Пошук

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення в межах закупівлі UA-2023-01-24-004456-a

Дата: 24.01.2023 15:01
Кількість переглядів: 115

Підстава для публікації обгрунтування: постанова Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 №1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 від і від 11.10.2016 №710».

Назва предмета закупівлі: за кодом CPV за ДК 021:2015: 71340000-3 - Комплексні інженерні послуги (лот1-проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Купичволя Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області,  лот 2- проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області)

Замовник: Великомостівська міська рада Львівської області.

ЄДРПОУ: 04056316.

Вид процедури: відкриті торги з особливостями.

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

лот 1

проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Купичволя Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області

Перелік основних даних

Основні вимоги

1. Основні показники населеного пункту

Виконати розрахунок основних показників генерального плану населеного пункту на базі демографічних і соціально-економічних даних згідно додатку «А» ДБН Б.1.1-15:2012.

Станом на 01.01.2023 р.:

Чисельність населення 782 чоловік.

Площа населеного пункту 425,00 га.

Проектна орієнтовна площа населеного пункту – 724,8 га.

2. Підстава для проектування

Рішення Великомостівської міської ради № 849 від 10.01.2023 року

«Про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - с.Купичволя Великомостівської міської ради»

3. Законодавчі вимоги до документації

Розроблення документації має виконуватися у відповідності до чинного законодавства України, діючих державних будівельних норм, державних стандартів та іншої документації, в тому числі:

 • Земельного кодексу України;
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закону України «Про землеустрій»;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Строк розроблення проекту

Згідно календарного графіку до договору.

5. Основні цілі та завдання проекту

1) Розробити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - с.Купичволя Великомостівської міської ради, що передбачає:

- розвиток виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту;

- організація раціонального використання та охорони земель населеного пункту;

- вдосконалення системи розселення та забезпечення сталого розвитку території населеного пункту;

- перерозподіл земель з урахуванням потреб сільськогосподарського, лісового та водного господарства;

- перспективи розвитку територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

- довгострокову стратегію планування та забудови території населеного пункту;

- узгодити межі населеного пункту з генеральним планом.

6. Графічні матеріали із зазначенням масштабу

Всі текстові та графічні матеріали передаються Замовнику у 3 (трьох) друкованих примірниках та 1 (один) примірник в електронному вигляді:

 1. Склад матеріалів розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - с.Купичволя Великомостівської міської ради та містити:
  1. Текстові матеріали включають:
 • завдання та складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - с.Купичволя Великомостівської міської ради;
 • викопіювання з містобудівної документації (генеральний план села Купичволя);
 • матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 • переліки земельних ділянок (земель) наданих у власність (користування) з кадастровими номерами, наданих у власність (користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність (коригування) у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них;
 • переліки земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження;
 • експлікація земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
 • відомості про обчислення площі земельних ділянок;
 • план організації території населеного пункту села Купичволя;
 • викопіювання із кадастрових карт з відображенням існуючих та проектних меж населеного пункту села Купичволя;
 • збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування та земельних ділянок не наданих у користування у межах відповідного населеного пункту;
 • плани сучасного та перспективного використання земель у межах відповідного населеного пункту;
 • плани розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
 • матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені ст. 186 Земельного кодексу України.
 1. Графічні матеріали:
  1.  Графічний матеріал із проекту роздержавлення та приватизації земель на території населеного пункту села Купичволя (М 1:10 000);
  2. Графічний матеріал з чергової кадастрової карти населеного пункту села Купичволя (М 1: 10 000);
  3. Графічний матеріал з нанесеними ділянками, що внесені до державного земельного кадастру на території населеного пункту села Купичволя (М 1: 10 000);
  4. Опис меж адміністративно-територіальної одиниці з нанесеними координатами поворотних точок зовнішньої межі земельної ділянки (Креслення перенесення в натуру меж населеного пункту М 1:10 000).

 

7. Вимоги до матеріалів, що передаються замовнику в електронному виді

Матеріали передаються у вигляді електронних файлів на цифрових носіях.

а) Графічні матеріали:

- у векторному поданні у файловій базі даних ArcGIS – цифрові векторні набори геопросторових даних у форматі *.gdb, з документами карт (креслення) у форматі .mxd;

- у форматі визначення сервісу (*SD) та завантаження даних у ArcGIS Server - *.XML;

- документи карт (креслення) у форматі *.PDF;

б) Текстові матеріали у вигляді структурованих документів:

- у форматі *.PDF;

- у форматі *.DOCX.

8. Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій (для матеріалів, які передаються на магнітних носіях, зазначається формат представлення)

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - с.Купичволя Великомостівської міської ради розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000.

При створенні цифрових (електронних) карт та креслень необхідно дотримуватись вимог класифікації та кодування об’єктів містобудування, нормативних і методичних документів щодо створення та ведення містобудівного кадастру.

Електронні текстові матеріали складаються у вигляді структурованих документів та пов’язуються з графічними матеріалами із застосуванням системи посилань.

9. Погоджувальні процедури

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці - с.Купичволя Великомостівської міської ради:

 • погоджується на сесії міської ради  за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж

лот2

проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області

Перелік основних даних

Основні вимоги

1. Основні показники населеного пункту

Виконати розрахунок основних показників генерального плану населеного пункту на базі демографічних і соціально-економічних даних згідно додатку «А» ДБН Б.1.1-15:2012.

Станом на 01.01.2023 р.:

Чисельність населення 412 чоловік.

Площа населеного пункту 191,0 га

Проектна орієнтовна площа населеного пункту – 339 га.

2. Підстава для проектування

Рішення Великомостівської міської ради № 466 від 17.11.2017 року

«Про затвердження генерального плану села Заріка»

3. Законодавчі вимоги до документації

Розроблення документації має виконуватися у відповідності до чинного законодавства України, діючих державних будівельних норм, державних стандартів та іншої документації, в тому числі:

 • Земельного кодексу України;
 • Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;
 • Закону України «Про землеустрій»;
 • Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

4. Строк розроблення проекту

Згідно календарного графіку до договору.

5. Основні цілі та завдання проекту

1) Розробити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області, що передбачає:

- розвиток виробничої, соціальної, інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту;

- організація раціонального використання та охорони земель населеного пункту;

- вдосконалення системи розселення та забезпечення сталого розвитку території населеного пункту;

- перерозподіл земель з урахуванням потреб сільськогосподарського, лісового та водного господарства;

- перспективи розвитку територій оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення;

- довгострокову стратегію планування та забудови території населеного пункту;

- узгодити межі населеного пункту з генеральним планом.

6. Графічні матеріали із зазначенням масштабу

Всі текстові та графічні матеріали передаються Замовнику у 3 (трьох) друкованих примірниках та 1 (один) примірник в електронному вигляді:

 1. Склад матеріалів розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області та містити:
  1. Текстові матеріали включають:
 • завдання та складання проекту землеустрою;
 • пояснювальну записку;
 • рішення про розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області;
 • викопіювання з містобудівної документації (генеральний план села Заріка);
 • матеріали геодезичних та землевпорядних вишукувань;
 • переліки земельних ділянок (земель) наданих у власність (користування) з кадастровими номерами, наданих у власність (користування) без кадастрових номерів, не наданих у власність (коригування) у розрізі угідь, що використовуються без документів, які посвідчують право на них;
 • переліки земельних ділянок, на які встановлено обмеження або обтяження;
 • експлікація земельних угідь за власниками та користувачами земельних ділянок;
 • відомості про обчислення площі земельних ділянок;
 • план організації території населеного пункту села Реклинець;
 • викопіювання із кадастрових карт з відображенням існуючих та проектних меж населеного пункту села Реклинець;
 • збірний план земельних ділянок, наданих у власність чи користування та земельних ділянок не наданих у користування у межах відповідного населеного пункту;
 • плани сучасного та перспективного використання земель у межах відповідного населеного пункту;
 • плани розподілу земель за категоріями, власниками і користувачами (форма власності, вид речового права), угіддями з відображенням наявних обмежень (обтяжень);
 • матеріали погодження проекту землеустрою, встановлені ст. 186 Земельного кодексу України.
 1. Графічні матеріали:
  1.  Графічний матеріал із проекту роздержавлення та приватизації земель на території населеного пункту села Заріка (М 1:10 000);
  2. Графічний матеріал з чергової кадастрової карти населеного пункту села Заріка (М 1: 10 000);
  3. Графічний матеріал з нанесеними ділянками, що внесені до державного земельного кадастру на території населеного пункту села Заріка (М 1: 10 000);
  4. Опис меж адміністративно-територіальної одиниці з нанесеними координатами поворотних точок зовнішньої межі земельної ділянки (Креслення перенесення в натуру меж населеного пункту М 1:10 000).

 

7. Вимоги до матеріалів, що передаються замовнику в електронному виді

Матеріали передаються у вигляді електронних файлів на цифрових носіях.

а) Графічні матеріали:

- у векторному поданні у файловій базі даних ArcGIS – цифрові векторні набори геопросторових даних у форматі *.gdb, з документами карт (креслення) у форматі .mxd;

- у форматі визначення сервісу (*SD) та завантаження даних у ArcGIS Server - *.XML;

- документи карт (креслення) у форматі *.PDF;

б) Текстові матеріали у вигляді структурованих документів:

- у форматі *.PDF;

- у форматі *.DOCX.

8. Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій (для матеріалів, які передаються на магнітних носіях, зазначається формат представлення)

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області розробляється на паперових і електронних носіях на оновленій картографічній основі в цифровій формі як набори профільних геопросторових даних у державній геодезичній системі координат УСК-2000.

При створенні цифрових (електронних) карт та креслень необхідно дотримуватись вимог класифікації та кодування об’єктів містобудування, нормативних і методичних документів щодо створення та ведення містобудівного кадастру.

Електронні текстові матеріали складаються у вигляді структурованих документів та пов’язуються з графічними матеріалами із застосуванням системи посилань.

9. Погоджувальні процедури

Проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області:

 • погоджується на сесії міської ради  за рахунок території яких планується здійснити розширення таких меж

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до затвердженої Програми розроблення проектів із землеустрою на території Великомостівської міської ради Червоноградського району на 2023 рік.

Розмір очікуваної вартості закупівлі за кодом CPV за ДК 021:2015: 71340000-3 - Комплексні інженерні послуги (лот 1-проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Купичволя Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області,  лот 2- проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці – села Заріка Великомостівської міської ради Червоноградського району Львівської області) становить 170 000,00 грн.(сто сімдесят тисяч грн. 00 коп.) з урахуванням ПДВ.

Лот 1- 85 000,00 грн з ПДВ;

Лот 2- 85 000,00 грн з ПДВ.

 

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень