Пошук

Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Дата: 12.12.2022 11:48
Кількість переглядів: 124

Фото без описуЗміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми

Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

Для захисту населення від наслідків техногенних аварій, а також під час застосування зброї масового знищення в особливий період створено фонд захисних споруд. Разом з тим, значна кількість споруд втратила захисні властивості, потребує проведення капітального ремонту та переоснащення технічного обладнання.

На річках, які використовуються для цілей гідроенергетики, риборозведення, технічного водопостачання та рекреації, під час тривалих зимових відлиг і літньо-осінніх дощів та злив підвищуються рівні води що призводить до швидкого, часто до раптового формування дощових паводків, а для середніх і великих річок у межах області характерні весняні повені і дощові паводки.

Під час проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій особливого значення набуває наявність матеріальних резервів. Це дозволяє аварійно-рятувальним силам своєчасно виконувати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню.

Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

З метою забезпечення захисту життя і здоров'я громадян, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та інформування населення.

Функціонування консультаційних пунктів підвищить ефективність навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, виховання у дітей

належного ставлення до питань пожежної безпеки, зменшення травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях.

На території громади здійснює виробничу діяльність потенційно- небезпечних об’єктів, які створюють загрозу для працюючого персоналу, населення і довкілля при виникненні на них надзвичайних ситуацій.

Внаслідок аварій на вибухонебезпечних та пожежонебезпечних об’єктах району можуть утворюватися локальні пожежі і руйнування.

В громаді розвинута мережа автомобільних доріг. На автошляхах громади можуть виникнути аварії та катастрофи автомобільного транспорту з великою кількістю постраждалих та можливого припиненням руху транспорту від 3 до 24 годин.

На території громади розташовані об’єкти, які в своїй діяльності використовують хімічно небезпечні речовини. На цих об’єктах можливі аварії з викидом (витоком) хімічно небезпечних речовин, які становлять загрозу життю та здоров’ю населення громади

Під час проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків стихії на перше місце вийшло питання наявності, оперативного використання та своєчасного поновлення матеріальних резервів на всіх рівнях.

Для забезпечення органів місцевого самоврядування та юридичних осіб необхідною технічною документацією для проведення будівельних (відбудовчих) аварійно-рятувальних робіт під час ліквідації надзвичайних ситуацій та в особливий період, для збереження культурної спадщини, на випадок втрати або псування оригіналу документа, а також для організації виробництва, експлуатації та ремонту продукції господарського призначення, передбачається створення страхового фонду документації.

Щороку на території громади виникають пожежі на яких гинуть люди, а самі пожежі задають значних матеріальних збитків.

Незадовільний стан справ з пожежами та їх наслідками свідчить про необхідність розв'язання проблеми охорони життя людей, національного багатства і навколишнього природного середовища, що потребує посилення протипожежного захисту об'єктів та населених пунктів.

Велику стурбованість викликає виконання приписів щодо виконання вимог законодавства у сфері пожежної та техногенної безпеки на об’єктах з масовим перебуванням людей та інших об’єктах промислово виробничого комплексу розташованих на території громади.

На виконання Кодексу цивільного захисту України та ПКМ України від 17.07.2013 року № 564 “Про затвердження Порядку функціонування добровільної пожежної охорони” в громаді створено (та продовжується їх створення) підрозділи місцевої та добровільної пожежної охорони, проте для ефективного виконання, особовим складом підрозділів місцевої пожежної охорони та членами добровільних пожежних дружин, завдань визначених для них відповідними Положеннями, необхідно забезпечити їх необхідним матеріально-технічним оснащенням, первинними засобами пожежогасіння, та пристосований інвентар для цілей пожежогасіння.

Слід зазначити, що своєчасне оперативне реагування на пожежі та інші надзвичайні ситуації, що дає змогу уникнути людських жертв та значних матеріальних збитків, залежить від наявності необхідної кількості та справності джерел протипожежного водопостачання.

Відсутність джерел протипожежного водопостачання в населених пунктах та на об'єктах призводить до того, що значна кількість пожеж ліквідується із залученням додаткових сил та засобів. Це збільшує масштаби пожеж, час та фінансові витрати на їх ліквідацію.

Мета програми

Програма розроблена у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України, Закону України Про місцеве самоврядування в Україні", Указу Президента України від 25 вересня 2017 року № 283/2017 „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 вересня 2017 року „Про Концепцію реформування та подальшого розвитку системи управління державою в умовах надзвичайного стану і в особливий період”, постанов Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 „Про Порядок створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків”, від 27 вересня 2017 року № 733 „Про затвердження Положення про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та зв'язку у сфері цивільного захисту”, від 19 серпня 2002 р. №1200 «Про забезпечення населення і працівників формувань та спеціалізованих служб цивільного захисту засобами індивідуального захисту, приладами радіаційної та хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного контролю», Комплексної програми “Безпечна Львівщина” на 2021-2025 роки, затвердженої рішенням IV чергової сесії VIII-го скликання Львівської обласної ради від 16 березня 2021 року № 84 “Про затвердження Комплексної програми “Безпечна Львівщина” на 2021-2025 роки  та “План заходів щодо створення та функціонування пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої та добровільної пожежної охорони в територіальних громадах Львівської області на 2021 — 2022 роки”.

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі – надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

Основною метою програми є:

 • поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації наслідків забруднення територій;
 • своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;
 • створення матеріальних резервів у кількості, необхідній для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • запобігання загибелі людей на водних об'єктах, покращення функціонування аварійно-рятувальних підрозділів на водних об'єктах;
 • організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;
 • використання систем зв’язку, радіопроводового, телевізійного оповіщення, радіотрансляційних мереж та інших технічних засобів передавання інформації;
 • забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж;
 • створення умов щодо зменшення випадків прогнозованих підтоплень територій та руйнувань внаслідок зсувних процесів;
 • посилення пожежної безпеки в населених пунктах громади, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням;
 • створення, оснащення та оптимальна дислокація підрозділів місцевої пожежної охорони населених пунктів у сільській місцевості, розроблення нормативно-правового, інженерно-технічного і методичного забезпечення зазначених підрозділів щодо їх діяльності з питань запобігання та ліквідації наслідків пожеж у сільській місцевості;
 • приведення в готовність систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в населених пунктах.

Шляхи і способи розв’язання проблеми

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

Для розв'язання проблеми забезпечення пожежної безпеки об'єктів та населених пунктів на території Великомостівської міської ради необхідно врегулювати питання щодо:

 • утворення та розвитку єдиної системи забезпечення пожежної безпеки як однієї із складових національної безпеки;
 • об'єднання можливостей органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (у тому числі громадських);
 • забезпечення державного нагляду за станом пожежної безпеки об'єктів та населених пунктів для своєчасної протидії пожежам та зменшення негативних наслідків від них;
 • розроблення організаційно-правових заходів діяльності щодо забезпечення пожежної безпеки структур та відомств відповідних міністерств, інших органів місцевого самоврядування;
 • удосконалення та підвищення ефективності роботи суб'єктів системи забезпечення пожежної безпеки;
 • ефективного розв'язання завдань із забезпечення протипожежного захисту громади та оперативного реагування на стан з пожежами;
 • сприяння більш гнучкому та оперативному впливу на стан організації роботи щодо фінансування служби, вишукування нових джерел надходження коштів для розвитку матеріально-технічної бази місцевих підрозділів пожежної охорони.

Обсяги та джерела фінансування Програми

Фінансування завдань і заходів Програми здійснюється за рахунок  міського бюджету, інших не заборонених законом джерел.

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету на відповідний рік.

Завдання і напрямки Програми

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

 • створення матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
 • запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
 • організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;
 • утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням;
 • удосконалення системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту;
 • організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;
 • забезпечення пожежної безпеки;
 • заходи щодо запобігання та ліквідації пожеж в природних екосистемах (місцях залягання торфу);
 • заходи щодо запобігання та ліквідації снігових заметів;
 • популяризація та розвиток добровільних пожежних команд.

Очікувані результати, ефективність Програми

Виконання Програми дасть змогу:

 • забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій від надзвичайних ситуацій;
 • знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;
 • оновлювати, поповнювати матеріальні цінності матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
 • забезпечити функціонування дієвої системи запобігання загибелі людей на водних об’єктах;
 • підвищити обізнаність населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;
 • забезпечити здійснення комплексних заходів щодо підтримання в постійній готовності системи централізованого оповіщення населення;
 • своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного складу органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення чи виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;
 • підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;
 • підвищити рівень оперативного реагування на надзвичайні ситуації, удосконалити систему управління силами та засобами аварійних формувань;
 • запобігти розвитку небезпечних геологічних процесів та їх наслідків, мінімізувати можливі збитки від шкідливої дії вод;
 • забезпечити укомплектування аварійно-рятувальних служб необхідним обладнанням;
 • своєчасно забезпечити служби з ліквідації наслідків аварій та катастроф документацією, необхідною для проведення відбудовчих робіт на об’єктах, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки громади, об’єктах систем життєзабезпечення населення, потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах історичної і культурної спадщини, розташованих на території громади;
 • обстежити території і об'єкти імовірного забруднення вибухонебезпечними предметами часів минулих війн та внаслідок військової діяльності, які на даний час передано органам місцевого самоврядування;
 • забезпечити утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту;
 • знизити ризики виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;
 • забезпечити безпечне функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;
 • зменшити на об'єктах та в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;
 • своєчасного виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей та підрозділів пожежної охорони, видалення продуктів горіння за допомогою систем протипожежної автоматики;
 • в мінімальний час прибуття пожежних підрозділів до місця імовірної пожежі за рахунок оптимальної дислокації пожежних підрозділів в селищі та сільській місцевості;
 • забезпечити наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;
 • забезпечити своєчасне оперативне реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів, внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ, інших інженерних споруд водопостачання.

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію між виконавцями Програми здійснює виконавчий комітет.


Рішення сесії №684 від 24.02.2022р. Про затвердження програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №796 від 1.12.2022р. Про внесення змін в додаток 1,2,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №805 від 1.12.2022р. Про внесення змін в додаток 1,2,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №910 від 22.03.2023р. Про внесення змін в додаток 1,2,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №965 від 06.06.2023р. Про внесення змін в додаток 1,2,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №1059 від 15.08.2023р. Про внесення змін в додаток 1,2,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №1089 від 03.10.2023р. Про внесення змін в додаток 1,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №1151 від 09.11.2023р. Про внесення змін в додаток 1,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки

Рішення сесії №1198 від 22.12.2023р. Про внесення змін в додаток 1,2,3 програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Великомостівської міської ради на 2022-2026 роки


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень