Пошук

Програма з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2023 рік

Дата: 12.12.2022 15:59
Кількість переглядів: 245

Фото без опису1. Загальні положення

        Культурна спадщина населених пунктів Великомостівської громади є невід’ємною частиною культурного надбання України, а відтак світового культурного надбання. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 №878 місто Великі Мости занесене до Переліку історичних населених місць України, тому питання дотримання пам’яткоохоронного законодавства особливо актуальне.

         На території Великомостівської міської ради наявні 12  об’єктів культурної спадщини в яких є наявні охоронні номери з них:

 • об'єктів історії – 4;
 • об'єктів архітектури – 7;
 • об'єктів монументального мистецтва – 1.

         Крім того, на обліку знаходиться 32 нововиявлені об’єкти, на які необхідно виготовити облікову документацію з них: 13 об’єктів археології, 4 об’єкти історії, 3 об’єкти монументального мистецтва, 10 об’єктів архітектури, 1 об’єкт містобудування та 1 об’єкт природи.

         Міська цільова програма з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини на території Великомостівської міської ради на 2023 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», інших нормативних актів, спрямована на забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у пам’яткоохоронній сфері, збереження існуючих пам’яток культурної спадщини громади та виготовлення їх охоронної документації, а також взяття на облік нововиявлених.

У цій Програмі наведені терміни вживаються у такому значенні:

 • історичне населене місце - населене місце, яке зберегло повністю або частково історичний ареал і занесене до Списку історичних населених місць України;
 • пам’ятка культурної спадщини (далі - пам’ятка) - об’єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, або об’єкт культурної спадщини, який взято на державний облік відповідно до законодавства, що діяло до набрання чинності Закону України «Про охорону культурної спадщини», до вирішення питання про включення (невключення) об’єкта культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
 • охорона культурної спадщини - система правових, організаційних, фінансових, матеріально-технічних, містобудівних, інформаційних та інших заходів з обліку (виявлення, наукове вивчення, класифікація, державна реєстрація), запобігання руйнуванню або заподіянню шкоди, забезпечення захисту, збереження, утримання, відповідного використання, консервації, реставрації, ремонту, реабілітації, пристосування та музеєфікації об'єктів культурної спадщини;
 • щойно виявлений об'єкт культурної спадщини - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Переліку об'єктів культурної спадщини відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини»;
 • облікова документація - документація, що формується в порядку обліку об’єктів культурної спадщини та містить дані щодо цінності об’єкта культурної спадщини, характерних властивостей, що становлять його історико-культурну цінність (предмет охорони об’єкта культурної спадщини), етапів розвитку, просторових, функціональних характеристик, стану збереження, а також дані проведених досліджень.
 1. 2. Мета й основні завдання Програми

Основна мета Програми – реалізація державної політики у сфері охорони культурної спадщини, забезпечення належного рівня охорони, розвитку й збереження історико-культурного середовища м. Великі Мости,  а також пам’яток культурної спадщини населених пунктів громади шляхом раціонального використання культурної спадщини, здійснення дієвого контролю за дотриманням вимог чинного законодавства України у сфері охорони нерухомих об’єктів культурної спадщини.

Основні завдання Програми:

 • організація робіт з благоустрою та ремонту пам’яток, об’єктів культурної спадщини;
 • укладання охоронних договорів на пам’ятки та об’єкти культурної спадщини з користувачами (власниками) і балансоутримувачами;
 • виготовлення облікової документації на нововиявлені об’єкти культурної спадщини;
 • сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації та використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини;
 • забезпечення повноти й доступності інформації про пам’ятки та об’єкти культурної спадщини населених пунктів громади;
 • залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони культурної спадщини;
 • забезпечення безперервного моніторингу стану збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини;
 • розробка системи заходів з інформування населення щодо важливості збереження об’єктів культурної спадщини в цілому, і донесення конкретної інформації до користувачів (власників) і балансоутримувачів пам’яток та об’єктів культурної спадщини.
 1. 3. Строк та етапи виконання програми

         Строки виконання Програми з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини на території Великомостівської міської ради на 2023 рік 01 січня – 31 грудня 2023 року.

4. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів, визначених в додатку 1 до Програми, здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у міському бюджеті на відповідний бюджетний рік, і за рахунок інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України. Протягом року обсяг фінансування Програми може змінюватися відповідно до  рішень міської ради про внесення змін до міського  бюджету. Великомостівська міська рада Львівської області проводить перерахунок коштів по даній Програмі згідно укладеної угоди та акту виконаних робіт.

5. Організація управління й контролю за ходом реалізації Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів, наведені у додатку 1.  Відділ архітектури та просторового планування Великомостівської міської ради Львівської області здійснює координацію  передбачених Програмою заходів та  подає узагальнену інформацію про хід виконання Програми постійній комісії Великомостівської міської ради з питань земельних відносин, планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток історичного середовища, яка здійснює контроль за ходом її виконання.

Виконавець Програми несе відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів,  а також забезпечує цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього терміну реалізації завдань Програми у межах визначених бюджетних призначень.

6. Очікувані результати виконання Програми

Програма спрямовується на забезпечення умов реалізації нормативно-правових актів України в галузі охорони культурної спадщини з урахуванням розвитку громади, збільшення й ефективного залучення до сфери охорони ресурсів інтелектуального та економічного потенціалу громади.

           Реалізація Програми дозволить вирішити такі завдання:

 • вивчення, аналіз, облік і збереження культурної спадщини, що є необхідною та важливою умовою планування розвитку територіальної громади;
 • завершення паспортизації об’єктів культурної спадщини  та виготовлення правочинних документів (охоронних договорів, інвентаризація земель пам’яток культурної спадщини) на пам’ятки місцевого значення, які розташовані на території Великомостівської міської ради;
 • створення умов для поліпшення туристичної привабливості міста;
 • сприяння залученню інвестицій у діяльність щодо збереження, реставрації та використання пам’яток та об’єктів культурної спадщини;
 • забезпечення повноти й доступності інформації про пам’ятки та об’єкти культурної спадщини міста;
 • залучення громадськості до процесів управління й контролю в галузі охорони культурної спадщини;
 • забезпечення безперервного моніторингу стану збереження пам’яток та об’єктів культурної спадщини;
 • розробка системи заходів з інформування населення щодо важливості збереження об’єктів культурної спадщини в цілому, і донесення конкретної інформації до користувачів (власників) і балансоутримувачів пам’яток та об’єктів культурної спадщини.

Виконання Програми повинно дати поштовх позитивним зрушенням у сфері охорони культурної спадщини. Це стосується передусім усвідомлення суспільством необхідності збереження пам’яток для нинішнього та майбутніх поколінь, як важливого чинника патріотичного виховання громадян, розвитку національної свідомості українського народу.

 

       Міський голова                                                                            Ярослав РОЙКО


Рішення сесії №814 від 1.12.2022р. Про затвердження Програми з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2023 рік

Рішення сесії №907 від 22.03.2023р. Про внесення змін в Програму з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2023 рік

Рішення сесії №1156 від 09.11.2023р. Про внесення змін в Програму з охорони та збереження пам’яток культурної спадщини на території Великомостівської міської ради Львівської області на 2023

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень