Пошук

Цільова програма соціальних послуг і матеріальної допомоги у Великомостівській територіальній громаді на 2022-2024 рр.

Дата: 06.10.2021 10:17
Кількість переглядів: 1745

Фото без описуЗатвержено

Рішенням Великомостівської

міської ради

від 29 вересня 2021 року №402

 

 

ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА

 надання соціальних послуг і матеріальної допомоги

 у Великомостівській територіальній громаді на 2022 – 2024 рр.

Зміст

1. Паспорт Програми                                                                 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована  Програма                                                                3. Визначення мети Програми

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; визначення строків та етапів виконання Програми             

5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники                                                                      

6. Координація та контроль за ходом виконання  Програми                                                                                                                     

1. Паспорт Програми

Цільова програма надання соціальних послуг в Великомостівській територіальній громаді на 2022 – 2024 рр.

1.

Ініціатор розроблення програми

 Робоча група із планування та розвитку соціальних послуг

2

Розробник програми

КУ «Центр надання соціальних послуг Великомостівської міської ради Львівської області»

3

Співрозробники програми

 Фінансовий відділ

4

Відповідальний виконавець програми

КУ «Центр надання соціальних послуг Великомостівської міської ради Львівської області»

4.1.

Головний розпорядник коштів

Великомостівська міська рада

4.2.

Співвиконавець програми

КУ «Центр надання соціальних послуг Великомостівської міської ради Львівської області»

5.

Учасники програми

 

6.

Термін реалізації програми

 2022-2024 рр.

6.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

 

7.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис. грн у тому числі:

 8184,5

9.1.

коштів бюджету територіальної громади

 8184,5

9.2

коштів інших джерел

 

2. Визначення проблеми, на розв'язання якої спрямована Програма

Цільова програма надання соціальних послуг в Великомостівській територіальній громаді на 2022 – 2024 рр.  (далі – Програма)  розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги». Надання базових соціальних послуг населенню громади, зокрема особам/сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини, є власними повноваженнями територіальної громади. Розвиток цієї сфери впливає на якість життя мешканців та мешканок громади, особливо тих, які належать до вразливих груп, а також на соціальну стабільність громади.

Станом на 01.01.2021 населення Великомостівської територіальної громади становило 16364 осіб, з них – 3685 діти. У громаді проживало 33 малозабезпечені сім’ї; 62 дитини з інвалідністю, а також станом на грудень було виявлено 7 дітей з особливими освітніми потребами (ООП); 264 сім’ї, де принаймні один з батьків є учасником АТО/ООС, 73 одиноких та одиноко проживаючих осіб похилого віку потребують стороннього догляду.

Єдиним надавачем соціальних послуг у громаді є КУ «Центр надання соціальних послуг Великомостівської міської ради Львівської області»  (далі – ЦНСП), створений рішенням Великомостівської міської ради № 65 від «11» січня 2018 р.

У жовтні-грудні 2020 року у Великомостівській територіальній громаді за підтримки Ініціативи з розвитку послуг в громадах для дітей та сімей проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), який виконується Alinea International Ltd. за підтримки Уряду Канади, було здійснено визначення потреб населення громади у соціальних послугах, за результатами якого були виявлені проблемні аспекти у функціонуванні системи надання соціальних послуг, зокрема:

- Низький рівень виявлення та охоплення необхідною допомогою сімей/осіб, які належать до вразливих груп населення (ВГН) та/або мають ознаки перебування у складних життєвих обставинах (СЖО) (тільки 37 сімей із 408 сімей, які належать до окремих ВГН, перебувало на обліку Центру соціального  обслуговування).

- Брак базових соціальних послуг для сімей з дітьми, що є необхідними за результатами опитування жителів громади, серед яких найбільш затребуваними послугами є соціальні послуги: підвезення дитини до навчального закладу, соціальні послуги адміністративного характеру (допомога в оформленні державних соціальних допомог, грошових виплат, пільг, тощо), захист від різних форм домашнього насильства, реабілітація з подолання залежності від вживання алкоголю/наркотичних речовин/ігрової чи комп’ютерної залежності, допомога у працевлаштуванні. Крім того, актуальними соціальними послугами жителі громади вважають інформування, різні види консультування, а саме юридичне, соціально-педагогічне, психологічне, натуральна допомога, супровід під час інклюзивного навчання, транспортні послуги для маломобільних груп населення, денний догляд для осіб з інвалідністю, догляд вдома.

Для сімей, які виховують дітей з інвалідністю нагальними є соціальні послуги денного догляду, супроводу під час інклюзивного навчання, медичної та соціальної реабілітації та тимчасового відпочинку для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю. Для сімей, які виховують дітей під опікою, а також з батьків-вихователів ПС, ДБСТ існує потреба у послузі соціального супроводження, консультування щодо виховання дітей та подолання конфліктних ситуацій, організації якісного розвиткового та позашкільного дозвілля. Для сімей учасників АТО – послуги психологічного консультування, соціально-психологічної реабілітації. Для осіб похилого віку – догляд вдома та паліативний догляд.

Окремим важливим питанням є потреба кризового втручання, надання притулку в ситуаціях домашнього насильства, а також профілактики цієї проблеми в громаді.

- Низький рівень обізнаності щодо змісту соціальних послуг та порядку їх отримання (населення громади ототожнює соціальні послуги із матеріальною допомогою).

- Брак налагоджених механізмів та процедур моніторингу якості надання соціальних послуг.

- Жителі громади, з числа потенційних отримувачів соціальних послуг, більше орієнтовані на вирішення соціально-економічних питань за рахунок виплат, матеріально допомоги та розуміють соціальні послуги, в основному як соціальні виплати.

Причинами цих проблем є брак фахівців із соціальної роботи; неналагоджена міжвідомча взаємодія надавачів різних послуг, організацій та закладів, які працюють на території громади, з метою виявлення та охоплення допомогою різних категорій сімей (наприклад: з дітьми з ООП/інвалідністю, з ризиком домашнього насильства, вчинення правопорушень); брак фізичного доступу до Центру через обмежене транспортне сполучення; відсутність профільних спеціалістів для надання деяких послуг і т.д.

Відповідно, основною проблемою, на вирішення якої спрямована Програма є те, що система надання соціальних послуг є недостатньо розвиненою для охоплення необхідною роботою вразливих груп населення, відповідно до їхніх потреб, та забезпечення підвищення якості їх життя.

Цільова Програма визначає шляхи подолання вищезазначених проблем відповідно до Стратегії розвитку громади. Метою стратегії є створення для мешканців усіх населених пунктів, які увійшли до складу громади комфортні умови для проживання, роботи, зайнятості, відпочинку та всебічного розвитку. Ця мета досягається через систему цілей та завдань Стратегії, що у свою чергу грунтується на трьох основних напрямках – створення сприятливих умов для економічного розвитку, розвиток людського потенціалу та створення комфортних умов проживання і відпочинку.

В основу Стратегії покладено концепцію розвитку, яка передбачає гармонійний розвиток економічної, соціальної та екологічної складових громади. Оскільки, під виразом «комфортні умови для проживання, роботи, зайнятості, відпочинку та всебічного розвитку» розуміється, перш за все, наявність високооплачуваної роботи, гарантовані якісні послуги охорони здоров’я та соціального захисту, комфортне житло, громадська безпека, суспільно-політична стабільність, можливості отримати освіту, доступ до культурних надбань, організація дозвілля та відпочинку, безпечне навколишнє середовище», то розвиток системи надання соціальних послуг безпосередньо пов’язаний із підвищенням якості життя населення громади через соціальну підтримку вразливих груп населення.

Програма повністю узгоджується зі Стратегією розвитку Львівської області на період 2021 – 2027 років, у частині стратегічної цілі «Якість життя», оперативної цілі «Інклюзивне суспільство», завдання «Модернізація системи соціального захисту». Зокрема, заходи Програми сприяють у досягненні очікуваних результатів реалізації цього завдання Стратегії розвитку Львівської області, а саме щодо:

 • максимальної інтеграції осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення в життєдіяльність суспільства;
 • розвитку системи соціального захисту за рахунок імплементації нових технологій та інноваційних моделей соціальної роботи;
 • зростання рівня охоплення соціальними послугами осіб, які їх потребують;
 • забезпечення догляду і виховання дитини в сімейному або наближеному до сімейного середовищі;
 • формування ґендерної культури та усунення ґендерних стереотипів у суспільстві;
 • модернізація сімейної політики в напрямку створення сприятливих умов для поєднання зайнятості з народженням і вихованням дитини;
 • запобігання домашньому насильству, надання допомоги та захисту постраждалим особам;
 • підтримки громадських ініціатив в соціальній сфері.

Програма також відповідає завданням, поставленим у регіональних цільових програмах. Зокрема, комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян Львівської області на 2021 – 2025 роки спрямована на забезпечення реалізації прав і задоволення потреб соціально вразливих верств населення області нарівні з іншими громадянами, поліпшення умов їхньої життєдіяльності, створення фінансових, організаційно-правових і технічних механізмів для забезпечення комфортного соціального клімату й досягнення позитивних зрушень щодо рівня та якості життя населення. Вона передбачає такий захід як “забезпечення надання соціальних послуг окремим соціально вразливим категоріям населення”, що повністю відображено у завданнях даної Програми, а саме щодо надання соціальних послуг, відповідно до потреб населення громади.

Інша обласна цільова програма - комплексна програма соціальної  підтримки у Львівській області учасників АТО (ООС) та їхніх родин, бійців-добровольців АТО, а також родин Героїв Небесної Сотні  на 2021 – 2025 роки - з метою створення умов для відновлення психологічного, духовного і фізичного стану (здоров’я) учасників АТО (ООС) та забезпечення їх необхідними соціальними послугами. передбачає такий захід як психологічну підтримку та подолання наслідків травмуючих подій учасників АТО (ООС).

Надання соціальних послуг належить до повноважень органів місцевого самоврядування. Закон України “Про соціальні послуги” визначає склад заходів, які мають бути здійснені органом місцевого самоврядування щодо організації надання соціальних послуг. Крім цього, законом встановлено право на безоплатне отримання населенням широкого спектру соціальних послуг. Основним джерелом фінансування таких соціальних послуг є міський бюджет. Відтак, заходи, передбачені Цільовою програмою як щодо організації міською радою надання соціальних послуг, так і безпосереднього надання соціальних послуг комунальними закладами, повинні бути забезпечені фінансуванням з міського бюджету Великомостівської територіальної громади.

3. Визначення мети Програми

Метою Програми є функціонування/розвиток в громаді комплексної системи надання соціальних послуг, яка задовольняє потреби вразливих груп населення та забезпечує розвиток їх економічної незалежності

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; визначення строків та етапів виконання Програми

Проблеми, на розв’язання яких спрямована ця Програма, можуть бути подолані шляхом виконання завдань та заходів, які стосуються основних чотирьох напрямів:

 1. Організаційний розвиток системи надання соціальних послуг та підвищення економічної незалежності вразливих груп населення
 2. Надання соціальних послуг, відповідно до потреб населення громади
 3. Надання соціальних послуг за місцем проживання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених інвалідністю, віком, станом здоров'я та іншим маломобільним групам населення
 4. Надання матеріальної допомоги окремим категоріям громадян.

Прийняття Програми сприятиме розв’язанню соціальних проблем громади, оскільки застосовує до їх вирішення принципи системності,  комплексності та стійкості. Запропоновані у Програмі напрями є взаємопов’язаними та взаємодоповнюючими, тому мають привести до видимих змін на рівні системи, громади, а також у життях конкретних громадян та їхніх сімей.

Реалізація заходів Програми забезпечить отримання вразливими групами населення комплексної соціальної підтримки через доступність  соціальних послуг та створення підтримуючого середовища, що сприятиме розвитку індивідуального потенціалу та налагодженню різних сфер життя отримувачів послуг.

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити ефективне функціонування системи надання соціальних послуг, як через розвиток комунального надавача, так і через механізми державно-приватного партнерства та соціального замовлення;
 • розвивати соціальні послуги на основі даних та фактів: потреб населення, моніторингу та оцінки якості послуг;

- підвищити рівень поінформованості  різних груп жінок і чоловіків, які мешкають у громаді щодо змісту, особливостей отримання соціальних послуг;

- запропонувати програми для відновлення/формування працездатності та підвищення економічної спроможності осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, заради забезпечення їхнього гідного рівня життя, безпеки та благополуччя їхніх дітей, покращення соціального становища та зменшення  залежності від матеріальної допомоги;

 - розширити перелік соціальних послуг, що надаються КУ «Центр надання соціальних послуг Великомостівської міської ради Львівської області» для дітей, сімей та молоді;

- закласти основи для надання спеціалізованих послуг для соціальної адаптації/інтеграції дітей/осіб з інвалідністю;

- удосконалити надання допомоги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, які мають потребу у сторонньому догляді.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, міжнародних благодійних та громадських організацій, інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. Обсяг фінансування Програми визначається щороку під час складання проєкту бюджету Великомостівської територіальної громади на відповідний рік з урахуванням його можливостей. Напрями  використання бюджетних коштів (перелік завдань, заходів та показників) та зміни до них з визначеним обсягом фінансування щорічно затверджуються рішенням ради.

Цю програму передбачається виконати протягом 2022-2024 років.

Ресурсне забезпечення 

Цільової програми надання соціальних послуг в

Великомостівській територіальній громаді на 2022 – 2024 рр.

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання програми

2022 рік

2023 рік

2024 рік

 

 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі:

2625,5

3111,7

3247,3

8984,5

 

бюджет територіальної громади

2625,5

2711,7

2847,3

8184,5

 

державний бюджет

 

 

 

 

 

обласний бюджет

 

 400,0

 400,0

 800,0

 

кошти небюджетних джерел

 

 

 

 

 

інші

 

 

 

 

 

             

Обсяг фінансування, який передбачається на реалізацію Програми за рахунок бюджетних коштів диференційовано за роками, повинен відповідати можливостям бюджету громади.

Розробник проєкту Програми обов'язково має розглянути можливість реалізації Програми за рахунок інших джерел фінансування, дозволених законодавством України.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень