Постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001р. №559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок»; Переліку необхідних обстежень лікарів-спеціалістів, видів клінічних, лабораторних та інших досліджень, що необхідні для проведення обов'язкових періодичних медичних оглядів, та періодичність їх проведення, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 року № 280 із змінами; Постанови КМУ «Про затвердження переліку медичних психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити безпосередню небезпеку для особи або оточуючих» від 10.05.2022 року № 577; Наказу від 18 квітня 2022 року № 651 Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психіоактивних речовин».

Мета проведення закупівлі: Потреба у закупівлі послуги з проведення періодичного медичного огляду працівників закладів освіти культури та туризму Великомостівської міської ради Львівської області зумовлена необхідністю забезпечення проходження періодичних медичних оглядів працівникам закладів освіти.     

Замовник: Відділ освіти , культури та туризму Великомостівської міської ради  Львівської області .

Код ЄДРПОУ: 44560356.

Предмет закупівлі: код згідно «ДК 021:2015 код 85110000-3 Послуги лікувальних закладів та супутні послуги (Проведення періодичних медичних оглядів працівників закладів освіти)

Місце надання послуг в межах територіальної громади Великомостівської міської ради Львівської області та, які знаходяться в радіусі до 30-ти кілометрів від місцезнаходження Замовника, а саме: 80074, м.Великі Мости, Червоноградський р-н, Львівська обл.

Кількість працівників Замовника, які підлягають проходженню періодичному медичному огляду: 537 людей.

Строк надання послуг: протягом 2023 року.

Бюджет закупівлі становить: 270 000.00 грн.

      Учасник-Виконавець повинен виконати комплекс заходів щодо проведення обов’язкового профілактичного медичного огляду працівників відповідно до наказу МОЗ України № 280 від 23.07.2002 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв та організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб» (із змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 року за № 639/6927. Учасник-Виконавець надає послуги щодо проведення медичних оглядів працівників належної якості з дотриманням норм законодавства, які регламентують діяльність в даній сфері, в обсязі згідно з Таблицею 1. Таблиця 1 № п/п Назва послуги.                                     

     К-сть працівників (людей)

1. Періодичний медичний огляд працівників (жінок) - 368

2. Періодичний медичний огляд працівників (чоловіків) - 59

3. Перідичний медичний огляд працівників (жінок) кухонні працівники ІІ квартал року - 24                

4.  Періодичний медичний огляд працівників (жінок)  ІV квартал року - 60

5. Періодичний медичний огляд працівників (чоловіків)  ІV квартал року-2

6. Перідичний медичний огляд працівників (жінок) кухонні працівники ІV квартал року - 24                

    ВСЬОГО: 537

    При наданні послуг Виконавець повинен використовувати дозволені до застосування на території України препарати (засоби) та витратні матеріали, придбані за рахунок Виконавця. Проведення медичного огляду працівників включає в себе огляд спеціалістами, лабораторні та функціональні дослідження з оформленням таких документів: - план-графік проведення періодичних оглядів працівників з додатком (список працівників, затверджений Замовником для Виконавця) із зазначенням строків проведення медоглядів, лабораторних, функціональних та інших досліджень та лікарів, залучених до їх проведення; - картка працівника, який підлягає (періодичному) медичному огляду, за формою згідно з додатком 7 Наказу МОЗ № 246 з занесеними в неї результатами періодичного медичного огляду з висновком про стан здоров’я; - заключний акт за результатами періодичного медичного огляду працівників за формою згідно з додатком 9 Наказу МОЗ № 246. - після закінчення медогляду (у разі відсутності протипоказань для зайняття відповідним видом діяльності) заклад охорони здоров'я видає працівнику документ за формою № 1-ОМК «Особиста медична книжка» (далі – форма № 1-ОМК), затверджену наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 лютого 2013 року № 150, яка повинна відповідати технічному опису бланка згідно з Наказом МОЗ від 08.07.2013 року № 583. На підставі результатів обстеження кожний лікар-спеціаліст робить висновок щодо можливості допущення працівника закладу освіти до роботи.

      Перелік послуг, які входять до періодичних медичних оглядів працівників Замовника:

№ Найменування послуги:

1. Огляд отоларингологом

2. Огляд терапевтом

3. Огляд дерматовенерологом

4. Огляд стоматологом

5. Флюрографія органів грудної клітки

6. Огляд лікаря акушера - гінеколога

7. Дослідження крові на сифіліс

8. Психіатричний огляд.

9. Бак лабораторія.