

Якості: 100%

Якості: 100%

2.

Сприяння матеріально-технічному забезпеченню, проведення поточному ремонту будівлі їдальні військової частини 2418

ДПС України

Ремонт приміщень  будівлі їдальні: влаштування стель,  підлоги.

Затрат:  витрати на придбання будівельних матеріалів:

Підвісна стеля амстронг та супутні вироби -800 м.кв.

Світильники ЛЕД -40 шт.

Грунтовка- 110кг., плитка керамічна на підлогу  300 м.кв., клей для плитки -  4000,0 кг

Військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр

Кошти  місцевого бюджету

300,0

Створення умов для організації правильного та раціонального харчування шляхом модернізації їдальні

Покращення рівня матеріального забезпечення військової частини, зміцнення престижу військової служби, та залучення громадян на військову службу за контрактом.

Продукту  влаштування керамічної підлоги -600 м.кв., влаштування підвісної стелі Амстронг – 800,0 м.кв.

Військова частина 2418 Кінологічний навчальний центр

Ефективності: середня вартість будівельних матеріалів:  

Плитка керамічна на підлогу  600*600  -270 грн., клей для плитки – 2,5 грн., грунтовка – 10 грн.  Підвісна стеля амстронг та супутні вироби – 50,0

 

Якості: 100%

Якості: 100%

 Програми матеріально-технічної підтримки військової частини 2418 Кінологічного навчального центру  на 2021 рік

 

Керівник Програми  

Голова Великомостівської міської ради                            Ярослав  РОЙКО


Рішення сесії №169 від 20.05.2021р. Про затвердження програми сприяння матеріально-технічного забезпечення військової частини 2418 (Кінологічний навчальний центр Державної Прикордонної Служби України), дислокованої на території Великомостівської міської ради, на 2021 рік