Пошук

Програма соціального захисту населення на 2023 рік

Дата: 13.12.2022 11:52
Кількість переглядів: 964

Фото без опису1. Загальна характеристика

Програма соціального захисту населення , яке проживає на території Великомостівської міської ради (ТГ), є програмою соціального захисту та підтримки визначених верств населення на 2023 рік.

Програма спрямована на забезпечення реалізації Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”,  “Про соціальні послуги”, “Про охорону дитинства”, “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, “Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію інвалідів в Україні”, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України “Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин” інших законодавчих документів.

 2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма

Упродовж останніх років одним із першочергових завдань держави та  органів місцевого самоврядування є розвиток системи соціального захисту та соціального обслуговування громадян, які гостро потребують матеріальної допомоги. У першу чергу негативні наслідки економічних проблем відчувають незахищені верстви населення. Зокрема, при реалізації даної Програми допомогою можуть скористатися батьки (інші законні представники) дітей з інвалідністю, дітей у яких відбулося погіршення стану здоров’я; постраждалі в наслідок аварії на ЧАЕС; сім’ї загиблих або безвісти зниклих учасників бойових дій (АТО/ООС), Бійців-добровольців, а також військовозобов’язаних, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом, які загинули після 24.02.2022 року під час виконання бойового завдання; учасники бойових дій (АТО/ООС), Бійці-добровольці, військовозобов’язаним, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та брали або беруть безпосередньо участь в районах ведення бойових дій (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з 24.02.2022р. та по теперішній час); вдови ветеранів УПА, вдови політв’язнів УПА; громадяни, які опинилися у безвихідному матеріальному становищі, в екстремальних обставинах, спричинених пожежею, повінню, іншими стихійними явищами, різким погіршенням стану здоров’я, яке потребує значних фінансових витрат; громадяни, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій.

 3. Мета Програми

Сприяння вирішенню матеріально-побутових, медичних та соціальних проблем, створення умов для ефективного соціального захисту окремих верств населення  Великомостівської міської ради.

4. Перелік заходів та результативність показників Програми

Програма виконується шляхом реалізації заходів:

4.1.   Надання грошової допомоги громадянам, які виховують дітей, хворих на ДЦП  та дітей з інвалідністю з дитинства, дітей у яких відбулося погіршення стану здоров’я та громадянам, у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат, особам, які  опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях

Реалізується шляхом покриття частини витрат на лікування, підтримку дітей, хворих на ДЦП та дітей з інвалідністю з дитинства, дітям у яких відбулося погіршення стану здоров’я та надання одноразової грошової допомоги для покриття  частини витрат, пов’язаних з погіршенням здоров’я та самопочуття громадянина(операція, реабілітація та ін.) та часткового покриття витрат на відшкодування шкоди майну, завданого в результаті екстремальної ситуації.

4.2.  Одноразова грошова допомога вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА.

Реалізується шляхом одноразової грошової допомоги вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА до 14 жовтня.

4.3. Грошова допомога особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги особам, які постраждали в наслідок аварії на ЧАЕС у відповідності до категорії.

4.4.  Грошова допомога військовозобов’язаному або одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який отримав поранення за ступенем тяжкості (тяжкі, середні, легкі) під час ведення бойових дій (несення військової служби) в Україні.

Реалізується шляхом надання грошової допомоги військовозобов’язаному або одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який отримав поранення за ступенем тяжкості (тяжкі, середні, легкі) під час ведення бойових дій (несення військової служби) в Україні.

4.5. Одноразова грошова допомога одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який зник безвісти за особливих обставин під час ведення бойових дій (несення військової служби) в Україні.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який зник безвісти за особливих обставин під час ведення бойових дій (несення військової служби) в Україні.

4.6. Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані.

4.7. Одноразова грошова допомога громадянам, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги для часткового покриття  витрат на поховання.

4.8. Пільги з послуг зв’язку.

    Право на пільгу з послуг зв’язку мають громадяни, яким передбачено дана пільга відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",  "Про охорону дитинства".

   Порядок надання пільги надається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги».

          Період компенсації 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

4.9. Відшкодування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Компенсація за догляд призначається фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг (далі - фізична особа, яка надає соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки (далі - соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є: особами з інвалідністю I групи; дітьми з інвалідністю; громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 9, ст. 306).

4.10. Одноразова грошова допомога  виплачується:

 учасникам бойових дій (АТО/ООС), Бійцям-добровольцям,

військовозобов’язаним, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та брали або беруть безпосередньо участь в районах ведення бойових дій (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з 24.02.2022р. та по теперішній час).

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги

 учасникам бойових дій (АТО/ООС), Бійцям-добровольцям,

військовозобов’язаним, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та брали або беруть безпосередньо участь в районах ведення бойових дій (забезпеченні здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з 24.02.2022р. та по теперішній час), які зареєстровані, а також які проживають без реєстрації не менше 5 років на території Великомостівської міської ради або їхнім близьким родичам. Особи, які отримували кошти в попередньому звітному році компенсації не отримують.

4.11. Одноразова грошова допомога сім’ям учасників бойових дій (АТО/ООС), Бійців-добровольців, а також військовозобов’язаних, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом, які загинули після 24.02.2022 року під час виконання бойового завдання.

Реалізується шляхом надання одноразової грошової допомоги близьким родичам учасників бойових дій (АТО/ООС), Бійців-добровольців, а також військовозобов’язаних, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом, які були зареєстровані , а також що проживали без реєстрації не менше 5 років на території Великомостівської міської ради, які загинули після 24.02.2022 року під час виконання бойового завдання. Особи, які отримували кошти в попередньому звітному році компенсації не отримують.

4.12. Видатки на поховання учасників бойових дій внаслідок війни:

 • Доставка предметів похоронної незалежності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого);
 • Надання транспортних послуг  (один авто катафалк та один автобус супроводження);
 • Перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу, місця поховання;
 • Організація поховання і проведення ритуалу;
 • Придбання труни та аксесуарів;
 • Придбання вінка похоронного з траурною стрічкою (з надписом чи без нього);
 • Копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування надмогильного напису;
 • Надання урни.

5.  Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

Джерелом фінансування заходів Програми є бюджетні кошти Великомостівської міської ради,  затверджені рішенням сесії на відповідний рік.

Фінансування заходів Програми в межах затверджених видатків здійснюється головними розпорядниками коштів.

 6. Порядок реалізації заходів Програми

6.1.   Надання грошової допомоги громадянам, які виховують дітей, хворих на ДЦП  та дітей з інвалідністю з дитинства, дітям у яких відбулося погіршення стану здоров’я та  громадянам у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат, особам, які  опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях 

Кошти виділяються при умові подання наступних документів:

  • заява;
  • паспорта (копія);
  • ідентифікаційного коду (копія);
  • довідки про склад сім’ї;
  • акт обстеження житлово-побутових умов;
  • довідки про  доходи членів сім’ї (за 6 місяців на момент звернення);
  • довідка про стан здоров’я громадянина, якому надається допомога довідку медичної установи про інвалідність та/або потребу в лікуванні;
  • документ, що підтверджує безвихідне матеріальне становище;
  • документів, які підтверджують факт, що особа опинилася в екстремальній ситуації внаслідок стихійного лиха, непереборної сили, надзвичайних ситуацій, та її майну завдано шкоди;
  • акт постійної комісії ТЕБ та НС  Великомостівської міської ради про фіксацію завдання шкоди майну, внаслідок екстремальної ситуації, стихійного лиха, непереборної сили, надзвичайних ситуацій;
  • інші документи які будуть необхідні для встановлення права на одержання даної допомоги.
  • виписка з банківського рахунку.

Розмір допомоги для громадян, які виховують дітей, хворих на ДЦП  та дітей з інвалідністю з дитинства, дітям у яких відбулося погіршення стану здоров’я та громадянам у яких, відбулося різке погіршення стану здоров’я, що потребує значних фінансових витрат та особам, які опинилися в безвихідному матеріальному становищі або екстремальних ситуаціях розмір допомоги визначається на підставі протокольного рішення комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги.

 Після затвердження розміру допомоги скеровується подання до відділу бухгалтерського обліку та звітності для здійснення нарахування та виплати на особовий рахунок заявника.

Виконавці несуть відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів та їх достовірність.

6.2. Одноразова грошова допомога вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів УПА.

Грошова допомога (надалі – допомога) виплачується одноразово учасникам визвольних змагань, а саме:

  • вдовам ветеранів УПА;
  • вдовам політв’язнів УПА;

Допомога призначається при умові подачі наступних документів:

  • заяви;
  • паспорта (копія);
  • ідентифікаційного коду (копія);
  • копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;
  • виписки банківського рахунку.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінюватись при прийнятті відповідного рішення.

6.3.      Грошова допомога особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

  • заяви;
  • паспорта (копія);
  • ідентифікаційного коду (копія);
  • копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;
  • виписки з банківського рахунку.

Якщо раніше подані документи не змінилися, заяву поновляти кожного разу не потрібно.

Виконавець заходу виплачує кошти одержувачу на особовий рахунок заявника.

Виконавці заходу несуть відповідальність за правильність оформлення розрахункових документів, їх достовірність.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінюватись при прийнятті відповідного рішення.

6.4.   Надання грошової допомоги військовозобов’язаному або одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який отримав поранення за ступенем тяжкості (тяжкі, середні, легкі) під час введення бойових дій (несення військової служби) в Україні.

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

  • заяви;
  • паспорта (копія)
  • ідентифікаційного коду (копія);
  • копії посвідчення, яке підтверджує статус військовозобов’язаного як учасників бойових дій;
  • витяг з реєстру територіальної громади онлайн, який підтверджує поточне або попереднє місце проживання;
  • копії документів, що підтверджує статус члена сім’ї військовозобов’язаного;
  • копія медичного висновку лікаря або довідки про стан здоров’я військовозобов’язаного, якому надається допомога, довідка медичної установи про інвалідність та/або потребу в лікуванні (один із документів).
  • виписки з банківського рахунку.

Розмір допомоги визначається за рішенням комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги за ступенем тяжкості

6.5. Надання одноразової грошової допомоги одному із членів сім’ї військовозобов’язаного, якого було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та який зник безвісти за особливих обставин під час введення бойових дій (несення військової служби) в Україні.

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

  • заяви;
  • паспорта (копія)
  • ідентифікаційного коду (копія);
  • копії документів, що підтверджує статус члена сім’ї військовозобов’язаного;
  • витяг з реєстру територіальної громади онлайн, який підтверджує поточне або попереднє місце проживання;
  • довідка (повідомлення, витяг, тощо…) з територіального центру комплектування та соціальної підтримки  зниклих безвісти військовослужбовців за особливих обставин.

Розмір одноразової допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінюватись при прийнятті відповідного рішення.

6.6. Надання одноразової грошової допомоги учасникам бойових дій в Афганістані.

Допомога призначається  при умові подачі наступних документів:

  • заяви;
  • паспорта (копія) або іншого документа, що підтверджує проживання протягом останніх п’яти років на момент звернення проживають на території Великомостівської міської ради
  • ідентифікаційного коду (копія);
  • копії посвідчення, яке підтверджує статус заявника;
  • виписки з банківського рахунку.

Якщо раніше подані документи не змінилися, заяву поновляти кожного разу не потрібно.

Розмір допомоги визначається при формування бюджету на відповідний рік та може змінюватись при прийнятті відповідного рішення.

6.7. Одноразова грошова громадянам, які похоронили за власний кошт осіб деяких категорій.

Для виплати часткової допомоги подається:

  • Заява
  • довідка про відсутність на обліку померлої особи і неотримання нею пенсії/соціальної допомоги;
  • довідка про відсутність реєстрації у центрі зайнятості та неотримання допомоги по безробіттю;
  • витяг, що померла особа не була зареєстрована як підприємець;
  • паспорта (копія) заявника;
  • ідентифікаційного коду (копія) заявника;
  • витяг з державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть ( довідку) для отримання допомоги на поховання;
  • копія свідоцтва про смерть;
  • копія трудової книжки померлої особи або документ, що підтверджує, що померла особа не працювала;
  • довідка про останнє місце реєстрації померлої особи;
  • виписки з банківського рахунку.

6.8. Пільги з послуг зв’язку.

          Право на пільгу з послуг зв’язку мають громадяни, яким передбачено дана пільга відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", "Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист", "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей",  "Про охорону дитинства".

 Порядок надання пільги надається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 29 січня 2003 р. N 117 «Про Єдиний державний автоматизований реєстру осіб, які мають право на пільги».

  Підставою для відшкодування втрат за наданні пільги з телекомунікаційних послуг є подання відповідних документів Львівської філії ПАТ« Укртелеком».

          Період компенсації 01 січня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

6.9.Відшкодування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі.

Для призначення виплат необхідні наступні документи:

  • заява про надання компенсації;
  • заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
  • копія паспорта;
  • копія ідентифікаційного коду;
  • довідка про склад сім’ї;
  • акт здійснення догляду;
  • декларація про доходи та майновий стан, в якій зазначається склад сім’ї заявника та дохід всіх її членів.

Далі, в залежності від ситуації, можуть надаватися:

  • копія свідоцтва про народження дитини (якщо йдеться про догляд за дитиною);
  • копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
  • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень;
  • висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;
  • копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років;
  • довідка про тяжке захворювання дитини, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  • копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
  • копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

Крім того, особа, за якою потрібен догляд, або її законний представник має подати заяву про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги, копію паспорта (за наявності), копію ідентифікаційного коду.

Остаточне рішення має бути прийняте протягом 15 днів з дати подання документів.

За загальним правилом, компенсація призначається з  моменту звернення заявника та виплачується до закінчення календарного року.

Якщо у лікарському висновку щодо потреби в догляді зазначено строк, компенсація призначається на такий строк, але не більше ніж на 12 місяців.

При цьому заявнику необхідно доглядати і за строками медичного переогляду підопічного. Якщо особа з інвалідністю або дитина з інвалідністю пропустять черговий переогляд, виплати будуть тимчасово зупинені, а після проходження переогляду поновлені.

Також у порядку вказуються такі підстави зупинення виплат:

перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 10 календарних днів (згідно інформації від ДПСУ);

перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця.

Але якщо Ви виїхали чи опинилися в лікарні, після повернення Вам все одно буде необхідно особисто подати до міської ради заяву про продовження надання соціальних послуг з догляду.

Про  будь-які зміни, які заважають Вам здійснювати догляд, необхідно особисто повідомляти протягом 10 днів з моменту їх виникнення. 

Припинення виплат тільки у випадку смерті або переїзду когось із задіяних осіб (хто доглядає або за ким доглядають), або у випадку, коли особа, якій потрібен догляд, переміщується на тривале лікування до стаціонару або до іншого закладу на повне державне утримання.

6.10.  Одноразова грошова допомога виплачується:

 учасникам бойових дій (АТО/ООС), Бійцям-добровольцям,

військовозобов’язаним, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом та брали або беруть безпосередньо участь в районах ведення бойових дій (забезпечені здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з 24.02.2022р. та по теперішній час).

Допомога надається при умові подачі наступних документів:

 • Заява.
 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду учасника бойових дій/військовозобов’язаного.
 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду близького родича.
 • Копія посвідчення, яке підтверджує статус учасника бойових дій або довідка про безпосередньо участь в районах ведення бойових дій після 24.02.2022 р. по теперішній час.
 • Виписка з банківського рахунку заявника.
 • Акт підтвердження проживання без реєстрації учасника бойових дій (АТО/ООС), Бійця-добровольця, військовозобов’язаного не менше 5 років на території Великомостівської міської ради.

За відсутності довідки про безпосередню участь в районах ведення бойових дій після 24.02.2022 року по теперішній час до  заяви можуть додаватися інші підтверджуючі документи про перебування військовозобов’язаного в зоні бойових дій з подальшим розглядом на комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги.

6.11. Надання одноразової грошової допомоги сім’ям учасників бойових дій (АТО/ООС), Бійців-добровольців, а також військовозобов’язаних, яких було призвано на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за контрактом, які загинули після 24.02.2022 року під час виконання бойового завдання.

Допомога надається при умові подачі наступних документів близького родича загиблого, а саме:

 • Заява.
 • Копія паспорта та ідентифікаційного коду заявника.
 • Копія свідоцтва про смерть загиблого.
 • Копія сповіщення про факт загибелі військовослужбовця/інші документи.
 • Виписка з банківського рахунку заявника.
 • Акт підтвердження проживання без реєстрації учасника бойових дій (АТО/ООС), Бійця-добровольця, військовозобов’язаного не менше 5 років на території Великомостівської міської ради.

6.12. Видатки на поховання учасників бойових дій внаслідок війни:

 • доставка предметів похоронної незалежності (завантаження на складі, перевезення, вивантаження на місці призначення та перенесення до місця знаходження тіла померлого);
 • надання транспортних послуг  (один авто катафалк та один автобус супроводження);
 • перенесення труни з тілом померлого до будинку (квартири), до моргу, з будинку (квартири), моргу, місця поховання;
 • організація поховання і проведення ритуалу;
 • придбання труни та аксесуарів;
 • придбання вінка похоронного з траурною стрічкою (з надписом чи без нього);
 • копання могили (викопування ручним чи механізованим способом, опускання труни у могилу, закопування, формування надмогильного напису;
 • надання урни.
 1. 7. Особливі умови Програми

Фінансування Програми здійснюється в межах коштів, передбачених бюджетом Великомостівської міської ради та може бути змінене (припинене). Виконавець не несе відповідальності за виконання заходів Програми, якщо особами, які звернулися за допомогою, подані неточні, неповні дані, необхідні для її реалізації або особи, що не звернулися зі зверненням про надання допомоги.

Великомостівська міська рада оприлюднює рішення про затвердження Програми на офіційному сайті ради та не несе зобов’язання щодо особистого повідомлення осіб про дію Програми.

Розмір допомоги по кожному виду встановлюється в залежності від матеріального стану та стану здоров’я громадян.

Допомога встановлюється відповідно до додатку 1, у разі спірних питань розглядається на комісії з питань надання матеріальної грошової допомоги. Відповідальність за неправдиве подання інформації несуть громадяни, які звернулися за допомогою, згідно чинного законодавства.

Допомога встановлюється відповідно до результатів розгляду на комісії з питань надання матеріальної допомоги. Відповідальність за неправдиве подання інформації несуть громадяни, які звернулися за допомогою, згідно чинного законодавства.

Великомостівська міська рада залишає за собою право відмовити в фінансуванні окремих заходів Програми громадянам, які зловживають алкогольними або наркотичними речовинами, перебувають на обліку як неблагополучні сім’ї, притягувалися до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата зазначеної допомоги, її одержувач або член сім’ї зобов’язаний у 10- денний термін повідомити про це.

Повернення надмірно виплачених коштів проводиться згідно норм чинного законодавства.

Виплата адресної грошової допомоги припиняється з місяця після виникнення обставин, які є підставою до її припинення.

Сума адресної допомоги, що належала одержувачу і залишилась не отриманою у зв’язку з його смертю (в тому числі у випадку отримання допомоги через відділення зв’язку), членам сім’ї не виплачується і підлягає поверненню.

У випадку зміни кількості одержувачів соціальної допомоги за програмою сума коштів на її фінансування уточнюється у встановленому порядку.

 

Міський голова                                                       Ярослав РОЙКО


Рішення сесії №823 від 1.12.2022р. Про затвердження Програми соціального захисту населення на 2023 рік

Рішення сесії №902 від 22.03.2023р. Про внесення змін у Програму соціального захисту населення на 2023 рік

Рішення сесії №916 від 02.05.2023р. Про внесення змін в Додаток 1 Програми соціального захисту населення на 2023 рік

Рішення сесії №1021 від 06.07.2023р. Про внесення змін в Додаток 1 Програми соціального захисту населення на 2023 рік

Рішення сесії №1061 від 15.08.2023р. Про внесення змін у Програму соціального захисту населення на 2023 рік

Рішення сесії № 1152 від 09.11.2023р. Про внесення змін у Програму соціального захисту населення на 2023 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень