Пошук

Програма розвитку та підтримки медичних закладів Великомостівської міської ради на 2022 рік

Дата: 29.12.2021 14:49
Кількість переглядів: 263

Фото без описуЗатверджена рішенням

Великомостівської міської ради

від 22 грудня 2021р. № 575

 

 

 

ПРОГРАМА

розвитку та підтримки медичних закладів

Великомостівської міської ради на 2022 рік

1. Загальна частина

 Розвиток первинної та вторинної медичної допомоги  є найефективнішим засобом досягнення справедливого розподілу та раціонального використання коштів, підвищення результативності роботи галузі охорони здоров’я.

Вторинна медична допомога здійснюється на базі КНП «ВМЛ» ВМР, до складу якої входять стаціонарні відділення, амбулаторно - лікувальне  відділення, клініко-діагностична лабораторія. 

Первинна медична допомога здійснюється ЦПМД.

          Проблеми медичної галузі спричинені:

- оснащення закладу охорони здоров’я  застарілим  медичним обладнанням згідно табелів оснащення та сучасних вимог протоколів обстеження та лікування ;

- недостатнім  матеріально-технічним забезпеченням медичних закладів .

Питання розвитку медичної допомоги потребують комплексного розв’язання шляхом впровадження програми в 2021 році.

2. Мета Програми

          Метою Програми є покращення якості здоров’я і життя населення, збільшення тривалості життя,  зниження смертності шляхом покращення якості  медичних послуг для населення, впровадження сучасних технологій діагностики, лікування, реабілітації  та догляду за пацієнтами,забезпечення  діагностично-лікувальною апаратурою, проведення реконструкції та ремонтів приміщень закладів охорони здоров'я відповідно до сучасних вимог, оновлення обладнання.

3. Основні завдання Програми

 - забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної і якісної медичної допомоги на первинному і вторинному рівні;

- забезпечення надання невідкладної медичної допомоги населенню громади при нещасних випадках та гострих захворюваннях; попередження окремих інфекційних захворювань ;

- заохочення материнства;

- запобігання демографічній кризі, профілактика спадкових захворювань; контроль за охороною здоров’я дітей;

- забезпечення якісної лікувально-профілактичної допомоги;

- попередження, лікування, локалізацію та ліквідацію масових інфекційних захворювань;

- забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення профілактичних рентгенологічних досліджень;

- об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, керівників підприємств, установ, організацій, що здійснюють діяльність на території громади в напрямку підвищення стандартів життя, модернізації та зміцнення матеріально – технічної бази медичних закладів громади, оснащення їх необхідним медичним обладнанням, комп’ютерною технікою, санітарним автотранспортом, поліпшення умов праці медичних працівників, що допоможе забезпечити населення району якісними послугами на вторинному рівні надання медичної допомоги;

- проведення перепідготовки, удосконалення та підвищення кваліфікації медичних кадрів.

 - пріоритетний розвиток первинного і вторинного рівня надання медичної допомоги, удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню, зміцнення та оновлення матеріально-технічної бази амбулаторних та стаціонарних підрозділів КНП, поліпшення забезпечення кваліфікованими медичними кадрами, фінансування закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальної мотивації праці медичних працівників.

- забезпечення структурних підрозділів   медичних закладів лікарськими засобами, імунологічними препаратами та виробами медичного призначення, реактивами та діагностичними системами для надання невідкладної допомоги усім хворим та стаціонарного лікування пільгових категорій населення;

- оплата поточних ремонтів та реконструкцій приміщень КНП;

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю для потреб КНП;

- оплата капітального ремонту, реконструкції об’єктів КНП;

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування.

Основними завданнями Програми є:

- забезпечення доступності та якості медичної допомоги населенню;

- укріплення та оновлення матеріально-технічної бази КНП «ВМЛ»ВМР, КНП ЦПМД ВМР;

- інформаційна підтримка й супроводження перетворень, сприяння формуванню позитивного ставлення населення, медичних працівників ,владних структур  до змін у галузі охорони здоров’я;

- проведення ремонтів приміщень;

- закупівля обладнання, апаратури, інвентаря, основних засобів

4. Шляхи та способи розв’язання проблеми

Для розв’язання проблеми необхідно здійснити заходи щодо: 

  1. Інформатизації лікувально-діагностичного процесу та функціонування лікарні для забезпечення реалізації процесу реформування медицини.
  2. Забезпечення якісних умов лікування та обстеження пацієнтів:
  • проведення  капітальних та поточних ремонтів приміщень;
  • забезпечення медичним та немедичним обладнанням;

5. Фінансове забезпечення виконання Програми

          Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів   НСЗУ,місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

          Необхідний обсяг фінансування Програми може уточнюватись у процесі коригування  бюджету на відповідний рік.

6. Очікувані результати виконання Програми

          Виконання Програми дасть змогу:

- збільшити доступність медичної допомоги населенню ;

- поліпшити якість надання медичної допомоги , що в свою чергу призведе до зменшення смертності та госпітальної летальності;

- оснастити заклади охорони здоров’я сучасним медичним та немедичним обладнанням;

- сприяти формуванню позитивного ставлення населення до змін у галузі охорони здоров’я.

 

Міський голова                                                                    Ярослав РОЙКО


Додаток 1

До Програми розвитку та підтримки 

медичних закладів Великомостівської міської ради

 

 Заходи виконання Програми, на які спрямовуються кошти:

Перелік заходів

 Заклад (установа), якому  здійснюється фінансування

Орієнтована вартість грн.

Коштів місцевого бюджету

1.

Капітальний ремонт приміщень міської лікарні Великомостівської міської ради

 КНП Великомостівська міська лікарня

 

1000 000,00

2

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг

КНП Великомостівська міська лікарня

 

765 000,00

3

Оплата  рецептів по програмі  «Безкоштовні ліки»

ЦПМД Великомостівської міської ради

 

20 000,00

4

Оплата енергоносіїв та комунальних послуг

ЦПМД Великомостівської міської ради

 

700 000,00

 

 Всього: ЦПМД Великомостівської міської ради

 

720 000,00

 

Всього: КНП Великомостівська міська лікарня

 

1 765 000,00

 

Всього Великомостівська міська

 

0,00

 

 

 

 

2 435 000,00

 

 

 

Міський  голова                                                           Ярослав РОЙКО


Додаток до заходів виконання Програми

розвитку та підтримки медичних закладів

Великомостівської міської ради

 

Програма забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення пільгової категорії

населення Великомостівської ТГ на 2022 рік 

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів

Строк виконання заходу

Виконавці

 

 

Очікуваний результат

Джерела фінансування

Обсяги фінансування на 2022 рік, тис. грн.

1

Завдання 2

Забезпечення медикаментами для лікування онкохворих

 

Захід 1

Забезпечення медикаментами для лікування онкохворих

 

2022

Великомостівське КНП «ЦПМД»

Місцевий бюджет

12,0

Продовження життя

2

Завдання 3

Забезпечення медикаментами для лікування  інвалідів  дитинства

Захід 1

Забезпечення медикаментами для лікування інвалідів дитинства

2022

Великомостівське КНП «ЦПМД»

Місцевий бюджет

8,0

Надання медикаментів для  інвалідів дитинства

УСЬОГО по Програмі

         20.00

 

 

Міський  голова                                                                   Ярослав РОЙКО


ПАСПОРТ

Програми

розвитку та підтримки медичних закладів

Великомостівської міської ради на 2022 рік

1. Ініціатор розроблення програми: Великомостівська міська рада, КНП ЦПМД, КНП Великомостівська міська лікарня

2. Дата, номер і назва документа про затвердження програми:

Рішення № 575 від 22 грудня 2021 року 

3. Розробник програми: КНП ЦПМД, КНП Великомостівська міська лікарня, Великомостівська міська рада

4. Співрозробники програми: Депутати міської ради

5. Відповідальний виконавець програми: Великомостівська міська рада, КНП ЦПМД, КНП Великомостівська міська лікарня

6. Термін реалізації програми: 2022 рік.

7. Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм): Місцевий бюджет, інші бюджети

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього: 2435000.00 грн

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, передбачених в бюджеті Великомостівської міської ради на 2022 рік: 2435000.00  грн

 

       Міський голова                                                                            Ярослав РОЙКОРішення сесії №575 від 22.12.2021р. Про затвердження Програми розвитку та підтримки медичних закладів Великомостівської міської ради на 2022 рік

Рішення сесії №686 від 24.02.2022р. Про внесення змін в рішення № 575 від 22.12.2021 року «Про затвердження Програми розвитку та підтримки медичних закладів Великомостівської міської ради на 2022 рік» 

 

Рішення сесії № 699 від 24.05.2022р. Про внесення змін в рішення № 575 від 22.12.2021 року «Про затвердження Програми розвитку та підтримки медичних закладів Великомостівської міської ради на 2022 рік»

 

Рішення сесії № 800 від 1.12.2022р. Про внесення змін в Програму розвитку та підтримки медичних закладів Великомостівської міської ради на 2022 рік

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень