Пошук

Програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів Великомостівської міської територіальної громади на 2021 рік

Дата: 20.09.2021 15:05
Кількість переглядів: 647

Фото без описуЗатверджено рішенням

Великомостівської міської ради 

від 20 травня 2021 року № 175

Програма  

Забезпечення препаратами інсуліну  хворих

на цукровий діабет жителів Великомостівської міської територіальної громади на 2021 рік

1. Паспорт Програми

 

 

1

 

Ініціатор розроблення

 

Програми

 

Великомостівська міська  рада

 

2

 

Головний розробник Програми

 

Великомостівська міська рада

 

3

 

Відповідальний виконавець Програми

 

Великомостівська міська  рада

 

4

 

Співвиконавці (учасники) Програми

 

КНП "Центр первинної медичної допомоги» Великомостівської міської ради

 

5

 

Термін реалізації Програми

 

2021 рік

 

6

 

Мета програми

 

Своєчасне та стовідсоткове забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет.

 

7

 

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, тис.грн.

 

329,0

 

7.1

 

в тому числі:

 

- коштів міського бюджету;

 

- коштів обласного бюджету;

 

 

 

150,0

 

179,0

 

8

 

Очікувані результати

 

Змога своєчасно і в повному об’ємі інсулінозалежним хворим отримувати безкоштовно препарати інсуліну

 

  1. Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

    Цукровий діабет – глобальна медико-соціальна і гуманітарна проблема XXI століття, яка торкнулася сьогодні все світове співтовариство. Ще двадцять років тому кількість людей у всьому світі з діагнозом «цукровий діабет» не перевищувало 30 млн. Сьогодні діабет хворіє понад 285 млн. осіб, а до 2030 року, за прогнозом Міжнародної федерації діабету (IDF), їх число може збільшитися до 438 млн.

     Цукровий діабет – тяжке хронічне прогресуюче захворювання, яке потребує медичної допомоги протягом усього життя хворого. Діабет характеризується розвитком серйозних ускладнень, що потребують дорогого лікування, є однією з основних причин передчасної смертності. При цьому діабет невпинно молодшає, кожен рік вражаючи все більше людей працездатного віку.

     За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), кожні 10 секунд у світі помирає 1 хворий на цукровий діабет, тобто щорічно помирає понад 3 млн. осіб – більше, ніж від СНІДу і гепатиту разом узятих. При цьому діабет часто не згадується як безпосередня причина смерті у тих випадках, коли до летального результату призводить одна з його пізніх ускладнень, як інфаркт міокарда, інсульт або ниркова недостатність. За цими сухими цифрами стоять долі конкретних людей і безліч особистих трагедій.

     Надзвичайна небезпека діабету визнана сьогодні всім міжнародним співтовариством. У грудні 2006 року Організація Об'єднаних Націй на своїй 61-ї сесії Генеральної асамблеї прийняла спеціальну резолюцію №61/225 по цукровому діабету, в якій визнала діабет важким хронічним захворюванням, що представляє серйозну загрозу не тільки для добробуту окремих людей, але і для економічного і соціального добробуту держав і всього світового співтовариства.

      На території Великомостівської територіальної громади проживає 35    чоловік хворих на цукровий діабет та  які потребують інсулінотерапії.

     Актуальність   прийняття Програми зумовлена потребою у невідкладному вжитті  заходів для пільгового забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет.

    Для забезпечення реалізації Програми передбачається виділення коштів, виходячи з фінансових можливостей бюджету громади та одержання цільової субвенції з обласного бюджету

   Законодавчими  підставами  для виконання Програми є закони України: «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,  постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», від 05 березня 2014 року №73 «Питання реалізації пілотного проекту щодо запровадження державного регулювання цін на препарати інсуліну», від 23 березня 2016 року №239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», 

  1. Мета  Програми

    Метою програми є своєчасне та  стовідсоткове  забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, зниження рівня захворюваності, зменшення ускладнень, збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.  

  1. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, показники результативності

    Ухвалення Програми  забезпечить підвищення ефективності заходів, спрямованих на: пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, запобіганню та зниженню інвалідності, смертності, збільшення тривалості та поліпшення життя хворих на цукровий діабет шляхом своєчасного та стовідсоткового забезпечення препаратами інсуліну. 

     Основним завданням Програми є: пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів громади.

  1. Етапи виконання програми

 

№ з/п

 

Етапи

 

Термін виконання

 

Виконавці

 

1

 

Забезпечення укладання договорів на відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском препаратів інсуліну, вартість яких повністю чи частково відшкодовується

 

2021 рік

 

Великомостівська міська  рада  ТзВО «Аптека Довіри»

 

2

 

Відпуск препаратів інсуліну за рецептами лікарів, що підлягають відшкодуванню

 

2021 рік

 

ТзВО «Аптека Довіри»

 

3

 

Відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском препаратів інсуліну, вартість яких повністю чи частково відшкодовується

 

2021 рік

 

Великомостівська міська рада                      

 

  1. Обсяги та джерела Фінансування Програми

    Фінансування заходів на виконання Програми здійснюватиметься відповідно до законодавства, за рахунок коштів  бюджету Великомостівської міської ради ТГ та цільової субвенції з обласного бюджету, шляхом відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском препаратів інсуліну, вартість яких повністю чи частково відшкодовується.

 7.  Очікувані результати

    Реалізація заходів Програми дасть змогу повноцінно забезпечити препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет, що проживають на території громади, що в свою чергу дасть можливість підвищити ефективність лікування та доступності медичної допомоги, знизити смертність від ускладнень хворіб, зменшити кількість первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювання, а також створити умови для продовження  та поліпшення якості життя хворих на цукровий діабет.  

  1. Координація та контроль за виконанням Програми

      Координація дій та контроль за виконанням Програми покладається на  постійну комісію з питань  планування, бюджету та соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

     

Міський голова                                                          Ярослав Ройко


Додаток 1 

До програми

                                                                                                                  

ПОРЯДОК

здійснення видатків, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну 

для забезпечення хворих на інсулінозалежний цукровий діабет на 2021 рік

 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет у Великомостівській  територіальній громаді відповідно до  постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну», наказу Міністерства охорони здоров'я України від 13.04.2016 № 359 «Про затвердження положення про реєстр референтних цін (цін відшкодування) на препарати інсуліну, Порядку розрахунку референтної ціни (ціни відшкодування)» за рахунок місцевої програми «Цукровий діабет» на  2021 рік.

2. Фінансування видатків, пов’язаних з відпуском препаратів інсуліну  для забезпечення хворих на інсулінозалежний цукровий діабет проводиться з головним розпорядником коштів – Великомостівською міською радою за рахунок субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам та коштів міського бюджету.

3. Хворі на цукровий діабет забезпечуються інсулінами (далі – лікарськими засобами) в межах затвердженого обсягу видатків на вказані цілі. Відшкодування вартості препаратів інсуліну здійснюється на рівні не вище затвердженої МОЗ рентної ціни(ціни відшкодування) на лікарський засіб.

 4. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 березня 2014 року № 73»,  від 23.03.2016 № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»  Відділ у межах затвердженого обсягу видатків на вказані цілі укладає угоду із суб’єктом господарювання - аптечним закладом, який розташований в межах адміністративно-територіальної одиниці, та діє на підставі ліцензії на провадження господарської діяльності з роздрібної торгівлі лікарськими засобами, незалежно від форми власності та господарювання.

5. Відпуск препаратів інсуліну аптекою здійснюватиметься на підставі рецептів форми 1, виписаних ендокренологом, на підставі реєстру хворих на цукровий діабет, який ведеться МОЗ України. Строк дії рецепту – 30 календарних днів з моменту його видачі.

6.Категоріям хворих, що зазначені у пунктах 1-9 додатку 1 до Порядку, відпуск за медичними показаннями певного виду і форми випуску препаратів інсуліну здійснюється з повним відшкодуванням вартості. Категорії хворих, зазначені у пунктах 10 і 11 Додатку 1 до Порядку, сплачують різницю між референтною ціною повного відшкодування та референтною ціною часткового відшкодування вартості лікарського засобу.

7. Великомостівська міська  рада здійснює відшкодування вартості відпущених препаратів інсуліну суб’єкту господарювання у суворій відповідності до вимог п.4 Порядку відшкодування вартості препаратів інсуліну, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 23.03.2016  № 239  «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну».

8.Суб’єкт господарювання – аптечний заклад щомісяця складає звіт про відпущені препарати інсуліну, в якому стосовно кожного лікарського засобу зазначаються його міжнародна непатентована та торговельна назви, сила дії, форма випуску, кількість одиниць інсуліну в упаковці, кількість відпущених упаковок, референтна ціна повного відшкодування, референтна ціна часткового відшкодування, найменування закладу охорони здоров’я, сума, що підлягає відшкодуванню за звітний період.

Звіт про відпущені препарати інсуліну подається до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, а в грудні — додатково до 24 числа звітного місяця головному розпоряднику коштів – Великомостівській міській раді для здійснення цільових видатків місцевих бюджетів на пільгове забезпечення препаратами інсуліну хворих на діабет, визначених рішеннями про такі видатки відповідно до законодавства, для відшкодування суб’єктові господарювання зазначеної в реєстрі суми протягом 15 днів з дня отримання звіту.

6. Фінансування субвенції здійснюється відповідно до Порядку перерахування міжбюджетних трансфертів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 року № 1132, та Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938.

7. Складання та подання фінансової та бюджетної звітності про використання субвенції, а також контроль  за її цільовим та ефективним використанням здійснюється в установленому законодавством порядку.

8. Суми субвенції, не використані головним розпорядником коштів за призначенням протягом бюджетного року, перераховуються органами Державної казначейської служби до обласного бюджету в передостанній робочий день бюджетного року на підставі платіжних доручень розпорядника коштів.

 

Міський голова                                                             Ярослав Ройко


Рішення сесії №175 від 20.05.2021р. Про затвердження Програми Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів  Великомостівської міської територіальної громади на 2021 рік

Рішення сесії №345 від 20.08.2021р. Про внесення змін у паспорт програми  рішення Х сесії VІІІ скликання Великомостівської міської ради  від 20 травня 2021 року № 175 «Про затвердження Програми Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет жителів  Великомостівської міської територіальної громади на 2021 рік»


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень