Пошук

Цільова програма матеріальної підтримки окремого батальйону територіальної оборони (в/ч А7075), який дислокується в Червоноградському районі на 2023 рік

Дата: 12.06.2023 12:03
Кількість переглядів: 642

РОЗДІЛ 1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

В Україні формування та розвиток системи територіальної оборони здійснюється найбільш дешевим і найменш ефективним шляхом та певною мірою не відповідає сучасним вимогам та існуючим загрозам. Система комплектування військових частин і підрозділів територіальної оборони особовим складом залишається невпорядкованою, що на сьогодні є проблемою. На теперішній час максимально використовується ресурс радянської системи мобілізаційної підготовки, в основу якої покладено принцип загального військового обов’язку.

Існуюча система територіальної оборони не передбачає участі сил територіальної оборони в заходах цивільного захисту населення у мирний  час та в умовах особливого періоду.

Законодавчо не визначено порядок залучення до складу сил територіальної оборони добровольців, молоді, яка навчається у закладах професійної (професійно-технічної) та вищої освіти.

Комплектування підрозділів територіальної оборони має бути змішаним. Насамперед необхідно здійснювати відбір на добровільних засадах за рахунок місцевого населення та молоді, яка досягла повноліття, а потім комплектувати відповідно до мобілізаційних завдань. Потребує перегляду питання щодо залучення жінок та молоді до військової служби в резерві територіальної оборони.

Призовники, які навчаються у закладах освіти, мають право на відстрочку від призову на строкову військову службу до лав Збройних Сил України і жодним чином не залучаються до військової справи, а після закінчення навчання здебільшого ухиляються від проходження військової строкової служби.

Разом з тим, потребують законодавчого визначення шляхи мотивації громадян до проходження контрактної служби у військовому резерві (належне грошове забезпечення, заохочення) та вдосконалення питання організації проходження служби у військовому резерві.

Не приділяється достатня увага і неефективно проводяться заходи щодо військово-патріотичного виховання, не використовуються позитивний досвід та можливості військових структур у формуванні та підготовці майбутніх захисників держави.

Діюча система територіальної оборони потребує сучасної матеріально-технічної бази, військової техніки для виконання завдань за призначенням.

Враховуючи зазначене, доцільно визначити такі завдання територіальної оборони в громаді:

1) своєчасне реагування та вжиття необхідних заходів щодо оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або/чи угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;

2) участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

3) участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

4) участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;

5) участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів обласного, районного, міського значення, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення;

6) забезпечення умов для стратегічного (оперативного) розгортання військ (сил) або їх перегрупування;

7) участь у здійсненні заходів щодо тимчасової заборони або обмеження руху транспортних засобів і пішоходів поблизу та в межах зон/районів надзвичайних ситуацій та/або ведення воєнних (бойових) дій;

8) участь у забезпеченні заходів громадської безпеки і порядку в населених пунктах;

9) участь у запровадженні та здійсненні заходів правового режиму воєнного стану в разі його введення на всій території України або в окремих її місцевостях;

10) участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами, іншими збройними формуваннями агресора (противника) та не передбаченими законами України воєнізованими або збройними формуваннями;

11) участь в інформаційних заходах, спрямованих на підвищення рівня обороноздатності держави та на протидію інформаційним операціям агресора (противника).

Беручи до уваги те, що територіальна оборона залишається на сьогодні одним з найбільш економічних та доцільних способів забезпечення і підтримання на високому рівні обороноздатності держави, захисту населення від ризиків виникнення надзвичайних ситуацій та загроз військового характеру за територіальним принципом формування сил територіальної оборони, надзвичайно актуальним є впровадження нових підходів та методів.

РОЗДІЛ ІІ. Визначення мети Програми

Цільова програма матеріальної підтримки окремого батальйону територіальної оборони (в/ч А7075), який дислокується в Червоноградському районі на 2023 рік(далі – Програма)  розроблена відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Мета Програми:- узгодження дій органів місцевого самоврядування, Збройних Сил України та інших військових формувань, загальноосвітніх навчальних закладів щодо цілеспрямованої підготовки молоді до захисту Вітчизни;

-  підтримання мобілізаційної готовності підрозділів територіальної оборони, на рівні необхідному для виконання завдань за призначенням;

- підвищення рівня роботи органів місцевого самоврядування в проведенні військово-облікової роботи, залучення мобілізаційних ресурсів громади;

- матеріально-технічне забезпечення роботи, окремого батальйону територіальної оборони, роти охорони та штабу району територіальної оборони;

-  організація співпраці з службою зайнятості щодо якісного проведення пропаганди серед потенційних кандидатів на військову службу за контрактом;

- надання методичної підготовки викладачам допризовної підготовки щодо організації військово-патріотичного виховання юнаків, забезпечення спеціальною літературою, наочними посібниками.

Основними завданнями Програми є:

  • організація і проведення навчань (зборів) з організаційним ядром, особовим складом окремого батальйону територіальної оборони ;
  • виконання плану підготовки штабу району територіальної оборони на 2023 рік;
  • проведення заходів бойової та мобілізаційної готовності місцевого значення;
  • організація харчування особового складу63 окремого батальйону територіальної оборони, який дислокується в Червоноградському районі;
  • облаштування приміщення  штабу району територіальної оборони та пункту управління, забезпечення засобами зв’язку, комп’ютерною технікою, меблями, водопостачанням та водовідведенням, запасними джерелами живлення та інше.
  • придбання одягу,взуття, головних уборів,аксесуарівтощо.
  • придбання матеріально-технічного обладнання, паливо-мастильних матеріалів, автозапчастин, будівельних матеріалів та іншого для особового складу63 окремого батальйону територіальної оборони, який дислокується в Червоноградському районі.

Фінансування Програми проводиться за рахунок коштів міського бюджету  (додаток1).

Заходи по реалізації Програми визначені у додатку2.

РОЗДІЛ ІІІ. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, досягнення мети

Програма передбачає комплексне розв’язання проблем забезпечення планування заходів територіальної оборони, проведення навчань (тренувань) з територіальної оборони, матеріально-технічного забезпечення особового складу підрозділів територіальної оборони громади, пально-мастильними матеріалами. Виконання Програми дасть можливість виконати вимоги щодо підготовки підрозділів територіальної оборони, здійснення часткового матеріально-технічного забезпечення підрозділів територіальної оборони, які формуються районними територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки.

РОЗДІЛ IV. Обсяги та джерела фінансування Програми

Обсяг  коштів на реалізацію програми визначається  під час  внесення змін до відповідного бюджету , виходячи з конкретних завдань Програми та реальних можливостей місцевого бюджету.

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів міського  бюджету територіальної громади на підставі рішення Великомостівської міської ради про виділення коштів з бюджету.

РОЗДІЛ V. Строки та етапи виконання Програми

Термін виконання Програми: 2023 рік.

РОЗДІЛ VI. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу забезпечити боєздатність підрозділів територіальної оборони шляхом:

 - матеріально-технічного забезпечення, харчування особового складуокремого батальйону територіальної оборони, який дислокується в Червоноградському районі;

 - організацією проведення навчань, зборів, тренувань військових частин, підрозділів територіальної оборони;

 - активізація діяльності органів місцевого самоврядування, пов’язану з організацією територіальної оборони, удосконалити механізм координації роботи із залучення до цього процесу місцевих органів державної влади та місцевого самоврядування.

РОЗДІЛ VII. Координація та контроль за реалізацією Програми

Балансоутримувачем окремого батальйону територіальної оборони військової частини А7075, який дислокується в Червоноградському районі є військова частина А7031.

Великомостівська міська рада здійснює контроль за виконанням заходів і завдань Цільової Програми за поданими заявками окремого батальйону територіальної оборони військової частини А7075.

Фінансовим відділом здійснюються обґрунтована оцінка результатів виконання Програми та в разі потреби розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, введення додаткових заходів і завдань, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, переліку виконавців, термінів виконання Програми і окремих заходів та завдань.

Координація роботи між виконавцями Програми та контроль за ходом її реалізації покладається на Великомостівську міську раду, яка визначена головним розпорядником коштів.

 

Міський голова                                                                           Ярослав РОЙКОРішення сесії №954 від 06.06.2023р. Про затвердження Цільової програми матеріальної підтримки окремого батальйону територіальної оборони (в/ч А7075), який дислокується в Червоноградському районі на 2023 рік


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень