Пошук

Програма розвитку закладів культури на 2023 рік

Дата: 13.12.2022 10:22
Кількість переглядів: 756

Фото без описуІ. Склад проблеми та обґрунтування її розв’язання шляхом

розроблення і виконання Програми

Програма розвитку закладів культури (далі – Програма) розроблена відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 лютого 2016 року № 119 – р «Про схвалення довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ» у напрямку Довгострокової стратегії розвитку української культури – стратегії реформ.

Сфера культури є найчутливішим показником реалізації прав людини, зокрема таких, як право на ідентичність, національну пам’ять, почуття власної гідності та соціальної злагоди. Саме культура, що заохочує до найрізноманітніших форм творчого самовираження і водночас вивчення та оновлення традицій, сприяє розвитку економіки, інноваційної політики та активної участі громадськості в побудові сучасної та демократичної держави.

Доступність культурних надбань і культурних ресурсів є важливою передумовою соціального та духовного розвитку, творчої реалізації особистості. Зокрема, йдеться про доступність нових технологій та сучасних форм культурного самовираження незалежно від місця проживання, статусу, приналежності до певної соціальної чи етнічної групи; майнового статусу, походження, статі.

Аналіз соціокультурної ситуації на території Великомостівської міської ради  (далі – Великомостівська міська рада)  свідчить про необхідність збереження мережі установ культури, забезпечення підтримки діяльності аматорських колективів ТГ в існуючих економічних умовах.

Для розв’язання проблем, пов’язаних з розвитком культури, необхідна регіональна підтримка та комплексний підхід до координації діяльності закладів культури, взаємодія з органом місцевого самоврядування та міжгалузева координація.

Разом з тим, є необхідним регіональне регулювання та фінансова підтримка закладів культури, які є основними центрами розвитку культури на території  Великомостівської міської ради.

У рамках Програми планується поступове вирішення таких питань:

проведення капітальних ремонтів будинків культури та сільських клубних закладів;

заміна, придбання та відновлення матеріально-технічної бази закладів культури;

комплектування, збереження, передплата періодичних видань та оновлення читацьких ком’ютерних місць бібліотек Великомостівської міської ради;

створення сприятливих умов для проведення гастрольної діяльності колективів;

Вищезазначені питання можливо вирішити завдяки послідовному спрямуванню коштів на створення сприятливих умов з метою проведення іміджевих для   Великомостівської міської ради культурно-мистецьких заходів обласного  рівня.

Реалізація Програми дозволить досягти розв’язання проблем, що накопичились у сфері культури, вона покликана закласти надійне підґрунтя сталого інноваційно-культурного розвитку Великомостівської міської ради.

II. Мета Програми

Основною метою Програми є створення умов для сприяння творчій активності громадян і умов формування в Україні громадянського суспільства, економічних, соціальних і культурних прав громадян, засвоєння та використання новітніх знань та технологій, збереження безцінної культурно-духовної спадщини, задоволення інтелектуальних та духовних потреб населення, а також сприяння якісній професійній освіті талановитої мистецької молоді, підтримка аматорських творчих колективів з обміну мистецькими здобутками, реалізація освітніх культурно-мистецьких заходів для дітей та молоді, створення сучасних центрів культури на базі закладів культури.

III. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми:

Основними шляхами та засобами розв’язання проблеми є:

забезпечення збереження мережі закладів культури, поліпшення умов її функціонування;

зміцнення та збереження наявної матеріально-технічної бази закладів культури;

упровадження ефективних форм, методів і засобів культурно-мистецької діяльності з урахуванням автентичності національних традицій, економічних факторів;

визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підготовка нового покоління спеціалістів, підвищення рівня їх професійності;

поліпшення стану збереження історико-культурної спадщини;

сприяння гастрольній діяльності закладів культури ТГ;

проведення капітальних ремонтів  будівель закладів культури;

участь у обласних та місцевих  конкурсах, фестивалях, семінарах;

підтримка заходів з популяризації Петриківського розпису.

IV. Строки та етапи виконання Програми

Початок дії Програми: 2023 рік, закінчення: 2023 рік.

V. Перелік завдань і заходів Програми

Основними завданнями Програми є:

забезпечення капітальних вкладень у заклади культури Великомостівської міської ради Львівської області  для їх функціональної спроможності;

надання фінансової підтримки колективам місцевих закладів культури, збереження культурної спадщини Великомостівської міської ради Львівської області;

підвищення рівня нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, інформаційного забезпечення галузі.

Перелік завдань і заходів Програми наведено у додатку 1.

VI. Ресурсне забезпечення Програми

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюється відповідно до Бюджетного кодексу України за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

VII. Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Замовник Програми: виконавчий комітет Великомостівської міської ради.

Відповідальні за виконання: Великомостівська міська рада, відділ  освіти, культури та туризму виконавчого комітету Великомостівської міської ради, та заклади культури Великомостівської міської ради  територіального устрою.

VIII. Очікувані кінцеві результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу протягом 2023 року :

здійснювати регулювання фінансової підтримки закладів культури, які є основними центрами розвитку культури Великомостівської міської ради;

розширити доступ до історико-культурних цінностей Великомостівської міської ради;

підняти рівень культурного обслуговування населення;

активізувати участь Великомостівської міської ради в обласних культурних проектах, культурно-інформаційному обміні з іншими територіальними громадами області;

забезпечити подальший розвиток аматорського мистецтва, втілення нових мистецьких проектів;

вдосконалити бібліотечну справу та розвиток читання шляхом технічного та програмного формування бази та мережевого доступу для читачів  Великомостівської міської ради, здійснювати інформаційну підтримку бібліотечних фондів, популяризувати літературні видання та новітні твори;

задовольняти творчі потреби громадян, їх естетичне виховання, розвиток, збагачення духовного потенціалу через проведення масових, концертних і культурологічних заходів Великомостівської міської ради.

 

Міський голова                                                                 Ярослав РОЙКО


Рішення сесії №818 від 1.12.2022р. Про затвердження Програми розвитку закладів культури на 2023 рік

Рішення сесії №897 від 22.03.2023р. Про внесення змін в Програми розвитку закладів культури на 2023 рік

Рішення сесії №960 від 06.06.2023р. Про внесення змін в Програми розвитку закладів культури на 2023 рік

Рішення сесії №1087 від 03.10.2023р. Про внесення змін в Програми розвитку закладів культури на 2023 рік

Рішення сесії №1158 від 09.11.2023р. Про внесення змін в Програму розвитку закладів культури на 2023 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень