Пошук

Програма розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради на 2023 рік

Дата: 12.12.2022 16:12
Кількість переглядів: 141

Фото без описуПередумови розроблення Програми

Фізична культура і спорт  є складовою  частиною культури, пов’язаною з системою фізичного виховання, організації спорту, виховного процесу дітей та  підлітків, учнівської молоді, що відіграє важливу роль у зміцненні  здоров’я, підвищенні фізичних і функціональних можливостей організму людини, забезпеченні здорового дозвілля,  збереженні тривалості  активного життя  дорослого населення.

Реалізація державної політики протягом останніх років обумовлює розширення заходів для позитивних змін у сфері фізичної культури і спорту.

Зокрема, утворення ефективної системи проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів серед всіх верств населення. Щорічно проводити  комплексні та багатоступеневі спортивні заходи, змагання  міських та обласних рівнів серед всіх верств та груп населення.

Необхідно створювати приватні структури, спортивні споруди та фізкультурно-оздоровчі об’єкти для активного відпочинку та дозвілля і активізації самодіяльного масового спорту, основу якого становлять різноманітні фізкультурно-оздоровчі та спортивні секції.

Проте, досягнутий рівень розвитку фізичної культури і спорту не забезпечує оптимальної рухової активності мешканців впродовж усього життя, поліпшення стану здоров’я, профілактики захворювань та фізичної реабілітації. До занять масовою фізичною культурою і спортом залучено низьку кількість населення від загальної кількості мешканців.

Фізична пасивність характерна для більшості працездатного та похилого віку. Особливе занепокоєння викликає стан здоров’я дітей та підлітків, більшість з яких  мають відхилення у фізичному розвитку.

Не задовольняється потреба дітей, учнівської молоді в руховій активності. Як наслідок, збільшується чисельність підготовчих та спеціальних медичних груп в навчальних закладах міста.

Недостатньо ведеться робота щодо створення належних умов для занять масовою фізичною культурою і спортом за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку населення.

Через відсутність стабільних джерел фінансування не відповідає сучасним вимогам рівень матеріально-технічного забезпечення закладів, спортивних споруд і фізкультурно-спортивних об’єктів. Більшість із них потребують проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва нових сучасних спортивних споруд, багатофункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту з штучним покриттям,  майданчиків з тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки  для потреб масової фізичної культури та спорту вищих досягнень.

Звідси виникає гостра потреба у визначенні концептуальних підходів та   пріоритетних напрямів фізичного виховання, фізичної культури і спорту, які б забезпечували ефективне функціонування галузі в сучасних умовах.                           

І. Мета Програми

Мета Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради (далі Програма) полягає у створенні необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для:

 • розвитку фізичної культури і спорту та масового спорту;
 • зміцнення здоров’я населення, задоволення його потреб у руховій активності, досягнення високого рівня працездатності та довголіття населення засобами фізичної культури і спорту;
 • залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення, на підприємствах, у навчально-виховних та учбових закладах всіх організаційно-правових форм та форм власності;
 • максимальної реалізації здібностей обдарованої молоді у дитячо-юнацькому, резервному спорті, спорті вищих досягнень.

IІ. Основні завдання Програми

Основні завдання Програми:

 • формування у населення традицій та мотивації щодо фізичного виховання і спорту для всіх, як важливих чинників забезпечення здорового способу життя;
 • удосконалення системи дитячо-юнацького спорту;
 • підвищення якості відбору обдарованих осіб до системи резервного спорту, створення умов для розвитку індивідуальних здібностей спортсменів на етапах багаторічної підготовки;
 • удосконалення системи  підготовки спортсменів-розрядників;
 • сприяння поширенню клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;
 • удосконалення форм і методів залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом, проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку населення, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів;
 • забезпечення проведення поточних і капітальних ремонтів, реконструкції та будівництва нових сучасних спортивних споруд (фізкультурно-спортивних об’єктів), багатофункціональних спортивних майданчиків для ігрових видів спорту з штучним покриттям, майданчиків з тренажерним обладнанням для загальної фізичної підготовки  для потреб масової фізичної культури та спорту вищих досягнень;
 • підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, медичного та інформаційного забезпечення.

ІІІ. Напрямки виконання Програми

          Виконання Програми здійснюється за такими напрямками:

 1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота
 • фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота у навчальних закладах;
 • спорт для всіх верств населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку;
 • фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері;
 • фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів.
 1. Розвиток  пріоритетних видів спорту
 • дитячий, дитячо-юнацький  та резервний спорт;
 • спорт для різних верст населення;
 • спорт ветеранів.
 1. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту
 • кадрове забезпечення;
 • матеріально-технічне забезпечення;
 • фінансове забезпечення;
 • медичне забезпечення;
 • інформаційно-пропагандистське забезпечення.

ІV.  Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які щороку передбачаються у  міському бюджеті для реалізації заходів Програми,  а  також за рахунок інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

Обсяги фінансування Програми уточнюються щороку під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах видатків, передбачених розпорядникам бюджетних коштів, відповідальним за виконання завдань і заходів Програми.

Прогнозні обсяги та джерела фінансування  Програми

Джерела фінансування      (тис.грн)

Обсяг коштів на виконання Програми

2023

Орієнтовний обсяг фінансування усього

136 750

місцевий бюджет

136 750

інші джерела

 

V. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть можливість:

 • збільшити кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;
 • удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у районних та  обласних змаганнях  у складі збірних команд Великомостівської міської ради;
 • підвищити рівень забезпечення населення сучасними спортивними спорудами (фізкультурно-спортивними об’єктами), покращити стан існуючої матеріально-технічної забезпеченості галузі;
 • створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;
 • запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;
 • збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залученням позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних спортивних споруд, фізкультурно-оздоровчих об’єктів для розвитку масової фізичної культури,  дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень.

 

Розподіл бюджетних асигнувань

Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради

І. Фінансова підтримка по реалізації державних програм

1. Перевезення команд Великомостівської міської ради для участі в XXХІ спортивних  ігор Львівщини, XV  обласних ігор ветеранів спорту та VIII змагань серед людей з інвалідністю, змаганнях Львівської територіальної організації ВФСТ «Колос», обласній спартакіаді школярів, в регіональних турнірах – 45 000 грн.

2. Харчування команд Великомостівської міської ради для участі в XXХІ спортивних  ігор Львівщини, XV  обласних ігор ветеранів спорту та VIII змагань серед людей з інвалідністю, змаганнях Львівської територіальної організації ВФСТ «Колос», обласній спартакіаді школярів, в регіональних турнірах-  47 000 грн.

З розрахунку

2.1. Змагання на рівні ТГ – 60 грн.

2.2. Районні змагання – 80 грн.

2.3. Обласні змагання – 100 грн.

2.4. Всеукраїнські змагання – 120 грн.        

3. Придбання спортивного інвентарю та нагородної атрибутики для команд  Великомостівської міської ради, для проведення турнірів і змагань – 16510 грн.

3.1. Медалі 100 штук (40 грн 1 шт) – 4000 грн

3.2. Кубки 10 шт (320 грн.) – 3200 грн

3..3 Статуетки 10 шт (130 грн) – 1300 грн

3.4. Футбольні м’ячі 9 шт (890 грн) – 8010 грн

4. Проведення навчально-тренувальних зборів (проїзд, харчування, проживання) –   28 240 грн.

4.1. Харчування – 120 грн.

РАЗОМ: 136 750 грн

 

Міський голова                                                                   Ярослав РОЙКО


Рішення сесії №815 від 1.12.2022р. Про затвердження Комплексної Програми розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради на 2023 рік

Рішення сесії №955 від 06.06.2023р. Про внесення змін в Комплексну Програму розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради на 2023 рік

Рішення сесії №1153 від 09.11.2023р. Про внесення змін в Комплексну Програму розвитку фізичної культури і спорту Великомостівської міської ради на 2023 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень