Пошук

Цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2022 рік

Дата: 25.02.2022 09:21
Кількість переглядів: 360

Фото без описуПРОГРАМА

 розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Великомостівської громади на 2022 рік

 

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована «Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Великомостівської громади на 2022 рік».

Програму розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Великомостівської громади на 2022 рік (далі – Програма) розроблено на виконання Указу Президента України від 19 грудня  2003 р. № 1467/2003 „Про Державну програму перетворення військ Цивільної оборони України, органів і підрозділів державної пожежної охорони в Оперативно-рятувальну службу цивільного захисту на період до 2005року” (із змінами, внесеними згідно з Указами Президента № 1270/2005 від 14.09.2005 р. та № 1810/2005 від 19.12.2005 р.); Постанов Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1999 р. № 1943 „Про стан забезпечення пожежної безпеки та заходи щодо її поліпшення” (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМУ № 83 (83-2000-п) від 21.01.2000 р., № 2030 (2030-2003-п) від 26.12.2003 р., та  № 18 (18-2015- п) від 26.01.2015 р.) та з метою забезпечення безпеки та захисту населення і територій, матеріальних і культурних цінностей та довкілля від негативних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного й природного характеру, зміцнення матеріально-технічної бази пожежно-рятувальних підрозділів, покращення протипожежного захисту підприємств, установ, організацій розташованих на території Великомостівської громади.

Необхідністю розробки Програми є потреба у вирішенні ряду накопичених роками проблемних питань, що існують у місті із забезпечення пожежної безпеки, як складової цивільного захисту та застосування необхідних заходів, реалізація яких дасть можливість суттєво зменшити  кількість пожеж і надзвичайних ситуацій.

Актуальною проблемою протипожежного захисту приватного житлового сектору міста, де щороку реєструється близько 40 % пожеж, є низький рівень технічної оснащеності пожежно-рятувального підрозділу.

Протягом  одинадцяти місяців 2021 року на території Червоноградського району виникло 355 пожеж.

З метою забезпечення безпечної роботи пожежників під час гасіння пожеж необхідно захистити життя рятувальників від небезпечних факторів пожежі таких як дим, недостатність кисню, наявність великої кількості токсичних продуктів згоряння, та висока температура. Для цього використовуються засоби індивідуального захисту органів дихання та зору (апарати на стиснутому повітрі). На сьогоднішній день в               52 ДПРП 22 ДПРЧ 4 державного пожежно – рятувального загону Головного управління ДСНС України у Львівській області немає коштів для проведення технічного обслуговування засобів індивідуального захисту, та закупівлі паливно-мастильних матеріалів, а також нового сучасного обладнання, що використовується пожежно-рятувальними підрозділами для проведення аварійно-рятувальних робіт.

Наявність комплексу зазначених проблем значною мірою підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської громади. А своєчасне та ефективне реагування на ці події неможливе без належного матеріально-технічного забезпечення підрозділу, і в першу чергу рятувальним обладнанням.

II. Визначення мети програми

Метою Програми є створення ефективних сил цивільного захисту, виконання першочергових заходів, направлених на забезпечення техногенної та пожежної безпеки, зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, пожеж та досягнення гарантованого рівня захисту населення і територій від їх наслідків.

ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; терміни виконання програми.

Реалізація завдань Програми є можливою шляхом проведення таких основних заходів:

 - проведення технічного обслуговування засобів індивідуального захисту, закупівля паливно-мастильних матеріалів, а також закупівлі пожежно-рятувально обладнання та запасних частин для покращення матеріально-технічної бази 52 ДПРП 22 ДПРЧ 4 державного пожежно – рятувального загону Головного управління ДСНС України у Львівській області з метою ефективного рятування людей під час виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій, а також їх ліквідації.

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів  місцевого бюджету.

Прогнозовані обсяги фінансування для розв'язання проблем, передбачених Програмою, наведено в додатку 2.

Обсяги фінансування Програми уточнюються під час внесення змін до бюджету Великомостівської громади на відповідний рік у межах видатків, що передбачаються для кожного головного розпорядника коштів, відповідального за виконання окремих заходів та в цілому передбачених Програмою.

IV. Перелік завдань прогами та результативні показники.

Основними завданнями для вирішення Програми є:

- забезпечення готовності органів управління, сил і засобів до дій, призначених для запобігання надзвичайним ситуаціям, а також реагування на них;

- проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

-  проведення технічного обслуговування засобів індивідуального захисту;

-закупівля паливно-мастильних матеріалів;

-  покращення матеріально-технічної бази пожежно-рятувального підрозділу.

Результатом виконання комплексу завдань, передбачених Програмою, спрямованих на розвиток цивільного захисту, забезпечення техногенної безпеки, протипожежного захисту міських об'єктів, є:

-  створення оптимальної і ефективної системи цивільного захисту;

- вдосконалення структури та забезпечення належного рівня оснащеності 52 ДПРП 22 ДПРЧ 4 державного пожежно – рятувального загону Головного управління ДСНС України у Львівській області;

- створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

-  своєчасного оперативного реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання;

- зменшення кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

- забезпечення безпечного функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, економіки.

V. Напрямки діяльності та заходи програми

Реалізація Програми відбувається у співпраці з органами служби цивільного захисту, структурних підрозділів міської ради.

VІ. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координація і контроль за виконанням Програми покладається на 4 державний пожежно – рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Львівській області та Великомостівську міську раду. 

Додаток 1

до  Програма розвитку цивільного захисту,

забезпечення техногенної та пожежної безпеки

Великомостівської громади на 2022 рік 

 

2.1. Паспорт програми

«Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Великомостівської громади на 2022 рік»

1.

Ініціатор розроблення програми

4 державний пожежно – рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Львівській області

2.

Рішення Великомостівської міської ради про затвердження програми

  № 682 від   24.02.2022 року

3.

Розробник програми

Великомостівська міська рада

 

4.

Співрозробники програми

4 державний пожежно – рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Львівській області

5.

Відповідальний виконавець програми

Великомостівська міська рада

4 державний пожежно – рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Львівській області

5.1

Головний розпорядник коштів

Великомостівська міська рада

6.

Учасники програми

4 державний пожежно – рятувальний загін Головного управління ДСНС України у Львівській області Великомостівська міська рада

7.

Термін реалізації програми

2022 рік

7.1.

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм)

 

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі:

250 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

250 тис. грн.

10.

коштів інших джерел

 

 Додаток 2

до  Програма розвитку цивільного захисту,

забезпечення техногенної та пожежної безпеки

Великомостівської громади на 2022 рік 

 

 

Ресурсне забезпечення програми

«Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної

та пожежної безпеки Великомостівської громади на 2022 рік»

 

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2022 рік

Усього витрат на виконання програми

Усього,

250 000

250 000

у тому числі

 

 

обласний бюджет

 

 

місцевий бюджет**

250 000

250 000

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування**

 

 

кошти небюджетних джерел**

 

 

                                                     Додаток 3

до  Програма розвитку цивільного захисту,

забезпечення техногенної та пожежної безпеки

Великомостівської громади на 2022 рік 

 

Перелік заходів і завдань програми

«Програма розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної

та пожежної безпеки Великомостівської громади на 2022 рік»

 

 з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування (вартість) на 2022 рік тис.грн.:

Очікуваний результат

1.

Забезпечення техногенної та пожежної безпеки Великомостівської громади

на 2022 рік

Закупівля паливно-мастильних матеріалів (Бензин А92)

2022 рік

Великомостівська міська рада

4 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Львівській області

Місцевий бюджет

150

Ефективне забезпечення техногенної та пожежної безпеки на території Великомостівської громади

Закупівля запасних частин

56

Закупівля засобів зв’язку, освітлення та ПТО  

44

 

УСЬОГО по Програмі

 

 

 

250

 

 

Міський голова                                                               Ярослав РОЙКОРішення сесії №682 від 24.02.2022р. Про затвердження Цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту Великомостівської міської ради на 2022 рік

Рішення сесії №789 від 15.11.2022р. Про  внесення змін Програми розвитку цивільного захисту, забезпечення техногенної та пожежної безпеки Великомостівської міської ради на 2022 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень