Пошук

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Великомостівській міській раді на 2023 - 2025 роки

Дата: 15.01.2024 10:17
Кількість переглядів: 68

Фото без опису1. Загальні положення

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа у Великомостівській міській раді на 2023-2025 рік (далі – Програма) розроблена на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 04.08.2020 №602/0/5-20 «Про затвердження Стратегії  розвитку Львівської області на період 2021-2027 років та Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії розвитку Львівської області  на період 2021-2027 років».

Законодавчим підґрунтям для розроблення Програми є Житловий кодекс Української РСР; закони України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства"; постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 "Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини"; рішення Львівської обласної ради  від 24.12.2019р. №948 «Про затвердження Стратегії  розвитку Львівської області  на період 2021-2027 років  та  Плану заходів з реалізації у 2021-2023 роках Стратегії  розвитку Львівської області  на період 2021-2027 років», інші нормативно-правові акти, спрямовані на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа.

2. Визначення проблем, на розв’язання,  яких спрямована Програма

На обліку  у Великомостівській міській раді  перебуває  6 дитини  які  мають статус  - дітей-сиріт  та  15 дітей які мають статус  - дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа (далі - Програма) розроблена з метою захисту житлових прав,   забезпечення належних побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  а  також осіб з їх числа у разі відсутності у неї житла після закінчення (припинення) її перебування під опікою, піклуванням, у прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу, закладі охорони здоров’я, освіти, іншому закладі або іншій установі.

 Станом на 01.02.2023 року на квартирному обліку  Великомостівської міської ради перебуває  7осіб:

 1 особа з числа дітей-сиріт старше 23 років;

 3 осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  віком від  17 до 21 років;

3  осіб віком від 14- 16  років.

Юридичне визначення соціальних категорій дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа визначено статтею

1 Закону України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", а саме:

 • дитина-сирота - це дитина, в якої померли чи загинули батьки;
 • діти, позбавлені батьківського піклування - це діти, які залишилися без піклування батьків у зв'язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовилися батьки та безпритульні діти;
 • особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування - особи віком від 18, в яких у віці до 18 років померли або загинули батьки та особи, які були віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Програма розроблена з метою визначення і реалізації заходів, які дадуть змогу частково забезпечити житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа.

Зазначеною Програмою визначаються напрями вирішення у  Великомостівській міській раді проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які потребують поліпшення житлових умов, шляхом придбання житла за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством:

 • у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках з первинного та вторинного ринків;
 • житлових будинків, що перебувають у власності фізичних, юридичних осіб та земельних ділянок, на яких вони розміщені;

   -    реконструкції (ремонту) житла.

-   придбання житла для осіб з числа  дітей-сиріт, дітей,  позбавлених

        батьківського піклування віком від 23 років на умовах спів фінансування

       з державним бюджетом.

У разі відмови дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа від придбання житла, право на придбання житла переходить  до  інших осіб зазначеної категорії  згідно квартирного обліку.

Після придбання житла діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування  та особи з їх числа  знімаються з обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов.

Придбання житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на обліку потребуючих поліпшення житлових умов, жилі приміщення надаються в порядку черговості  (стаття 43 Житлового кодексу Української РСР).

У рамках Програми житлом забезпечуються особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування віком від 18  років.

Під час оформлення договору купівлі-продажу житла для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа накладається заборона на продаж цього житла протягом десяти років.

3. Мета Програми

Враховуючи, що діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування  та особи з їх числа потребують соціального захисту і відповідно до статті 47 Конституції України вони мають бути забезпечені житлом безоплатно.

Метою Програми є поступове розв`язання проблеми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа,  покращення умов  проживання та збереження на належному рівні житла що належить їм. Вона є інструментом реалізації державної політики щодо забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа в цілому і захисту їх житлових прав зокрема

Реалізація Програми дозволить підвищити рівень захищеності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які відповідно до чинного законодавства потребують поліпшення житлових умов і реалізувати їх конституційні права на отримання житла.

4. Завдання та результативні показники Програми

Реалізація Програми пропонується за рахунок коштів обласного, районного  та місцевого бюджетів та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством шляхом:

 • придбання житла у введених в експлуатацію багатоквартирних житлових будинках з первинного і вторинного  ринків за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів;
 • реконструкції (ремонту) житла;
 • Придбання житлових будинків, що перебувають у власності  фізичних, юридичних осіб, та земельних ділянок  на яких вони розміщені.
 • придбання житла для осіб з числа  дітей-сиріт, дітей,  позбавлених

     батьківського піклування віком від 23 років на умовах співфінансування з державним бюджетом.

При цьому житло, що підлягає викупу, повинне відповідати затвердженим нормам житла щодо їх площі.

     Перелік завдань, заходів та показників Програми наведено в додатку 2 до Програми.

5. Шляхи і засоби розв’язання проблеми

      Перелік житлових об’єктів та їх придатність для забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа визначається Громадською Комісією з житлових питань у Великомостівській міській раді  (далі – Комісія).

      Комісія є робочим органом, що утворюється відповідно до розпорядження міського голови Великомостівської міської ради з метою  виконання завдань, передбачених  Програмою.

    6. Обсяги та джерела фінансування Програми

Формування Програми здійснювалось на основі розрахунків і вихідних даних. Для розрахунку показників Програми були використані такі дані:

 – кількість дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають на первинному обліку в органах опіки та піклування і потребують забезпечення житлом у рамках Програми;

  - не менше 30 кв. метрів – середня загальна площа на особу, прийнята до розрахунку;

- 21073 тис.  гривні – середня розрахункова вартість 1 кв. м житла в населених пунктах області  (наказ Міністерства розвитку громад та територій України 17.11.2022  № 214 "Про затвердження показників опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, розраховані на станом на 01 жовтня 2022 року").

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів обласного, місцевих бюджетів в межах наявного фінансового ресурсу (додаток 1 до програми) та за рахунок інших джерел не заборонених законодавством.

Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на придбання житла, є кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, яких необхідно забезпечити житлом у роки виконання Програми,  а також  показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України на поточний рік  (за 1 кв.м. у Львівській області).

У разі придбання житла для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа, які перебувають в родинних групах,   житлова площа розрахунку на одну особу  має бути не менше – 13,65 кв.м. (ст.47 Житлового кодексу Української РСР),  на кожну дитину-сироту, дитину, позбавлену батьківського піклування  та особу з їх числа,  але не менше рівня середньої забезпеченості громадян житловою площею в даному населеному пункті.  

Програма включає два напрями діяльності:

 1. приведення до належного стану  житлових приміщень, що перебувають у власності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа;

2) забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб з їх числа  впорядкованим житловими приміщенням для постійного проживання.

     При визначенні  загальної  вартості житла враховуються витрати, пов’язані з оформленням права власності та сплатою передбачених законодавством податків і зборів (обов’язкових платежів).

Для вирішення питання оцінки вартості робіт з ремонту житла, що належить дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування та особам з їх числа на праві власності, відділ бухгалтерського обліку  Великомостівської міської ради:

1) забезпечує організацію роботи з визначенням переліку, видів, обсягів робіт, які необхідно виконати з урахуванням строку проведення;

2) складає кошторисний розрахунок витрат.

Показники орієнтовних обсягів фінансових витрат, необхідні для виконання Програми в цілому  з визначенням джерел фінансування, наведено в додатку 1 до Програми.

Кошти, передбачені – на реалізацію Програми, використовуються виконавцями її  заходів.

Напрями використання бюджетних коштів (перелік завдань, заходів та показників) та зміни до них з визначеним обсягом фінансування щорічно затверджуються рішенням ради, що приймається на пленарних засіданнях сесії міської ради.

7.Строки  та етапи виконання Програми

Програма  реалізовується  впродовж 2023 - 2025 років у межах асигнувань, передбачених в обласному, районному та бюджет міської територіальної громади  та/або з інших джерел, не заборонених законодавством відповідного року.

У разі потреби до Програми вносяться  зміни  згідно з установленим порядком.

 1. Координація та контроль за ходом  виконанням Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації виконавцем заходів і завдань.

Координацію і контроль за виконанням Програми, цільовим та ефективним використанням коштів здійснює – виконавчі органи Великомостівської  міської ради.

Відповідальний виконавець Програми  – щорічно інформує про хід виконання даної програми та в разі потреби, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів, уточнення показників, обсягів та джерел фінансування, термінів виконання Програми й окремих заходів  та завдань.

 

Секретар міської ради                                                           Віталій ГРИЦІВРішення сесії №1148 від 09.11.2023р. Про затвердження Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа у Великомостівській міській раді  на 2023 - 2025 роки

Рішення сесії № 1262 від 08.02.2024р. Про внесення змін в Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування  та осіб з їх числа у Великомостівській міській раді  на 2023 - 2025 роки


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень