Пошук

Місцеве самоврядування. Мер та депутати: хто скільки отримує і за що відповідає?!

Дата: 06.12.2021 10:03
Кількість переглядів: 716

Фото без описуНапередодні Дня місцевого самоврядування, розбираємось за що саме відповідають місцеві депутати чи міський голова, якого ми звикли називати мером, та як взагалі працює місцеве самоврядування.

Розуміти принципи розподілу влади вкрай важливо. Ще зі школи ми всі пам’ятаємо про три гілки державної влади: законодавча, виконавча та судова. Але в тут ми поговоримо про інший розподіл влади — за рівнями.

Традиційно українці звикли вважати вибори центральної влади важливішими за вибори влади у своїх містах та селищах. Але такий висновок є хибним. Особливо, якщо взяти до уваги проведену після 2015 року децентралізацію та бюджетну реформу. Внаслідок них міста та ОТГ отримали більше самостійності для прийняття важливих рішень та в рази більше коштів на реалізацію корисних ініціатив.

Тому зробити свідомий вибір свого представника у владі на місцях не менш важливо, ніж зважено та з розумінням підійти до вибору народних обранців на державному рівні.

Нас цікавлять суб’єкти місцевого самоврядування: згідно профільного Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» — це територіальна громада села, селища та міста.

Що собою являє місцеве самоврядування?

Простими словами — це можливість громади самостійно, без втручання центральної влади, вирішувати певні важливі для неї питання. Система місцевого самоврядування включає:

 • територіальну громаду;
 • сільську, селищну та міську раду;
 • сільського, селищного та міського голову;
 • виконавчі органи сільської, селищної та міської ради;
 • старосту;
 • органи самоорганізації населення.

Для спрощеного розуміння функцій окремих складових місцевого самоврядування, можна провести аналогію із центральною владою. Міський голова — це президент, міська рада — парламент, виконком — уряд, а виконавчі органи — міністерства.

Навіщо нам депутати?

Міські, сільські та селищні ради являються представниками територіальних громад. Від їх імені та в їх інтересах ці ради здійснюють функції й повноваження місцевого самоврядування. Громада обирає місцевих депутатів, які руками та головами й здійснюватимуть дані функції.

У виборчому окрузі депутат місцевої ради зобов'язаний:

 • підтримувати зв’язок з виборцями, громадськими організаціями, трудовими колективами, органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, розташованими на відповідній території;
 • інформувати виборців про роботу місцевої ради та її органів, про виконання планів та програм соціально-економічного розвитку, місцевого бюджету, рішень ради й доручень виборців;
 • брати участь у громадських слуханнях з питань, що стосуються його виборчого округу, в організації виконання рішень ради та її органів, доручень виборців;
 • вивчати громадську думку;
 • вивчати потреби територіальної громади, інформувати про них раду та її органи, брати участь у їх вирішенні;
 • визначити й оприлюднити дні, години та місце прийому громадян;
 • вести регулярний прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви й скарги членів територіальної громади, вживати заходів щодо забезпечення їх оперативного вирішення в межах повноважень.

Як має працювати депутат?

Місцеві депутати працюють як під час підготовки та проведення сесійних засідань, так і в період між ними.

З проєктами рішень, зверненнями та запитами вони засідають на постійних профільних комісіях, можуть долучатися до роботи тимчасових комісій чи робочих груп з різних питань, працюють з виборцями на округах.

На час сесій, засідань постійних комісій рад, а також для здійснення депутатських повноважень, депутат звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків за своїм місцем роботи.

На сайті Великомостівської міської ради за посиланням можна знайти інформацію з контактами депутатів.

Що робить міський голова?

Міський, сільський, селищний голова є головною посадовою особою територіальної громади міста, села або селища.

Він за посадою очолює виконавчий комітет міської ради, головує на її засіданнях. Також  забезпечує роботу органів виконавчої влади, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади.

Міський голова не може працювати за сумісництвом на іншій посаді, навіть на громадських засадах. Виключенням можуть буть викладацька, наукова, творча робота, медична практика, інструкторська та суддівська практика зі спорту у неробочий час.

Як проходить день мера та які питання він вирішує?

Міський голова є штатним працівником виконкому міської ради, тому він:

 • організовує роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;
 • підписує рішення ради та її виконавчого комітету;
 • вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, склад виконавчого комітету, структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів;
 • скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради й головує на пленарних засіданнях ради;
 • забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету;
 • призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності;
 • представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також у міжнародних відносинах;
 • веде особистий прийом громадян;
 • забезпечує на відповідній території додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань;
 • видає розпорядження у межах своїх повноважень.

Не рідше одного разу на рік міський голова звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

Яка зарплата у міського голови та депутатів?

Для багатьох це стане відкриттям, але місцеві депутати за свою депутатську роботу не отримують заробітної плати. Робота ж міського голови та його заступників оплачується бюджетним коштом. Розмір заробітної плати «мера» (декларація) визначається міською радою (тобто, депутатами) шляхом прийняття міського бюджету та затвердження відповідного штатного розпису для працівників виконавчих органів ради.

Так само, за кошти місцевого бюджету, оплачується робота працівників різноманітних відділів та секторів міської ради. А от міські депутати виконують свою діяльність на громадських засадах, маючи при цьому можливість працювати на будь-якій оплачуваній роботі чи займатися бізнесом.

Для порівняння депутати Верховної Ради, що отримують заробітну плату з бюджету, не мають права працювати на інших посадах.

Як співпрацювати зі своїм депутатом?

Співпраця виборця з депутатом не обмежується галочкою в бюлетені. Знайти інформацію про депутата, контактні дані обранця можна на сайті міської ради. Однак, варто розуміти, що місцевий депутат не чарівник. Депутат має виконувати свої обов'язки виключно в межах чинного законодавства.

На що можуть впливати мер та депутати?

Місцева влада може впливати виключно на ті напрямки, що належать до її компетенції в межах населеного пункту. Зокрема йдеться про:

 • місцеві фінанси та формування місцевого бюджету;
 • встановлення місцевих податків та зборів;
 • управління комунальною власністю;
 • управління об'єктами житлово-комунального господарства та побутове обслуговування;
 • збирання, утилізація та знешкодження побутових відходів;
 • управління землею, що належить територіальній громаді;
 • благоустрій населеного пункту;
 • управління закладами дошкільної та загальної середньої освіти;

Детальніше про це можна почитати в профільному законі.

Що не може робити мер та депутати?

Місцеве самоврядування не займається:

 • визначенням рівня зарплат та пенсійним забезпеченням;
 • обороноздатністю країни та встановленням контрактної армії;
 • розслідуваннями кримінальних правопорушень та притягненням винних до відповідальності;
 • регулюванням загальнодержавних податків та мит;
 • встановленням більшості тарифів на комунальні послуги (частиною все ж займається);
 • ремонтом доріг державного значення;
 • іншими питаннями національного рівня.

Місцеві депутати не мають жодного відношення до високих пенсій чи контрактної армії, дуже опосередковано можуть торкатися питання справедливих тарифів. Зокрема, тарифи на обслуговування «жеків», на вивезення сміття, затверджуються виконкомом. Місцева влада не може ремонтувати дороги поза межами населеного пункту чи навіть дороги в межах міста, що не належать до міських.

Чи можна відкликати депутата?

Законом передбачено процедуру відкликання як депутата, так і міського голови. Процедура відкликання прописана в Законі «Про статус депутатів місцевих рад» та є досить непростою. Вона потребує проведення зборів виборців, створення ініціативної групи, відкритого збору підписів виборців, залучення територіальної виборчої комісії. І навіть після проведення всіх процедур останнє слово залишається за вищим керівним органом політичної партії, який має право як підтримати народну ініціативу про відкликання депутата, так і відмовити в такій пропозиції.

Як приймають рішення та хто пропонує ідеї?

Рішення у міській раді приймаються під час проведення сесійних засідань більшістю голосів від загального складу ради — з урахуванням міського голови та секретаря міської ради.

Сесія ради скликається міським головою за потреби, але не менше одного разу на квартал. З питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності — не рідше ніж один раз на місяць. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися міським головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом ради, загальними зборами громадян.

Напередодні розгляду питання на сесіях розглядаються постійними депутатськими комісіями та під час погоджувальних рад. Мешканці громади мають право брати участь у всіх засіданнях ради, виконкому, депутатських комісій.

Використане джерело

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень